MORTES VIOLENTAS DE SARRIAOS E NA TERRA DE SÁRRIA ( 1933 / 1947 )

 

 MORTES VIOLENTAS DE SARRIAOS E NA TERRA DE SÁRRIA ( 1933/1947 )

----------------------------TRABALLO EN PROGRESIÓN---------------------------------------- 

Os anos previos á Guerra Civil  de 1936   / 1939  e os seguintes a esa loita fratricida supuxeron a morte violenta de numerosos veciños dos concellos de O Incio, Láncara,  Paradela, O Páramo, Samos, Sárria  e Triacastela: soldados mobilizados, membros das milicias, de sindicatos e partidos politicos, falanxistas e cidadáns    correntes   e   párrocos acharon morte en hospitais , nas frontes de guerra, nos cárrceres, foron paseados nas gavias das estradas ou foron fujsilados no tapal do cemiterio de Lugo en aplicación de sentezas ditadas en  guerra sumarios baixo as acusacións de sedición ou de auxilio á rebelión, ou como coseuencis de vimganzas persoais  e suicidios , ou mortos en ocasión de actuacións da Garda Civil.

As novas xeracións, ás que ninguén lles fixo relatorio daqueles tráxics anos, descoñocen  esas circunstancias e por iso  para coñecemento e  meditación se fai aportación de datos referidos aos máis de catrocentos  veciños da Terra de Sárria, con identificación persoal , datas , causas e lugar desas mortes, como traballo previo para concretar  o seu sacrificio, porque hai  unha grande orfandade de  situacións persoais e, en concreto, hai  casos que nin xiquer figuran nos rexistros públicos e todo o referido a  soldados e milicianos  mortos nas frontes de de guerra é moi impreciso porque nas publicacións que as recollen tan só figuran nomes  e apelidos dos mortos e nalgúns casos unha curta referenza ao lugar onde esas mortes se produciron.

Pasan de 400 as persoas que  nos sete concellos da  Terra de Sárria perderon a vida naqueles anos de sangue e dóo e a lista segue aberta porque aínda hai nomes  e persoas anónimas que non se incluiron porque  non aparecen en listados ou rexistros e os seus restos  nin xiquer aparecen recollidos nos libros parroquiais porque lles foi denegado un enterro e nin xiquer se sabe onde foron depositados..

Ofrecendo esta  incompleta relación   ao e xeral coñecemento trátase de facer xustiza  aos  homes e mulleres que, nun e noutro bando, perderon as súas vidas  cando  se desataron todas as malas paixóns e inxustizas propias dunha loita fratricida..

                                            PRIMEIRA PUBLICACIÓN

 001.- XOÁN ABELLA ARMESTO. Natural e veciño de Nai - San Vicenzo de Paradela.( Paradela ). Labrego, de  28 anos.  Fillo de Francisco Abella e de Consuelo Armesto. Estivo preso  no Cárcere de Lugo entre o 21.07,1936  e 29.07.1937, Condeado a morte en consello de guerra  celebrado en Lugo  acusado de ",  foi fusilado no tapal do Cuartel da Garda Civil o  29.07.1936, sinalando como causa da súa morte a d de "feridas mortais na cabeza". Ao falecer sen testamento foi herdado pola súa nai  Consuelo Armesto López.  En xuizo de menor cuantía  seguido no Xulgado de Primeira Instancia  pronposto por Román Losada Varela e Anxo Losada Varela  foi ditada sentenza o 21.01.1938  fixando a indemnización  de 12.750 pesetas ao favor destes , por razón  dos danos derivados da queima da Casa de Baixo de Sesmonde, na parroquia de Santiago da Laxe ( Paradela ) o 20.07.1936.

002.- PEDRO ALVAREDO RODRÍGUEZ.-  Carpinteiro , Natural e veciño de Santalla de Arxemil ( Sárria ), solteiro , fillo de Henrique Alvaredo e Encarnación Rodríguez,  de 30 anos.  En  14.05.1941 foi interrogado pola garda civil  sobre a integración do "Arxemil" , que xa estaba detido,  nunha partida de 15 fuxidos. Foi condeado a morte  e fusilado  o 8.01,1843 en Lugo ás 7:30 horas . Causa da morte: "Non consta"  ( Lugo, Tomo 163, Páxina 360 ).

003.- RAMÓN ÁLVAREZ  LOUREIRO.  De Láncara. Soldado mobilizado

004.- XOSÉ AMADO FERREIRO.  De Láncara. Soldado mobilizado

005.- XOSÉ ARIAS FERNÁNDEZ.  De Paradela.  Falecido 27.05.1954

006.- TEODORO ARIAS FERNÁNDEZ. De Paradela.  ( 4.04.1938 )

007.- DAVID EDUARDO ARIAS GONZÁLEZ   Natural e veciño de Bariz - parroquia de Castro de Rei de Lemos ( Paradela)  Fillo de  Xosé Ramón Arias e  Carme González, casado con  con Consuelo Diaz Moreira.  Fillos:  Xulia, Xosé, María, Antonio eXulio Arias Díaz. .Morreu o 6.07.1939 ás  21 horas " a hemorraxia producida por proxectís  de arma de fogo " o día  04.07.1939  e a inscrición fíxose por orde da Superioridade ( Paradela. Tomo 59, Páxina 18 ),

008.- AMADEO ARIAS LÓPEZ.-  Músico. Natural e veciño de San Miguel de Piñeira ( Sárria )  , solteiro , fillo de Xesús Arias e Manuela Díaz , de 25 anos  e domiciliado no Couso .Foi condeado a morte e axustizado  en Lugo o 8. 01.1943 .( Lugo, Tomo 163, Páxina 362 )

009.-  XESÚS ARIAS LÓPEZ. Natural de Santa María de Belante (Sárria)  En Alemania pasou polos Campos de Exterminio  de Moogsburg  VII. Morto aos  31 anos  no Campo de Gusen , o14.02.1941 . A defunción  foi inscrita por nota marxinal  na sección 3ª do Rexistro Civil de Sárria  en 17.04. 1941 ( Tomo 39, Páxina 188 )

010.-  XOSÉ MARÍA ARIAS LÓPEZ. De Paradela ( 14.05.1948 )

011.- FRANCISCO ARIAS PÉREZ Da Casa de Arias  de Pacios  , parroquia de San Miguel de Paradela ( Paradela ) Fillo de Xesús Arias  e Concepción Pérez  e tiña 17 anos de idade. Morreu ás 10 da mañá  do día 20.07.1936 cando un elevado número de homes  estaba no lugar de Sesmonde na parroquia de Santiago da Laxe ( Paradela )para recoller as armas en poder de particulares. Dende o interior da casa onde residía o crego Ramón Losada Varela  fixeron disparos  caendo morto Francisco Arias Pérez e resultando feridos dous dos participantes na requisa.  Recollido o cadáver foi trasladado á Casa do Concello onde se organizou o velorio, e pola noite, cando estaban ali varias persoas  foron detidas pola garda civil de Portomarín  coa ocasión de ocupar o lugar de Pacios. A inscrición no Rexistro Civil de Paradela fíxose o o día 22.071936  "por orde da Superioridade"  constando como causa da morte "hemorraxia interna".A garda civil informou máis adiante que "segundo o rusmusmús  publico o autor da súa morte foi don Ramón Losada Varela , cura de Laxe, que vivía co seu irmán Anxo", "este señor pertence ao Fascio" e non coñecían o seu paradoiro.  Non se seguiron actuacións xudiciais depuradoras de responsabilidades.

012.- ANTONIO ARIAS VILLANUEVA . -Falanxista  veciño do Incio.  Faleceu  o 24. 07.1936 na  Agra , perto da Cova das Choias  cando andaba con outros fascistas  na percura de fuxidos , sendo acusados desta morte algúns deles ( Xosé López Rodríguez, Xosé Sánchez Somoza, Xesús Valcárcel Domínguez, Manuel Sánchez Somoza e Xosé Olmo Vázquez. Este último, por indicios,  foi encausado  e sentenciado  á pena de morte.

013.- PEDRO ARMESTO GARCÍA  Do Incio. Soldado mobilizado

014.- ANTONIO ARMESTO LÓPEZ.  Do Páramo. Soldado mobilizado.

015.- VICENZO ARROJO FERNÁNDEZ .- .De Láncara )..Soldado mobilizado.,

016.- EMILIO ARROJO MORÁN- Presbítero . Natural de San Xoán do Muro ( Láncara). Soldado mobilizado.e falanxista lexionario do 13 Batallón do Reximento Zaragoza, co grao de alférez. Morreu na Seu d' Urgell cadno estaba a confesar  a un soldado moribundo. Foi enterrado no cemiteiro de San Xoán do Muro

017.-  AMADEO BALBOA LÓPEZ. De Láncara. Soldado mobilizado. Enterrado en Leganés.

018.- MANUEL BALBOA LÓPEZ. De Sárria. Soldado moblizado. Morto na fronte de Huesca e enterrado en Fraga.

019.- MELCHOR BALBOA LÓPEZ. De Sárria. Soldado moblizado. Formaba parte do Reximento de Infantería Las Navas,  Morto na fronte de Madrid. En 1953  descoñecían a acción militar ou hospital onde morrera..

020.- FÉLIX BALBOA PONTÓN. Do Incio .Soldado moblizado,

021.- XOSÉ BALBOA LÓPEZ.De Sárria. Soldado mobilizado. Morto en Fraga ( 25.12.1938)

022.- XOSÉ BALBOA PONTÓN. Do Incio. Soldado mobilizado.

023.- XESÚS BALBOA VALCÁRCEL. De Triacastela. Soldado mobilizado,.

024.- EULOXIO BANDE LÓPEZ. De Läncara. Soldado mobilizado.

025.- XESÚS BARRIO  FERNÁNDEZ. De Sárria. Soldado mobilizado. En 1953 descoñecían a acción militar ou hospital onde morrera.

026.- ANTONIO BELTRÁN LÓPEZ. De Samos. Soldado mobilizado.

027.- EMILIO BOADO LÓPEZ.  De Paradela. Morto en Outeiro de Barán en 22.12.1947

028.- XOÁN BOADO LÓPEZ. De Paradela .Morto en Castrelo de Laxe en  25.03.1938,Labrego de  72 anos. Fillo de Manuel Boado  e María Xoana López, casado con Dorinda  Toirán López coa que non tivo sucesión. Suicidouse , ao parecer, diante do medo que sentía por ter ocultado algún tempo ao ex-alcalde de Sárria Antonio Páramo Sánchez..Morreu ás 9 da mañá  a consecuencia de "hemorraxia  por disparo de arma de fogo "A inscrición fíxose por "orde recibida da Superioridade" ( Paradela, Tomo  58, Páxina 114 ).

029.- XOÁN BOADO LÓPEZ.  Soldado mobilizado.Morto na Fronte de Asturias formando parte do Reximento de Infantería nº 3. En 1953  descoñecían a acción militar ou hospital onde morrera.

030.-  XOSÉ BREA DÍAZ. Do Páramo. Soldado mobilizado.

031.- MANUEL CABANA CASTEDO. De Láncara. Soldado mobilizado

032.- XESÚS CABAÑAS MOURENZA. De Sárria,  Soldado  de infantería moblizado.Falecido en Teruel.. En 1953 descoñecían a acción militar ou hospital onde morrera.

033.- PEDRO CABAÑAS RODRÍGUEZ , Soldado moblizado.( de Veterinaria ) . En 1953 descoñecían a acción militar ou hospital onde morrera.

034.-  VICTORINO CABARCOS LÓPEZ. Indiustrial, veciño de Sárria. Fillo de Froilán Cabarcos e de  Xosefa López . casado con Xosefa García .Filla: Pilar Cabarcos García.  Foi vítima de asasiñato , por motivacións politicas ,  ocurrido no salón da Sociedade La Unión de Sárria ( Villa Aurelia ) o día 26.06.1936 , ao ser feirod de morte  polo falanxista e ex-lexionario Manuel Carrozas Varela , que fortemente armado  entrou no local social , causando tamén  de Pedro García Arcas.. A súa morte figura no Tomo 35, Páxina 41.** Toda a prensa rexional  fixo un amplo seguimento dos feitos, identificación do autor , fuxida deste , enterros das vítimas. folga xeral, aprazamento da votación do Estatuto Galego, nomeamento de xuiz especial.... **  En 3.09.1937 , nos sumarios 96 e 97 do Xulgado de Instrucción de Sárria, dirixíronse ao alcalde rogándolle" se sirva dispoñer a práctica de activas xestións  encamiñadas a averiguar a forma. circunstancias e autores da morte para poñelos no cárcere ao dispor do Xulgado·. Con evidente cinismo o alcalde falanxista  Castror Fernández  contestou"... que "postas en práctica as ditas xestións , deron resultado negativo, o mesmo en canto a poder determinar os presuntos autores , como aquelas outras persoas  que puideran aportar datos para a comprobación  dos feitos".. As autoridades  civís e as xudiciais non  puxeron nada da súa parte para que o crime tivese o xusto castigo. ( A simple consulta do publicado nos xornais galegos do 26.06.1936 e días seguintes permitía ter completo coñecemento de como ocurriron os feitos e o nome e apelidos do autor  das dúas mortes )- Victorino Cabarcos López foi enterrado no cemiterio de Sárria e a inscrición grabada en pedra  foi  obxecto de mutilación interesada na indicación do ano da que se eliminou o "3" para así ocultar a data ..

035.- FRANCISCO  CALVO LÓPEZ Soldado mobilizado. Morto en Teruel.

036.- PILAR CAMBA BANDE. De Láncara. Falecida en 19.11.1938.

037.- XULIO CAMPO CALDAS.  Do Incio. Soldado moblizado.Morreu na fronte de guerra.

038.- MANUEL CAMPO FERNÁNDEZ.  Membro  das Milicias de FET y delas JONS. En 1953 descoñecían a acción militar ou hospital no que morrera.

039.-  MANUEL CAMPO GONZÁLEZ . Do Incio. Faleceu o 05.09. 1939 á idade de 30 anos ,en Eirexalba  "por fracura da base co cráneo"

040.-  XOSÉ CASANOVA  BALBOA.  Soldado mobilizado,

041.-  XESÚS CASAS MARTÍNEZ. Do Incio. , da Casa Inverno36ba" de Eirexalba . Falecido en ,6.08.1936, á idade de 36 anos Casadoi con Anuncia  Rodríguez Maceda, Deixou catro fillas:Aurelia, Rosario, Inés  e Gloria Casas Rodríguez. Foi "paseado" e morto con maltrato previo  no Alto de Santa Lucía ( A Pobra do Brollón ). Incoouse causa  militar  contra elementos das forzas armada por mor da súa morte (  552 / 36 ),** No Libro de Defuntos nº 4 no folio 88 volto hai unha anotación que si; "O día 6 de agosto de 1936 os fascitas deron morte a Xesús Casas Martínez , casado con Anuncia  Rodríguez Maceda, no Alto de Santa Lucía , municipio da Pobra do Brollón. provincia de  Lugo e o sete foi o enterro.

042.- UN HOME DESCOÑECIDO ( XOSÉ CASAS MONTERO ) Veciño do Barreiro en Ribas do Sil . Solteiro.  O seu cadáver foi achado no Alto da Valiña  en  22.08.1936, lugar onde faleceu "paseado" polos falanxistas , a consecuencia de "hemorraxia cerebral producida por proxectil de arma de fogo".Foi enterrado no cemiterio de San Pedro de Froián.  Figura inscrita a defunción no Rexistro Civil de Sárria ( 24.09.1936 ) . " Vestía traxe azul , como de mahón, camisa e calcetís azuis , zapatos de pel branca  con sola de goma, novos,  no seu peto acharon  a súa cédula persoal. ( Primeiramente fora inscrito como " Un home descoñecido )

043.- XOSÉ CASTRO ALVAREDO.  Veciño de Paradela ( O Cereixal ) Morto en  Outeiro de Barán ( 22.12.1947 ) nunha acción  de represalia do maquis .

044.- AMADOR CASTRO ÁNGUEZ.  De Triacastela.-Arxileiro. Labrego de 46 anos, solteiro, Fillo de Xoán Castro Díaz  e María Xoana Ánguez Magdalena.  Morto en Arxileiro de Arriba  a consecuencia de disparo de fogo en 16.08,1938.( Triacastela, Tomo 19, Folio 333 ).

045.- ALEXANDRE CASTRO CASTRO. Veciño de Paradela, de 27 anos. Condeado a cadea perpetua, O  29.09.1936 foi detido pola garda civil do Saviñao e ingresado na Prisión Preventiva de Sárria. En 30.12.1936 . cando se ditou auto no Sumario 117/36 do Xulgado de Instrución de Sárria acordadno facer  peza separada  e remitila ao fiscal  seguía na cadea en Sárria,  Nomeou para a súa defensa ao  avogado Antonio Macía Valado e para reprsentalo ao procurador  Euxenio Pardo e Pardo Reguera. Morreu no cárcere de  Lugo  en 30.12.1936 padecendo tuberculose.

046.-  MANUEL CASTRO CASTRO. @ O Eirexalba.. Falanxista  afiliado á Xefatura Local de Sárria e garda urbán na vila.  Natural de Eirexalba ( O Incio ), Foi acusado de asasiñato  como autor material  dos disparos feitos contra o ex-deputado do Congreso Manuel Saco Rivera , atentado que tivo lugar diante da casa familiar da v´tima, na Rúa Maior, a carón do edificio do Casino  o día 24.08.1938  , causándolle  graves feridas que produciron a súa morte ao día seguinte.  Para  cometer o crime, inducido polo xefe local da Falanxe , Manuel Díaz González @"Chaquetón", elaborou un plan polo que Manuel Castro agardaría ao amparo da  escuridade  do Calellón de Lois a saída de Saco Rivera  da tertulia do Casino , para disparrlle tiros cando tratase de abrir a porta da casa,  e unha vez abatido debería baixar cada o Barrio da Pedreira polo dito calellón, garantindo así unha total impunidade.. En realidade un ou varios individuos seguirno ordes do inductor agardaráno  por tras da parde dun horto para matalo, co que ninguén  coñecería a autoría dos feitos delicitivos. Manuel Castro Castro non seguiu as instrución e saíu pola Rúa Maior para baixar ao Barrio da Estación, onde estaba o cuartel  da garda civi, co proósito de dar parte persoal de que escoitara o ruido de disparos.  Saco Rivera resultou ferido e puido albiscar quen fixera os disparo dicíndollo as socios do Casino que acodiron a axudalo, e dende a sede social chamaron  ao cuartel, e áo chegar alí  Castro Castro foi detido.  Averiguada a implicación de "Chaquetón" foron traslados a Lugo, e ingresados no Cárcere. Poucos días despois celebrouse Consello de Guerra, resultando condeados á pena de morte sendo executados en Lugo  o 30.08.1938 , malia a que tiñan o convencimento de que dende Burgos lles ía ser concedido indulto. Manuel Castro Castro foi activo membro da chamada "Escadra Negra de Eirexalba " con actuacións delictivas  e de actitude tendente a impoñer o terror na comarca de Sárria e outras máis lonxanas. En especialg cheouse a coñecer, tempo despois da súa morte que tomara parte xunto co tristemente famoso Xulio López López, @ "O Garabitio, no asasiñato e roubo do que foi viitma Teodoro López López en Acevedo-Castro de Rei de Lemos ( Paradela )..O titular do Tribunal de Responsabilidade Politicas da Coruña  en expdiente 283 / b  solicitou do Concello de Sárria  a súa liquidación de haberes  resultando que atá  agosto de 1938 correspondíanlle 209,50 pesetas. En 29.12.1938  o alcalde de Sárria Fernando Taboada de Zuñiga  emitiu o seguinte informe dirixido ao Xulgado de Instrución de Sárria.... "  Garda Urbán que foi deste Concello, trátase no meu concepto,doutro traidor máis ao Glorioso Movemento Nacional". De pésimos antecedentes persoais , anteriores á súa actuación como Garda, reputado de temerario, sen cultura nin ideario. aínda que enrolado na Falanxe. Instrumento manexable, segundo referenzas, atá o sobrono,  sen moral nin conciencia propia  dos seus actos. tan capaz do mal, que non reparou no crime brutal, pois que tamén foi condeado á derradeira pena. Os danos causados coa súa intervención, ademáis dos conseguintes ao delicto polo  que foi penado, son os que se seguiron  coa alarma social que provocou, traicionando, como Falanxista e Garda Urbán ao Movemento Nacional , ao que se debía,  en particular polo seu emprego e filiación..."

047.- DELIO CASTRO DE LA FUENTE. De Samos. Soldado mobilizado.

048.- CASTOR CASTRO GARCÍA . De Samos. Soldado mobilizado.

049.-  MANUEL CASTRO  LEBÓN. Tenente Xefe da Liña de Sárria da Garda CivilMorre. o 11.05,1939 en Eirexalba ( O Incio ) cando participaba  nunha ampla operación para a detención dos fuxidos Henrique de Vigo e Benigno Díaz.

050.-  XOSÉ CASTRO LÓPEZ. De Paradela  A Retorta -Santiago da Laxe. Morto  en 1.03.1954.

051.-  XULIO CASTRO  LÓPEZ, Soldado mobilizado. Morto na fronte de guerra  e enterrado  en Grado-Asturias,

052.- RAMÓN CASTRO ORTEGA. Morreu no Campo de Exterminio de Gusen-Alemaña  en 15.01.1942 á idade de 21 anos.

053.- MANUEL CASTRO PARDO.  Soldado mobilizado., de Infantería. Morto en Teruel e en 1953 descoñecían  a acción militar ou o hospital onde morrera.

054.- MANUEL CASTRO PÉREZ.  Soldado mobilizado.

055.- RAMÓN CASTRO PÉREZ Morto no Campo de Exterminio de Gusen-Alemaña

056.- ANTONIO CASTRO SÁNCHEZ.  De Samos. Soldado mobilizado.

057.- ANTONIO CELA DÍAZ . De Láncara .Soldado mobilizado.

058.- ELISEO CELEIRO ÁLVAREZ. De Samos. Soldado mobilizado.

059.- EMILIO CELEIRO LÓPEZ.  De Samos. Soldado mobilizado.

060.-  XOSÉ CELEIRO  MONTERO. De Triacastela. Soldado mobilizado.

061.-  RAMÓN CORTIÑAS VILLANUEVA. De O Incio. Soldado mobilizado.

062.- XESÚS DAGA LÓPEZ. De Sárria. Soldado mobilizado. Morto en Lleida e foi enterrado nunha vila de perto de Gandesa.

063.- ANDRÉ DARRIBA NÚÑEZ, Do Incio. Soldado mobilizado.

064-  CONSTANTINO DÍAZ. De  Láncara. Soldado mobilizado.

065,-  MANUEL DÍAZ DÍAZ.    Veciño de Caraba, parroquia de Santa María de Ferreiros-Paradela, Fillo de Antonio Díaz e Estrela Díaz.. Labrego, de 19 anos, solteiro .  Condeado a morte en consello de guerra foi fusilado en Lugo  o 11.10.1937 no tapal  do cuartel da garda civil. Causa da morte: Feridas mortais na cabeza ( Lugo, Tomo 149, Paxina  149 ). En 5.09.1936 decrarou no Xulgado. "  Que o día de autos ( 20.06,1936 ) darredor das doce, entraba o expoñente en Sárria para asistir á feira que se celebraba o  dito día aquí  e ao entrar no Barrio do Lázaro a caró da casa que chaman da Roxa, foi detido por un grupo de individuos armados  entre os que coñeceu a Xosé Ramón Dosío, Avelino de Loio, Severino de Santa Cristiña, Xosé López @"Zapateiro" de Pacios, o fillo de Margarido de Vilachá e Pepe de André, tamén de Vilachá. Estes referidos suxdeitos levaban todos armas longas  e pola forza obrigaron ao que depón a que os acompañara, metédoo nun automóbil onde o conducirón atá Pacios ( Paradela ) e de alí levárono como fixeron con outros , atá a casa do Sr. Cura de Sesmonde, podendo observar que todos disparaban  contra a casa e que o Avelino de Loio  era o que lanzaba as bombas . Que o que depón non interviu nos feitos  e só se limitou a estar ali  como  espectador, Que cadnom coaccionado en Sárria  ía somente acompañado da súa nai Estrela Díaz. Que cando marchaba de Pacios a Sesmonde  tamén viu que no grupo ían Francisco López González..."

066.- ARTURO DÍAZ GÓMEZ. De Láncara. Canteiro, Concelleiro por Izquierda Republicana en Láncara,. Condeado a pena morte en Asturias. ( Descoñecemos se foi executado ).

067.- MANUEL DÍAZ GÓMEZ, @ "Chaquetón", Mestre e industrial. Xefe Local de FET de las JONS . Acusado de ser o inductor  do asasiñato do ex-deputado  Manuel Saco Rivera .Foi axustizado en Lugo o  30.08.1938. O atentado contra Saco Rivera foi planificado por el encomendándolle a realización sçs Manuel Castro Castro @ "O Eirexalba" que pola súa influenza fora nomeado Garda Urbano. Para conseguir impunidade  dispuxo que este, amparado na escuridade do Calellón de Lois agardase a volta á casa de Manolo Saco, ao sair do inmediato Casino, e lle fixese disparos atá causarlle a morte. Aconteceu que  non lle produciu a morte instantánea e o ferido tivo ocasión de observar quen fixera os disparos, e cando aodiron a axudalo os seus contertulios do Casino que para ali o levaron díxolles que non lle botasen culpas a ninguén porque quen lle disparara fora " O Eirexalba". O autor dos disparos tiña que fuxir do lugar baixando cara A Pedreira polo Calellón de Lois, onde "Chaquetón " mandara que estivesen agochados falanxistas sobre os que tiña ascendente coa misión de cortarlle o paso disparando até causarlle  morte . Desobecendo as instrucións recibidas   " O Eirexalba"  saiu pola Rúa Maior en direción ao Cuartel da  Garda  Civil ( Barrio da Estación ) para comunicar que oira disparos na parte alta da vila. Como dende o Casino xa comunicaran  o que pasara e a identificación do autor, foi desarmado  e detido. E de seguido  detiveron ao Díaz Gómez, sendo trasladados ao Cárcere de Lugo. Con toda presa se celebrou Consello de Guerra sendo axustizados, indutor e executor, o 30.08.1938. Os dous estaban convencidos de que serían indultados e a súa pregunta  de se viñera Viador co indulto que agardaban traería  ese xefe falanxista dende Burgos. O almacén de quincallería, mobles e outros produtos foi precintado de orde xudicial para atender ás responsabilidades penais e civis, e deuse o caso de que  en poucos días, con entrada noiturnas no establecemento, persoas anónimas valeiraron o local .,   Tense publicado toda unha serie de teorías  encol da motivación e impulso da eliminación do ex-deputado Saco Rivera , apuntando a implicación de Serrano Suñer ou outras altas xerarquías franquistas, e ninguén cita que Manuel Díaz Gómez, como Xefe Local de FET y de las JONS en Sárria presentara denuncia contra Mario González Zaera, Requejo, Luis López López e Manuel Saco Rivera, acusados de adversos á unificación das milicias e a Franco,  de ter cometido numerosos  abusos , seren masóns  e querer eliminar a membros da Garda Civil que non secundaban os seus proxectos. Esa denuncia desembocou nun Consello de Guerra no que González Zaera e Gómez Requejo resultaron condeados a morte e con relación a Saco Rivera na sentenza non se recolleu condea, aínda que se sinalou que se poderían seguir averiguacións, noutro procedemento, para  dar punición, no seu caso, ás actuacións que foran obxecto de denuncia.  Fracasado o intento de que o ex-deputado fose condeado, e confinado este en Sárria, de orde das autoridades de Burgos, Castro Gómez fixo causa súa eliminar a quen el calificara como indutor  dos feitos por el relatados na denuncia, con descalificacións  en asuntos como o Ajolin, a venda das casas das monxas mercedarias en Sárria, Era coñecedor do peso que a Casa Saco e  Manolo Saco tiñan na Comarca , o que obstaculizaba  as ambicións persoais que medraban  por mor da súa condición de Xefe Local da Falanxe de Sárria, que viñera a ocupar o posto xerárquico  do que fora Xefe Territorial de Galicia ( Mario González Zaera ). *** En 29.12.1938  o entón alcalde de Sárria,  e parente de Saco Rivera, Fernando Taboada de Zuñiga  enviou informe ao Xulgado de Instrución de Sárria no que dicía....." Con referenza a Manuel Díaz Gómez, comerciante e veciño que foi desta vila, que, no meu concepto , se trata dun traidor ao Glorioso Movemento Nacional, pois, simulando extraordinaria adhesión  e colaboración ao mesmo, logrou acadar a Xefatura Local da Falanxe , en cuxo cargo estremou todo xénero de actividade  na persecución sistemática  e sañuda de elementos de dereitas , destacados da dita organización, xa desde os seus comezos, dos que, sen dúbida , somente temía  poidesen co tempo desenmascaralo, perdendo o  cargo e facéndose merecente de exclusión. Mal "indolado", sen escrúpulos conciencia , e sen reparar en facer traición  á Causa, a súa actuación, desastrosa e temeraria  culminou  no proceso, por virtude  do que foi condeado á derradeira pena. Os danos causados  coa súa coa súa intervención  , ademáis dos naturalmente seguidos  da súa indución ao crime, foron coas súas torpes manobras  e sinistros plans, a conseguinte perturbación da paz social na vila e comarca, crebando a moral do pobo, tan precisa na retagarda".

068.- REMIXIO DÍAZ GÓMEZ..  Soldado mobilizado.

069.- BENIGNO DÍAZ GONZÁLEZ,  Natural de Santa Cruz do Incio ( 15.03.1909) fillo de Ramiro Díaz García  e Xenerosa González Parada , solteiro. Morto en Eirexalba (O Incio  )en 11.05.1939  no asalto á casa onde estaba agachado , acción na que resultou morto o tenente da Garda Civil Manuel Casstro Lebón. Figura como causa da súa morte " a consecuencia de lesións " e a inscrición fíxose a cosecuencia de autopsia ( O Incio, Tomo 55, Folio 144 )

 070.- MANUEL DÍAZ GÓNZALEZ ( médico. "Pequeniño do Incio ). Comprometido politicamente  coas ideas progresistas . Naceu o 29.10,1886, sendo fillo de Xoán Díaz Mendoza, de Sirgueiors, e de Dores González Domínguez. Caosu con Luz Carnero Pardo . Direitivo de Izquierda Republicana no Incio. Temendo pola súa vida acolleuse á casa duns amigos en Xullán ( Bóveda )  e cando preparaba fuxir cara Zamora, foi detido pola Escadra Negra de Eirexalba, e levado ao Cárcere de Monforte de Lemos, de onde foi sacado para levalo á Cruz do Incio. Maltrado sen piedade  acabarono matándo salvaxemente e  no  quilómeto 11,100 da estrada de Bóveda ( Casiña da Serra ) o día  11.09.1936 e foi enterrado ocultamente  pola familia no cemiterio do Incio, sen coñecerse o punto onde está a súa foxa A inscrición no Rexistro Civil  do Incio ( Tomo 56, Folio 91)  fíxose  en 15.04.1940  de orde do Xulgado Militar Eventual de Lugo, Secretaría nº 2, oficio nº 437.

071- XESÚS DÍAZ GRANDAS.- De O Páramo. Soldado mobilizado.

072.- XESÚS DÍAZ HUETE. De Paradela.  Faleceu en San  Xoán de Loio.  Inscribiron a súa defunción o 6.09.1939,.

073.- DOSITEO DÍAZ LÓPEZ. De O Incio. Soldado mobilizado.

074.- DOSITEO DÍAZ LÓPEZ. Veciño de Paradela.-Outeiro de Barán,.  Casado con Dores Rey Somoza . O rusmusmús  público  sinalouno, xunto con Manuel Díaz López @"Castellano" como delator da estanza do fuxido Emilio Golás na casa do seu cuñado en Outeiro de  Barán, onde foi capurado. Morto en  4.01.1947, xunto coa súa muller , cando unha partida de fuxidos, entre a que sinalaron a presenza  do  "Piloto", deu morte á parella diante dos veciños da aldea  e queimou a  súa casa   en represalia pola morte de Emilio Golás e o seu sobriño,

075.- ANTONIO DÍAZ PUEBLA. De Láncara. Soldado mobilizado.

076.- HENRIQUE DÍAZ  REY.  Falanxista  afiliado á Xefatura Local de Sárria..Soldado  de automobilismo mobilizado. Morreu  na Fronte do Ebro, en Casetas ( Zaragoza.). e en 1953 descoñecían onde for enterrado.

077.- LUIS DÍAZ RODRÍGUEZ. Soldado.  Natural de Sárria , de 23 anos  Morto en Ferrol  como consecuencia  de exlosión dos polvoríns militares en  26.03.1943 . O historiador  Henrique Varela sostén qu este episodio foi unha sabotaxe ocultada por Franco: "Pescudei no entorno do soldado Luis Díaz Rodríguez, de 23 anos, natural de Sárria ( Lugo )  que aparece no Rexistro Civil de Ferrol como falecido  o día 29, como morto por arma de fogo. No arquivo do Cuartel de Dolores ( Ferrol)   a súa ficha leva unha raia vermella . É a clave  utilizada polo Exército  para indicar que se trataba de alguén politicamente  sospeitoso. Pode que o seu traballo fose  o de pañoleiro, é dicir, o que controla a   entrada e saída dos polvoríns ". O historiador chega á conclusión de  que era  a persoa que colaborou na sabotaxe dende o interior.  Cando foi descoberto , suicidouse. Era frecuente , no seo da guerrilla e a resistencia meterse un tiro na cabeza  antes que  caer nas mans  do inimigo, con iso protexíase o conxunto da organización . Falei agora coa familia  do soldado. Contan que ao pai do rapaz non lle deixaron ver o cadáver . Tampouco lle entregaron  o informe da autopsia nin lle permitiron trasladar o cadáver a Sárria. Tampouco lle aboaron a pensión que lle correspondía aos parentes dos soldados mortos por accidente ou acto de servizo" ( Publicado en La Voz de Galicia, domingo,, 12.12.2003 )

078.- MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ De Paradela. Morto o 19.01,1945 ( Rexistro Civil de Paradela )

079.- XOSÉ DÍAZ SAMPAYO. De Triacastela. Soldado mobilizado.

080..- ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ..De Samos. Soldado mobilizado.

081,-  ANTONIO DOCE LÓPEZ.  De Láncara. Soldado mobilizado.

082.- XOSÉ XOAQUIN DOMINGUEZ-,  Canteiro , veciño de Sárria. Natural de Viana do  Castelo (  Portugal ) , de 48 anos. Casado con Presentación Rey. Fillos: Anxo, Xosé e Helena Domíguez Rey. Morto en Sárria o 5.03.1939 a coinsecuencia de hemorraxia intensa( Tomo 37, páxina 83 ).Segundo manifestación de familares achou na rúa un artiluxio que manipulou crendo  que era un reloxo, cando en realidade era unha bomba , e estourou  causándolle a morte. Descoñécese se foi unha acción relacionada coa loita politica.

083.- HERMINIO DOMÍNGUEZ ABRADELO. De Triacastela. Soldado mobilizado.

084..- XOSÉ DOMÍNGUEZ  SOUTO.  De O Incio. Soldado mobilizado.

085.- XOSÉ RAMÓN DOSÍO  DÍAZ.-  Veciño der Paradela. Mecánico, de 36 anos.  Natural da Torre, en San Mamede de Castro., Fillo de Xesús Dosío e Dorinda López.Foi mebro do PSOE  e formou parte da corporación municipal de Paradela. Foi fusilado en Lugo en 9.07.1937  ás sete da mañá no tapal do Cuartel da Gasrda Civil. Causa da morte: " feridas mortais na ca+bwza", sendo acusado do delicot de "auxilio á rebelión". A inscrición fíxose por comunicación do Capitán  Xuiz instrutor Roxelio Borondo Sánchez ( Tomo 184, pàxina 182 ) O día 1.09,.1936 , na Causa  909/1936, declarou: " Que achándose  o 20 de xullo último  na feira de Sárria, observou que na entrada da vila había uns 400 homes armados, entre os que estaba o coñecido como "Pedro do Sindicato" que lle entregou ao que depón unha escopeta  de dúas ciaxas  de cartuchos , dicíndole que había que se poñer ás ordes do Gobernador Civil da provincia , e ordenoulle  "Pedro do Sindicato", que se dirixiran a Paradela, por ter cjhegado a nova de que había mortos e feridos , onde quedaron velanbdo o cadáver  dun amigo, que depositaran no Concello, Quew cando chegou a Garda Civil, estaba o declarante  dujrmindo nun banco da  casa de Cándido Pérez López (  Casa de Baixo de Pacios ) . Que arma que lle deron en Sárria , deixouna na dita acsa. Que ignora quen eran os dirixentes e que atá o ano 1933  militou no Partido Socialista , non estando na actuañlidade afoliado a ningún", A Garda Civil acusouno de capitanear, xunto con Xosé López López e Severino Díaz, o grupo de máis de cen persoas  que partiicipou na queima da Casa do Cura de Sesmomnde-A Laxe ( Paradela ).

086.- LOURENZO DOVAL CASARELLO . De Triacastela. Soldado mobilizado.

087.- XOSÉ DOVAL NEIRA . Soldado mobilizado. Morto en Teruel.En 1953 descoñecían a acción militar ou hospital no que morrera.Perterncía ao Reximento de Zaragoza.

088.- BENIGNO FERNÁNDEZ. De O Incio.Soldado mobilizado.Morto na fronte de guerra.

089.- DOMINGOS FERNÁNDEZ De O Incio. Soldado mobilizado.

090.- MARCELINO FERNÁNDEZ CARBALLO.  De Lácncara. Soldado mobilizado.

091.- CAMILO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.De O Incio. Soldado mobilizado.

092.- MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. De Láncara. Soldado mobilizado.

093,- MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA.  De Paradela. Soldado mobilizado.

094.- XULIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Soldado mobilizado.

095.- CASTOR FERNÁNDEZ HERRERO. Falanxista afiliado á Xefatura  Local , bacheler e Camisa Vella  de FET y de las JONS,  soldado de Intendencia da 11ª Compañía 50 Divisiòn. Morto en Valencia o  15.04.1939 en acto de servizo . En 1.10.1950 os seus restos foran traslados a Sárria, e un informe de 1953 indicaba  que se descoñecía a acción ou hospital na que morrera.

096-  XOSÉ FERNÁNDEZ LINARES Soldado mobilizado. Morto   na  Fronte do Ebro e foi enterrado en Horta de San Joan (Tarragona)  Pertencía ao Reximento de Infantería de Zamora.

097.- ERNESTO FERNÁNDEZ LÓPEZ . Morto no río Miño ( Paradela ) en 13.07.1947 .

098.- VICENZO FERNÁNDEZ LÓPEZ. De Láncara, Soldado mobilizado.

099.-  XESÚS FERNÁNDEZ LÓPEZ. Soldado mobilizado. Mortona Fronte do Guadarrama- Marañosa  e emterrado en Pinto ( Madrid ). Pertencía ao Reximento de Infantería de Bailén.

100.- XINÉS  FERNÁNDEZ LÓPEZ. De Láncara. Soldado mobilizado.

101.- XOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ. Soldado mobilizado morto en Brunete descuartizado por un canonazo. Pertencía  ao Reximento de Zaragoza nº 30.

102.- RAMIRO FERNÁNDEZ PIÑEIRODe Láncara ,Soldado mobilizado

103.- FRANCISCO XABIER  FERNÁNDEZ RIVAS. De Sárria. Soldado voluntario  no  Reximento de Zaragoza nº 30 . Veciño de Sárria, Rúa Maior 20 -Casa Gallego-  Fillo de Anxo Fernández e Rosa Rivas .Morreu na Fronte de Asturias  o 12.10.1936 , aos 20 anos, na posición de Valduno , e foi enterrado nesa localidade. O falecemento  figura inscrito no Rexistro Civil Sárria de Sárria  ( Tomo 35, páxina  245 ) en virtude de oficio do Reximento de Infantería Zaragoza nº 30.

104.- PLÁCIDO FERNÁNDEZ  SUÁREZ. De O Páramo . Soldado mobilizado

105.- GUSTAVO FERNÁNDEZ VALÍN, De Láncara. Soldado mobilizado.

106.- BENEDITO FERNÁNDEZ   VÁZQUEZ. De O Páramo. Soldado mobilizado.

107.- XOÁN FERNÁNDEZ VÁZQUEZ. (Tenente  do Reximento de Infantería Zaragoza nº 30. Natural do O Páramo- Funeral celebrado en San Salvador de Piñeiro o 2.12.1938.

108.- RAMIRO FREIJO LÓPEZ. De O Páramo. Soldado mobilizado.

109- HENRIQUE FREIRE PARDO.  O Páramo. Soldado mobilizado.

110.- XOSÉ FUENTE PÉREZ. De O Incio. Soldado  mobilizado.

111.- BAUTISTA FUENTE VÁZQUEZ.De Triacastela. Soldado mobilizado.

112.- XULIO GALLEGO PÉREZ. Soldado mobilizado. Morto na Fronte de Asturias na "Loma del Pando" e foi enterrado en San Padro de los Arcos. Pertencía  ao Reixemnto de Infantería Zamora.

113- OTÓN GALLEGO POMBO .- Natural do Incio .Avogado  con exercizo  en Sárria.. Ferido de gravidade  por disparos  na  Pobra de San Xiao. Foi trasladado ao Hospital de Lugo onde faleceu o 18.01.1938. O autor dos disparos foi , ao parcer, un falanxista.

114.- ANTONIO GALLEGO TEIMOY.  Veciño do Incio . Labrego, natural de  Santiago de Toldaos (21.03.1888)  e veciño de Sober. Fillo  de Xosé Gallego Veiga  e änxela Teimoy González, casado con María Gómez Vila,  Fillos: Dominica, Carme, Antonio , Mercede, Celia, Lino  e María Gallego Gómez . Xulgado en rebeldía . Morreu o 3.08.1938 en Santiago de Toldaos, ás 11 horas,a consecuencia  de lesións causadas  por disparos e  a inbscrición fíxose en virtude de dilixenzas  e manifestación  de Lino Castro Camba ( O Incio, Tomo 55, Folio 28 )

115.- MANUEL GALLEGO TORRE- Soldado mobilizado.

116.- PEDRO GARCÍA ARCAS.- Político sarriao. En 1934  foi detido con outras persoas de Sárris  e foi posto ao dispor do comandante militar por ser considerado autor da cofeción e distribución  de follas consideradas subversivas  incitando á "rebelión".  En 1936 era Concelleiro en Sárria, como membro do PSOE  e fora colaborador na publicación "Loita" onde destacou como polemista con artigos contra a familia Saco. Era natural de Lorca ( Murcia ), fillo de Francisco  e Guillermina , Da súa unión coa sarriá Asunción Torres  tivo tres fillos : Carme , Asunción e Pedro García Torres.Na noite do 26.06.1936 estaba con outras persoas nos salóns da Sociedade Cultural e Recreativa " La Unión", en Villa Aurelia- Rúa Matías López, cando o ex-lexionario e falanxista  Manuel Carrozas Varela entrou fortemente armado  preguntando onde estaba Roxelio Tarí Uribe , e ao velo armado e con aspecto irado e desencaixado trataron de cortarlle o paso para que desistise de seguir adiante, e disparou  a pistola que levaba alcanzando a García Arcas e como Vitorino Cabarcos López se  interpuxo  para impedirlle a fuxida sacou un puñal que levaba escondido  e cravoullo producindolle a morte. O agresor fuxiu cara a rúa onde o estaban agardando nun coche . Avisados médicos da vila para que asistisen a Pedro García Arcas  , levárono de urxenza ao Hospital de Lugo,  e como nada se puido facer por salvalo foi trasladado a Sárria , falecendo na súa casa ás 21 horas do día 27 de xuño á idade de  33 anos ( Sárria, Tomo 35,Páxina 46 ). A celebración do seu enterro  reuníu a numerosas persoas e cargos publicos chegados de toda a provincia, e malia a que o Concello acordara concederlle a perpetuidade  lugar para a súa sepultura non se pode concretar onde foi depositado o seu corpo e a familia descoñece  o punto onde foi enterrado, Na súa lembranza  e da doutros  politicos locais mortos despois do levantamento militar de xullo de 1936 o seu nome está grabado nunha lápida colocada no Murallón .** Na súa contra seguíronse  expedientes "sen sanción", tempo despois da rebelión militar, nunha actuación fora de toda lóxica e sen suxeción a principios legais. Nos sumarios acumulados 96 e 97 de 1936 do Xulgado de Instrución de Sárria , dirixíronlle  escrito ao alcalde  rogándolle !que se sirva  dispoñer a práctica   de activas xestións  encamiñpadas  a averiguar forma, circunstancias e autores da morte para poñelos no cárcere ao dispor  do Xulghado", Con evidente cinismo e con falla total de suxeción á verdade  de todos coñecida , o alcalde Castor Fernández respostou  .... "que postas en práctica  as ditas xestións , deron resultado negativo, o mesmo en canto a poder determinar  os presuntos autores , como aquelas outras persoas  que poideran  aportar datos para a comporbación dos feitos" . O crime quedou impune e é de destacar  que sendo o alcalde membro da Xefatura Local de Falanxe, na que tamén estaba integrado Manuel Carrozas Varela  cuxa irracional participación no duplo crime  fora recollida en todos os xornais galegos e en moitos de fora de Galicia e que  dera lugar ao nomeamento dun Xuiz especial para dilucidar no Xulgado de Sárria as responsabilidades derivadas desas  dúas mortes ,  e que é inexplicable que o entón Xuiz de Instrución de Sárria nin xiquer tome en conta os atestados levantados  con posterioridade  ao atentado e "encomende" ao alcalde  unhas xestións que lle corresponderían  á autoridade xudicial , xa que no Xulgado obraban  todas as actuacións feitas  entre o 28 de xuño e o 20 de xullo.  E ignorando, de xeito intencionado os feitos acontecidos nin se esixe a  deposición dos socios da Unión presntes nos salóns , nin a dos médicos que ali se persoaron,dos donos dos coches que trasladaron ao ferido a Lugo e de volta a Sárria,  nin aos familiares,  e así alcalde e xuiz  non tiveron en conta que como consecuencia desas mortes se produciu na vila de Sárria unha folga xeral, que os enterros das dúas vítiimas foron multitudinarios, dando lugar a unha manifestación diante da Casa Saco e do Casino con danos no seu local ,que  estadno convocados os sarriaos  o día 28 de xuño para participaren  na votación  do Estatuto de Galicia  houbo que trasladala para outro día, situación extraordinaria  esta  por todos os sarriaos coñecida , que no Libro de Actas do Concello figuraban acordos relativos ao feito loitoso... e malia a todas as evidencias xuiz e alcalde , facendo deixación das súas funcións,  nada actuaron  para condear ao autor... pois de todos era sabido que a indución do feito  nunca ía ser perseguida por seren os donos da situación os que inlfuiran riba dunha persoa  desequilibrada e manexable  para procedes a eliminación física  daqueles dous  adversarios politicos.  A infamia desta negación da percura da verdade é un triste episodio  que pesa riba da comunidade local.

117.-  CASIANO GARCÍA ARGIZ , Soldado mobilizado,

118- RAMÓN GARCÍA ARMADA. Soldado mobilizado,

119.- MANUEL GARCÍA GARCÍA.  Soldado mobilizado.

120, XOÁN GARCÍA GRELA. De Sárria. Soldado mobilizado.

121- DAVIDE  GARCÍA LÓPEZ. ( Sarxento ) Morto na Fronte de Asturias.

122- HENRIQUE  GARCÍA LÓPEZ.  Soldado mobilizado morto en Vitoria.

123-  MARCELO GARCÍA MARTÍNEZ.  Morto en Sárria  27.07.1943.

124.-  UN HOME DESCOÑECIDO. No Alto da Valiña (  28.09.1936 )T.  35 / 111

           DOMINGOS GARCÍA NOGUEIRA.. ( identificación , T 35 /170 )

125.- LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ..  De Samos. Soldado mobilizado.

126.-  EMILIO GARCÍA SILVA. Soldado mobilizado.

127-  LUIS GAYO SÁNCHEZ..  De Triacastela. Soldado mobilizado

128 HENRIQUE GOLÁS  MOURE ( neno ) .Ferido pola Garda Civil en Outeiro de Barán, morreu en Sárria (  29.11.1946 ).

129.- EMILIO GOLÁS RODRÍGUEZ ( do maquis )Ferido pola Garda Civil en Outeiro de Barán, morreu no Hospital de Lugo (  30.11.1946 )

130.- XAIME GÓMEZ  LÓPEZ. De Sárria.  Soldado mobi31.01.1931 )lizado, morto en Oviedo (

131.- RAMÓN GÓMEZ VÁZQUEZ. De O Incio. Soldado mobilizado.

132.- HENRIQUE GONZÁLEZ. De O Incio. Soldado mobilizado.

133- MANUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,  Soldado mobilizado.

134.- MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA,  De Samos. Soldado mobilizado.

135.- XOSÉ GONZÁLEZ GARCÍA. De Samos. Soldado mobilizado.

136.- ALEXANDRE GONZÁLEZ LAGONILLA. De Láncara. Soldado mobilizado.

137.. CAMILO GONZÁLEZ LOLO.. De Láncara. Soldado mobilizado.

138-  MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ. Morto en Sárria ( 24/25.07.1936 )

139.- ELISEO GONZÁLEZ MONDELO.  De O Incio. Soldado mobilizado,

140.-  ALEXANDRE GONZÁLEZ PEREIRO.  De O Incio. Soldado mobilizado.

141.- XAIME GONZÁLEZ PEREIRO. De O Incio. Soldado mobilizado.

142.-  AMADOR GONZÁLEZ PÉREZ.. Soldado mobilizado.

143.- MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ..  De O Páramo . Soldado mobilizado,

144-  SERAFÍN GONZÁLEZ SÁNCHEZ.  De Sárria. Desaparecido en 1936.

145-  TEOLINDO GRANDAS CASTRO. De Láncara. Soldado mobilizado.

146.-  MANUEL GUITIÁN SOMOZA.  De O Incio. Morto en 20.08.1936,

147-  MANUEL IBÁÑEZ FRANCO..  Morto en Sárria en 20.08.1936

148-  ANXO  IGLESIAS RIGUEIRO- De Sárria- Soldado mobilizado morto en Castellón.

149- RICARDO IGLESIAS  RIGEURO-. De Sárria. Soldado mobilizado  morto en Castellón.

150.-  XOSÉ JUIZ FERNÁNDEZ. De O Incio. Soldado mobilizado.

151- MANUEL BENIGNO LAGO DÍAZ. Fusilado en Lugo en 21.09.1936,

152.- XOÁN LOLO GALLEGO. De Samos. Soldado mobilizado.

153.- INDALECIO LÓPEZ ( alférez )  De O Incio. Morto en La Espina ( Asturias )

154.- MANUEL LÓPEZ. De O Incio. Soldado mobilizado.

155-  MANUEL LÓPEZ. De Triacastela. Soldado  mobilizado.

156.- MARCELINO LÓPEZ .Soldado mobilizado.

157-  XOSÉ LÓPEZ. De O Incioi. Soldado mobilizado.

158-  XOSÉ LÓPEZ. De Samos. Soldado mobilizado.

159- MANUEL LÓPEZ ABAD Cabo de Flechas Negras ( Milicias ) Morreu na fronte de guerra.

160.- BIEITO LÓPEZ AIRA. Soldado mobilizado,


158.- XOSÉ LÓPEZ  CORTIÑAS. De O Incio. Soldado mobilizado.

159.- DANIEL LÓPEZ ALVAREDO.  De Sárria. Morto na fronte de guerra en 15.12.1937.

160- XESÚS LÓPEZ ARIAS. Soldado mobilizado do Páramo.

161.- ELÍAS LÓPEZ  ARMESTO. De Castro de Rei-Paradela, integrado no maquis. Morto pola Garda Civil en Teilán-Bóveda.

162.-  XOSÉ LÓPEZ BOADO. Morto en Paradela en 10.06.1941

163.- PEDRO LÓPEZ CABANAS. Soldado mobilizado morto en Somosierra.

164.-  ANTONIO LÓPEZ CABAÑAS. Soldado mobilizado morto en Teruel.

165.- XOSÉ LÓPEZ CAMPO. De Samos. Soldado mobilizado.

166.-   XESÚS LÓPEZ CAPÓN.- Soldado mobilizado morto en Sevilla.

167.-  ANTONIO LÓPEZ CASTAÑO. De San Fiz de Vilapedre. Paseado e morto salvaxemente en Vilafiz.

168.- XERMÁN/XERARDO LÓPEZ CASTAÑO. De Vilar- Sárria. Fusilado en Lugo  en 15.12-.1937.

169.- NEMESIO LÓPEZ CEDRÓN. De Láncara. Soldado mobilizado.

170.- ARTURO LÓPEZ DÍAZ. . De Samos-. Soldado mobilizado.

171- MANUEL LÓPEZ DÍAZ . De Láncara . Soldado mobilizado.

172- MANUEL LÓPEZ DÍAZ. De Paradela. Soldado mobilizado.

173- MANUEL LÓPEZ DÍAZ. De O Páramo. Soldado mobilizado.

174.-  FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ. De Paradela. Soldado mobilizado.

175.-  LUIS LÓPEZ FERNÁNDEZ.  De Samos. Morto na fronte de guerra.

176.- PEDRO LÓPEZ FERNÁNDEZ. De O Incio. Soldado mobilizado.

177.- XOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ De Paradela. Soldado mobilizado.

178.-  XOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ. De Samos. Soldado mobilizado.

179.- XOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ. De Sárria. Soldado mobilizado.

180.-  XOSÉ LÓPEZ GALLEGO . Soldado morto na fronte do Ebro.

181.- AVELINO LÓPEZ GARCÍA.  Soldado mobilizado. Morto en León.

182.-VALENTÍN LÓPEZ GARCÍA. Fusilado en Lugo en 1.10.1937.

183.-  EUXENIO LÓPEZ GONZÁLEZ. Soldado mobilizado. Morto en Lleida.

184.- MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ. De O Incio. Soldado mobilizado.

185.- XESÚS LÓPEZ GONZÁLEZ.Soldado mobilizado morto en Teruel.

186.- MANUEL LÓPEZ INCÓGNITO. De Láncara. Soldado mobilizado.

187 .-AGOSTIÑO LÓPEZ LÓPEZ.  De Láncara. Soldado mobilizado.

188- ALEXANDRE LÓPEZ LÓPEZ. Morto en Bóveda o 11.08.1936,

189.- ARTURO LÓPEZ LÓPEZ.  De Samos. Soldado mobilizado,

190.-  BENIGNO LÓPEZ LÓPEZ. Fusilado en Lugo en  11,10,1937,

191.- CÁNDIDO LÓPEZ LÓPEZ.  Morto o 19,05,1945.

192- CASIANO LÓPEZ LÓPEZ. De Sárria .Soldado mobilizado.Morto en Durango  en 21.06,1937,

193.- HENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ. Soldado mobilizado.

194.- FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ.  Morto en Paradela o 01.04.1937

195.-LEANDRO LÓPEZ LÓPEZ.  Soldado mobilizado morto en Belchite.

196.- LUIS LÓPEZ LÓPEZ.Fusilado en Lugo o 8.01.1943.

197.- LUIS LÓPEZ LÓPEZ. Soldado mobilizado morto en Madrid.

198.- MANUEL LÓPEZ LÓPEZ. De O Incio. Soldado mobilizado.

199 .- MANUEL LÓPEZ LÓPEZ.De Láncara. Soldado mobilizado.

200.- MANUEL LÓPEZ LÓPEZ.  De Paradela. Soldado mobilizado.

206.- MANUEL LÓPEZ LÓPEZ.  Fusilado en Ferrol o 18.08.1936-

207.- MANUEL LÓPEZ LÓPEZ.De O Páramo. Soldado mobilizado.

208.- MARCELINO LÓPEZ LÓPEZ. Fusilado en Lugo en 29.07.1937.

209.-MARCELINO LÓPEZ LÓPEZ De O  Páramo. Soldado mobilizado.

210.- ORENCIO LÓPEZ LÓPEZ.Fusilado en Lugo  en 21.10.1937.

211.- PLACIDO LÓPEZ LÓPEZ,  Soldado mobilizado.

212.- PRIMITIVO LÓPEZ LÓPEZ. De Láncara. Soldado mobilizado.

213.- RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ. Morto en Paradela en  1.04.1948,

214.- RICARDO LÓPEZ LÓPEZ. Fusilado en Lugo o 21.09.1936.

215.- RICARDO LÓPEZ LÓPEZ. Morto o 19.08.1938

216.- SABINO LÓPEZ LÓPEZ.Soldado mobilizado.

217- TEODORO LÓPEZ LÓPEZ. Paseado polo "Eirexalba" e o "Garabito" en Castro de Rei de Lemos  en  4-03.1937.

218.- VITORINO LÓPEZ LÓPEZ.  Morto no Incio en 25.08.1938.

219.- XERMÁN LÓPEZ LÓPEZ. De O Páramo. Soldado mobilizado.

220.- XINÉS  LÓPEZ LÓPEZ. De Láncara. Soldado mobilizado.

221.- XOSÉ LÓPEZ LÓPEZ..  Fusilado en Lugo  en 20.07,1937.

222.- XOSÉ LÓPEZ LÓPEZ .  De Láncara, Soldado mobilizado.

223.- XOSÉ LÓPEZ LÓPEZ.De Sárria. Soldado mobilizado morto en Madrid.

224- XOSÉ LÓPEZ LÓPEZ. De Sárria. Fusilado en Lugo en  8.01.1943.

225.-  XOSÉ LÓPEZ LÓPEZ.  Morto en Paradela  en 17.01,1948.

226- XOSÉ LÓPEZ LÓPEZ. De Triacastela. Soldado mobilizado

227- XOSÉ LÓPEZ LÓPEZ.  Fusilado en Lugo en 8.01,1943,

228.- XESÚS  LÓPEZ LOSADA .

229.- A 

229.- ANTONIO LÓPEZ MATA. Morto en A Coruña en 18.08, 1936.

230.- EMILIO LÓPEZ MOURE.

231.- XOSÉ LÓPEZ MURADO. Soldado mobilizado morto en Teruel.

232.- NICANOR LÓPEZ PASCUAL.  De Samos- Soldado mobilizado.

233.- CAMILO LÓPEZ PAZ.  Do Páramo. Soldado mobilizado.

234.- ANXO LÓPEZ PEREIRA. De Samos. Soldado mobilizado.

235.- AVELINO LÓPEZ PEREIRO. De O Incio. Soldado mobilizado.

236.- TEOLINDO LÓPEZ PEREIRO,  De O Incio. Soldado mobilizado.

237.- AMADOR LOPEZ QUIROGA. Soldado mobilizado morto en Talavera de la Reina.

238- ANTONIO LÓPEZ RIGUEIRO.  De Láncara. Soldado mobilizado.

239.- CELESTINO LÓPEZ RIGUEIRO.  Soldado mobilizado.

240.- AMADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ. Morto en Paradela en  4.01,1946,

241.- CELESTINO LÓPEZ RODRÍGUEZ.De Samos. Soldado mobilizado.

242.- MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ. Fusilado en Lugo en 11.10.1937.

243.- MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ. De Paradela. Soldado mobilizado.

244.- MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ..De Samos. Soldado mobilizado,

245.- XOANA LÓPEZ RODRÍGUEZ. Falecida o 4.08.1940.

246- XOSÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ. Soldado mobilizado.

247.- XOSÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ.  De Samos. Soldado mobilizado.

248.- MANUEL LÓPEZ SAASoldado mobilizado.

249.- ANTONIO LÓPEZ SAS.De Láncara. Soldado mobilizado.

250.- AURELIO LÓPEZ SAMPAYO. Soldado mobilizado.

251.- XOSÉ LÓPEZ SAMPAYO. Soldado mobilizado morto na Fronte do Ebro.

252.- HENRIQUE LÓPEZ SEIJIDO.  Soldado mobilizado morto en Cabez de Buey.

253.-  ANTONIO LÓPEZ SOMOZA.  Soldado mobilizado morto no "Castillo de Olite"

254.- ELISEO LÓPEZ TABOADA.. De O Pàramo. Soldado mobilizado.

255.- PEDRO LÓPEZ  TEIMOY. Asasiñado nun mitín na Cruz do Incio en 16.04.1933.

256.-  ANTONIO LÓPEZ VALCÁRCEL. De O Incio. Soldado mobilizado,

257- PEDRO XOÁN LÓPEZ VALCÁRCEL. "Tosende" Falanxista. Asasiñado en operación de represalia  en Vilachá das Cortes ( Paradela ) en 9.01.1939.

258.- ANTONIO LÓPEZ VALIÑA.. Morto en Samos o 2.06.1940

259- ANTONIO LÓPEZ VÁZQUEZ.. Morto en Paradela en 4.01.1946.

260.- INDALECIO LÓPEZ VÁZQUEZ. De Paradela. Soldado mobilizado.

261.- MANUEL LÓPEZ VÁZQUEZ . De O Páramo. Soldado mobilizado.

262.- MANUEL LÓPEZ VÁZQUEZ.. De Paradela. Soldado mobilizado.

263-  MARCELINO  LÓPEZ VÁZQUEZ. De O Páramo. Soldado mobilizado.

264.- SERXIO LÓPEZ VÁZQUEZ.- De Samos. Soldado mobilizado.

265.- VICENZO LÓPEZ VÁZQUEZ.  De Láncara. Soldado mobilizado.

266.-VICENZO LÓPEZ VÁZQUEZ. De Paradela. Soldado mobilizado.

267.- XOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ.De Paradela. Soldado mobilizado.

268- XOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ.De O Páramo. Soldado mobilizado.

269.- ANTONIO LÓPEZ VILELA. De Láncara. Soldado mobilizado.

270.- ANTONIO LÓPEZ VILLANUEVA. De Samos. Soldado mobilizado.

271.- XOSÉ LÓPEZ YÁÑEZ. De Paradela. Fusilado en Lugo en 11.10.1937,

272.-  FRANCISCO LOSADA AMEDO.  De O Páramo . Soldado mobilizado.

273.- XOÁN LOSADA LÓPEZ.  De O Incio. Soldado mobilizado.

274.- SANTIAGO LOSADA FERNÁNDEZ. De O Incio . Soldado mobilizado.

275-- ANTONIO LOSADA GALLEGO.  De O Incio. Soldado mobilizado.

276.- XOSÉ LOSADA LÓPEZ.  De Láncara. Soldado mobilizado.

277.- XUSTO LOSADA LÓPEZ  De Láncara. Soldado mobilizado.

278.- BENIGNO LOUREIRO LÓPEZ. De Samos. Soldado mobilizado.

279.- MANUEL LOUREIRO LÓPEZ. De Láncara. Soldado mobilizado.

280.- XOSÉ LOUREIRO LÓPEZ.  De Samos. Soldado mobilizado.

281.- CARME MACEDA MACÍA. Morta en Eirexalba nunha acción da Garda Civil en  12.05.1939.

282.- MANUEL MACÍA LÓPEZ.. De Triacastela. Soldado mobilizado.

283.-DOMINGOS  MARTÍNEZ NOGUEIRA. Paseado e morto no Alto da Valiña  o 28.09.1936. Veciño de Quiroga

284.- MANUEL MASIDE PEÑA.  De Láncara. Soldado mobilizado.

285.- BLAS MAZAIRA  VARELA. De Vilachá das Cortes. Morreu no Cárcere de Sárria  en 29.03.1937,

286.- XERARDO MENDOZA VÁZQUEZ.  De O Incio. Soldado mobilizado.

287.- LUIS MENOR. De O Incio. Soldado mobilizado.

288.- XOSÉ MOEDA TORRE.  De Triacastela. Soldado mobilizado.

289.- ANTONIO MONDELO LÓPEZ. De O Incio. Soldado mobilizado.

290.- ARSENIO MONTERO ABELLA. De Samos. Soldado mobilizado.

291.- XAIME MONTERO ABELLA.   Fusilado en Lugo en 7.09.1936,

292.- XOSÉ MONTERO ABELLA. Morto en Sárria o 6.09.1945.

293.- MANUEL MONTERO GONZÁLEZ. De O Incio. Soldado mobilizado.

294.- PEDRO MONTERO GONZÁLEZ.  De O Incio. Soldado mobilizado.

295.- BENIGNO MONTES,. De Láncara,Soldado mobilizado.

296.- ALFREDO MOREIRA GÓMEZ.  De Láncara. Soldado mobilizado.

297.- MANUEL MOREIRA GÓMEZ.De Láncara. Soldado mobilizado.

298.- ALEXANDRE MORILLO FLANDES.  Álferez. De Sárria. Morto na Estremadura o 19.08,1938,

299.- FERNANDO MORILLO FLANDES. De Sárria. Soldado mobilizado.

300.-  BENIGNO  MORILLO VIDAL De Quiroga. Paseado e morto no Alto da Valiña en 22. 08.1936,

301.- EVARISTO MOURELO VILLANUEVA. Morto no Incio en 26.11.1937,

302.- XOSÉ MURADO LÓPEZ . Soldado mobilizado morto en Teruel.

303.- MIGUEL MUÑIZ PAZ . De O Páramo. Soldado mobilizado.

304.- FEDERICO MURIAS GARCÍA.  Fusilado en Lugo en 17.03.1937,

305.- CASIANO NEIRA MONDELO. De O Incio. Soldado mobilizado.

306.- FRANCISCO OCHOA GARCÍA. Párroco de Santa María de Castro de Rei de Lemos. Asasiñado no Camiño das Raigañas  o 17.02.1937

307.- ANTONIO OTERO LÓPEZ.De Paradela. Soldado mobilizado.

308.- MANUEL PARADA LÓPEZ. De O Incio. Soldado mobilizado.

309.- PEDRO PÁRAMO ARIAS.- Pàrroco de Meixente e alcipreste de Sárria foi asasiñado o  3.09.1946.

310.- VICENZO PÀRAMO LOSADA. De Sárria. Acusado de auxilio á rebelión, foi fusilado en Lugo o 3.09.1936.

311.- XOSÉ PARDO GARCÍA, Soldado mobilizado.

312.- MODESTO PARDO IGLESIAS , Soldado mobilizado.

313.- DAVID PARDO PARDO. De O Incio. Soldado mobilizado.

314.-  XOSÉ PASCUAL MARCO. Morto en Sárria en 15.02.1939,

315.- ARTURO PENELA CASTEDO. De Sárria. Soldado mobilizado  morto en Teruel.

316.- MANUEL PEREIRO DÍAZ. De O Incio, Soldado mobilizado.

317.- EDUARDO PEREIRO SACO.Morto en Sárria  o 27,07,1946.

318.- CÉSAR PÉREZ CABAÑAS . Soldado mobilizado. Morto no Guadarrama.

319.-  SERXIO PÉREZ CABAÑAS. Soldado mobilizado,

320.-  VITORINO  PÉREZ CABAÑAS. Soldado  mobilizado.

321.- DOSITEO PÉREZ FERNÁNDEZ.  Morto no Saviñao en 21.08.1936,

322.- XESÚS PÉREZ FERNÁNDEZ. De As Bustaregas-Paradela, Morto o 4.04.1938,

323.- AURELIO PÉREZ GARCÍA. Morto no Corgo en 29.03.1938.

324.- MANUEL PÉREZ GONZÁLEZ. Fusilado en Lugo o 11.10.1937.

325.-MANUEL PÉREZ GUDE. Soldado mobilizado.

326.- DANIEL PÉREZ LÓPEZ. Fusilado en Lugo en 29,07.1937,

327.- FRANCISCO PÉREZ LÓPEZ.De Paradela. Soldado mobilizado.

328.- PEDRO PÉREZ LÓPEZ.  De Láncara. Soldado mobilizado.

329.- XOSÉ PÉREZ LÓPEZ.  De Sárria. Soldado mobilizado morto en Talavera de la Reina.

330.- ANTONIO PÉREZ NEIRA.  De Samos. Soldado mobilizado,

331.- BENIGNO PÉREZ PÉREZ De Paradela. Soldado mobilizado.

332.-  UN HOME DESCOÑECIDO.  Falecido en Sárria  en 28.09.1936.

333.- MANUEL PÉREZ PÉREZ

334.-  CASTOR PÉREZ RODRÍGUEZ. Soldado mobilizado morto no Guadarrama.

335.- MANUEL PÉREZ VÁZQUEZ. De O Páramo. Soldado mobilizado.

336.- CÁNDIDO PINTOS REY, De Sárria. Soldado mobilizado.

337.- XESÚS PIÑEIRO  CASTRO.  Soldado mobilizado morto no "Castillo de Olite"

338.- XOSÉ PIÑEIRO RIVERA. De Láncara. Soldado mobilizado.

339.- ANTONIO PIÑEIRO VÁZQUEZ De Láncara. Soldado mobilizado.

340.-  XOSÉ POMBO AGUIRRE.  De Sárria. Fusilado en Lugo  o 21.09.1936.

341.- HENRIQUE POMBO CASARELLO, De Samos. Soldado mobilizado.

342.- XOSÉ POMBO CASARELLO . De Samos. Soldado mobilizado,

343.- LUIS POMBO GONZÁLEZ.  De Triacastela. Soldado mobilizado.

344.-  XOSÉ PONTÓN LÓPEZ.  Cabo do exército franquista. Morto en Teruel.

345.-  XOSÉ ANTONIO PONTÓN VÁZQUEZ.  De O Incio , Soldado mobilizado.

346.- XULIO POY ÁLVAREZ.  Morto en A Coruña en 4.04.1938.

347.- ANTONIO PRÉSTAMO RAPOSO.  De Samos. Soldado mobilizado.

348.- RAMÓN PRÉSTAMO RODRÍGUEZ.  De Samos. Soldado mobilizado.

349.- XULIO PRIETO LÓPEZ..  Sarxento do exército franquista. Morto en Castellón.

350.-  XESÚS PUMAREGA CORRAL. De Samos. Soldado mobilizado.

351.-  RICARDO PUMARES DÍAZ. Morto en Samos en  2.03.1938.

352.- XESÚS QUIROGA ALVAREDO. Soldado mobilizado.

353.-  BENXAMÍN QUIROGA LÓPEZ. Soldado mobilizado morto en Xixón en en 1.04.1941

354.-  XOSÉ QUIROGA PRÉSTAMO. De Samos. Soldado mobilizado,

355.- BERNARDO QUIROGA QUIROGA.  Artilleiro do Incio. Morto en Zaragoza o 11.03.1938.

356.- XULIO QUIROGA QUIROGA. Alférez do Incio. Morto en 1937.

357.-  AVELINO RAMÍREZ BALBOA. De Samos. Soldado mobilizado.

358.- MANUEL REBOIRO FREÁN. De O Incio. Soldado mobilizado,

359.- MANUEL REBOIRO VÁZQUEZ. De O Incio-. Soldado mobilizado.

360.- ANTONIO REGO VÁZQUEZ. De Triacastela. Soldado mobilizado.

361.- DORES REY SOMOZA,  Morta en Paradela en 11.01.1947.

362.- XAIME RIGUEIRO VILA.. De O Incio. Soldado mobilizado.

363.- ARTURO RÍO  GARCÍA. De Samos. Soldado mobilizado.

364.- MARCIAL  RÍO POMBO. De Samos. Soldado mobilizado.

365.-  AQUILINO RIVAS REY. De Láncara. Soldado mobilizado.

366.- AVELINO RODRIGUEZ. De Láncara. Soldado mobilizado.

367.-  BENIGNO RODRÍGUEZ. De O Incio. Soldado mobilizado.

368.-  ANTONIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ. De Samos. Soldado mobilizado.

369.- MANUEL RODRÍGUEZ ARIAS.Morto en Sárria o 22.08.1936.

370.- EMILIO RODRIGUEZ CASTRO. Paseado e morto no Alto da Valiña en 28.09.1936.

371.-  CLAUDIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. Morto en Paradela en 16.02.1947..

372,-  MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA, De Mieres. Morto en Sárria en 22.08.1936

373.-  SEVERINO RODRÍGUEZ GAY. O Páramo. Soldado mobilizado.

374.- XOÁN RODRÍGUEZ  GONZÁLEZ--Soldado mobilizado morto en Madrid.

375.-  XOSÉ RODRÍGUEZ LÓPEZ, De O Incio. Soldado mobilizado.

376.- RAMIRO  RODRÍGUEZ  GUTIÉRREZ De Paradela. Fusilado en Lugo en 11.10.1937.

377.-  AVELINO RODRÍGUEZ LÓPEZ De Paradela.Fusilado en Lugo en 29,97.1937.

378.- EMILIO RODRÍGUEZ LÓPEZ  De O Incio. Soldado mobilizado.

379.- VITORINO  RODRÍGUEZ LÓPEZ De Láncara. Soldado mobilizado.

380.-  XERARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ De  Aldosende ( Paradela )

381.-  XERARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ  De Paradela. Soldado mobilizado.

382.-  XESÚS RODRÍGUEZ LÓPEZ  De Sárria. Morto  en 23.12.1836.

383.-  XOSÉ RODRÍGUEZ LÓPEZ  De A Pinza ( Sárria ) Morto antes de 20.01.1937

384.- XOSÉ RODRÍGUEZ LÓPEZ De Sárria- Morto na fronte de guerra  o 25.04.1938.

385.- RAMÓN RODRÍGUEZ MACEDA De O Incio. Morto en 08.09.1936,

386.-  XOSÉ RODRIGUEZ PEREIRA  De O Incio. Soldado mobilizado,

387.-  MANUEL RODRÍGUEZ PONTÓN De O Incio soldado mobilizado. 

388.- ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Morto en Paradela  27.05.1948.

389.-  PEDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  Fusilado en Lugo en  11.10.1937,

390-  XOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  De O Incio. Soldado mobilizado.

391.-  DOMINGOS RODRÍGUEZ SANTOS  Soldado mobilizado.

392.-  SEVERINO RODRÍGUEZ SOTO  Ferido en enfrontamento coa Garda Vil na Pobra de San Xiao. Morto en Sárria en 20.07,1936  de volta da concebtración no Hospital de Lugo.

393.-  TORIBIO RODRÍGUEZ TORRES  De O Incio. Morto en Lugo en  11.05.1937

394.-  ANTONIO  RODRÍGUEZ VARELA.. Soldado moblizado morto en Asturias.

395.- ANTONIO RODRÍGUEZ VARELA   Soldado mnobilizado morto en Teruel.

396.- MATÍAS RODRÍGUEZ VARELA  Morto no cárcere.

397.- XOSÉ ELÍAS RUBIANES GARCÍA  Soldado mobilizado morto en Teruel.

398.- MAXÍN RUBIO VALCÁRCEL  De Láncara, Soldado mobilizado.

399.- RAMIRO SAAVEDRA LÓPEZ  De Paradela. Soldado mobilizado.

400.-  MANUEL SACO RIVERA. Avogado e exdeputado do Congreso  da II Republica. Asasiñado  en crime instigado polo xefe local da Falanxe  o 25.08.1938.

401.- XOÁN SACO SACO De O Incio. Soldado mobilizado.

402.-  EUSEBIO SACO VELOSO  De O Incio. Soldado mobilizado.

403.- MANUEL SAMPEDRO  GONZÁLEZ  De Samos. Soldado moblizado.

404.-  DANIEL SÁNCHEZ BOLAÑO  De Samos. Soldado mobilizado.mmmmmm

405.- EMILIO SÁNCHEZ  DOVAL  De  Láncara, Soldado mobilizado.

406.- XOSÉ SANMARTÍN LÓPEZ De Sárria. Soldado mobilizado orto no "!Cruceiro Baleares "

40406.- ANTONIO SANMIGUEL CHAOS De Samos. Soldado mobilizado.

40407.- BENIGNO SARCEDA FERNÁNDEZ De Triacastela. Soldado mobilizado..

40408.- XOÁN SILVA CASTRO . Alférez . Morto na fronte de guerra..

41409.-  RAMÓN SILVELA DE LA FUENTE  .Garda Civil morto nun enfrotamento en Pacios de Loureiro en 27.087,. 1946.

41410.-XOSÉ SOBRADO NEIRA  De Láncara. Soldado mobilizado.

44411- XERMÁN SOMOZA DÍAZ  Soldado mobilizado. Morto en Castellón de la Plana.

44412 .-AMADOR SOMOZA SÁNCHEZ  De Samos, Soldado mobilizado.

44413 .- BENIGNO SOMOZA  VALIÑA   Soldado mobliizzdo m orto entre Aragón e Castellón.

44414.-  ROXELIO TARÍ URIBE. De  Sárria, paseado e morto na Ponte da Silva ( Lugo/O Corgo )  en 16.02.1938.

44415.- DANEIL TEJÓN ARIAS Morto en Paradela en 15.10.1937.

44416.- VITORINO TEJÓN PARDO Morrto en Paradela en 16.03.1954

44417,-  ANTONIO TORRE DÍAZ De  Triacastela. Soldado mobilizado.

44418.- EDUARDO TOURAL DÍAZ Morto en Sárria en 17.12.1941,

44419,. ANTONIO TORRE DÍAZ De Triacastela. Soldado mobilizado.

44420,.  PEDRO VARCÁRCEL ARGIZ  De Láncara. Soldado mobilizado.

44421.-MANUEL VALCÁRCEL LOSADA.  De Samos. Soldado mobilizado.

44422.- INACIO VALCÁRCEL RODRÍGUEZ  De Láncara, Soldado mobilizado.

44423.- XOSÉ VALDÉS YÁÑEZ  De Samos. Soldado mobilizado.

44424- BAUTISTA VALÍN VALÍN  De Láncara. Soldado mobilizado.

44425.- XOSÉ VAQUERO LÓPEZ  De Sárria. Morto en Leganés  ( fronte de Madrid ) en  15.01.1939.

44426.- CARME VÁZQUEZ LÓPEZ  Falecida no Incio en  25-06-1936,

44427.- CONSTANTINO VÁZQUEZ LÓPEZ  Soldado mobilizado morto en Madrid.

44428.- HÉCTOR VÁZQUEZ LÓPEZ  Solado mobilizado morto en ¿ Teruel ?

44429.- MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ. De O Páramo. Soldado mobilizado.

44430.-XOSÉ VÁZQUEZ OLMO. Morto en Samos en12.05.1937.

44431.- HENRIQUE VÁZQUEZ POMBO. De Láncara. Soldado mobilizado.

44432.- XOSÉ VÁZQUEZ VALCÁRCEL. De Láncara . Soldado mobilizado.

44433.- MANUEL VEGA LÓPEZ.De Paradela. Soldado mobilizado.

44434.- ANTONIO VEIGA GUERRERO. Do Bierzo. Morto en Triacastela en 12.11.1943.

44435.- MANUEL VEIGA RAMOS. De Triacastela. Soldado mobilizado.

44436.-HENRIQUE DE VIGO. Morto no Incio en o 11.05.1939.

44437.- ANTONIO VILA DÍAZ.  De Samos. Soldado mobilizado.

44438.- BIETO VILA PARADA. Morto na Ponte de Lóuzara ( Samos ) en 20.04.1936.

44439.- MANUEL VILARIÑO CASANOVA. De Samos. Soldado mobilizado.

44440.- XOSÉ VILELA CASAS. De Samos. Soldado mobilizado.

44441 - MODESTO VILELA LÓPEZ.  De Samos. Soldado mobilizado.

44442- ROXELIO VILLADÓNIGA LÓPEZ. De Láncara. Soldado mobilizado.

44443.- BENIGNO VILLAR LÓPEZ.  De Láncara. Soldado mobilizado.

44444.- PEDRO VOCES CANÓNIGA.  De O Bierzo. Morto en Triacastela o 12.11.1943,

44445.-  FÉLIX   YÁÑEZ VÁZQUEZ.  De O Bierzo. Morto en Triacastela o 12.11.1943

44446.-  AVELINO YÁÑEZ VÁZQUEZ . De Paradela. Soldado mobilizado.

...................................................................................................................................................................................

Comentarios

Publicacións populares