Saltar ao contido principal

Publicacións

Destacados

ANTON PÁRAMO SÁNCHEZ: ALCALDE DE SÁRRIA ( 1936 )

  ANTONIO PÁRAMO SÁNCHEZ     :  ALCALDE DE SÁRRIA ( 1936 9 ANTONIO PÁRAMO SÁNCHEZ ., avogado, veciño de Sárria, membro da Familia Vento, foi alcalde de Sárria   dende o mes de febreiro de 1936 até as primeiras horas da madrugada do día 21 de xullo. cando se viu forzado a abandoar a Casa do Concello, permanecen  fuxido até o día 1 de xaneiro de 1949, agochado  en casas de coñecidos de confianza na terra do Saviñao.                               Reincorporación á vida normal ao amparo de indulto. O día 12 de maio de 1949 dirixiu a seguinte petición ao Capitán Xeneral da VIII Rexión Militar: "                                                    Excmo. Sr. ANTONIO PÁRAMO SÁNCHEZ, natural  de Sárria e viciño de Lugo. con domicilio en Xeneral Mola 19. ,de 36 anos de idade,  solteiro, avogado,  da forma máis reverente  á Vª Eª expón. Que achándose no estranxeiro  como exiliado político solicitóu da Comisión de Repatriación lle fosem concedidos os beneficios do indulto que o Goberno de Esp

Publicacións máis recentes

MATRICULA INDUSTRIAL - SÁRRIA ( 1903 )

POBOACIÓN DO CONCELLO DE SÁRRIA ( 2023 )

ESCOLAS DE ENSINO PRIMARIO E ENSINO MEDIO EN SÁRRIA NO SÉCULO XX

MARAGATOS EN SARRIA

O VIÑO EN SÁRRIA ( 1760 )