Saltar ao contido principal

Publicacións

Destacados

BENS DE SANTA MARIÑA DE SÁRRIA ( 1518 e1534 )

     MEMORIAIS DOS BENS DA IGREXA DE SANTA MARIÑA DE SÁRRIA  ( 1518 e 1534 )                                               (  31 de xullo de 1518 ) Na vila de Sárria  a postrimeiro día  de xullo  de mil quiñentos e dazaoito anos , perante min escribán e testemuñas XOÁN PARIENTE , crego  de Santa Mariña de Sárria, fixo reconto das herdades pertencentes  á dita igrexa súa que tran as persoas seguintes: Primeiramente trae PERO FERNÁNDEZ. fillo de Ares, estas herdades, que en foro da dita igrexa por terzo e desmo ha dar cantas fanegas son de semeadura  a unha man; serán cinco fanegas, á outra dez fanegas pouco máis ou menos. Teño eu PERO DÍAZ. escribán,  en foro da dita igrexa unha leira que está "Su os Hortos " , renda unha fanega de semeadura, paga dela dez maravedises; fíxoo Diego Álvarez, crego. Máis ten o dito PERO DÍAZ outra leira que está en "Casteledo" que ten en foro da igrexa LOPE ÇAPATEIRO. viciño desta vila, aforouna o dito Pero  Díaz durante tres voces, ha

Publicacións máis recentes

OS DANZANTES DO CORPUS EN SÁRRIA

CLEMENTE FERNÁNDEZ GONZÁLEZ , EMPRESARIO SARRIAO

MORTE DE PEDRO PÁRAMO ARIAS , PÁRROCO DE MEIXENTE.SÁRRIA ( 1946 ).

MORTE DE GARDAS CIVÍS EN PACIOS DE LOUREIRO -O INCIO ( 1946 )

ESTRADA DE SÁRRIA A PORTOMARÍN ( 1859 )

BENZÓN DOS ALTARES DE SANTA MARIÑA DE SÁRRIA ( 1877 )

BANDOS DO ALCALDE DE SÁRRIA ANTONIO PEÑA VILLAMARÍN