BENZÓN DOS ALTARES DE SANTA MARIÑA DE SÁRRIA ( 1877 )

 BENZÓN DOS  ALTARES  DA NOVA IGREXA DE SANTA MARIÑA DE SÁRRIA ( 1877 )

Os días  18, 19 e 20 de  xaneiro  de 1877  tivo lugar a benzón dos altares da  nova igrexa de Santa Mariña , alzada no soar que ocupara a igrexa románica que fora derrubada  para  alzar un novo templo  debido á xenerosa  dotación económica  facilitada pola Testamemntaría de don Xoán María López de Almance, cura castrense da Vila de Sárria, que tamén  adicou xeneroos fondos para as obras de remate das torres  principais da Santa Igrexa Catedral Basílica de Lugo.

                                                 ( EL LUCENSE, 20.01.1887 )         

                                                      Sárria agradecida         

 

E a gratitude cristiá , sen dubidalo,  unha das virtudes  que máis ennobrecen  a un pobo  e por iso os honrados  e laboriosos habitantes  desta vila, deron  probas inequívocas de aquelo co motivo de teren sido abenzoados  e habilitados  para o culto os novos altares  do, tamén, novo templo  parroquial de Santa Mariña-.

Antonte  o repenique de camp´as e o  estourido  das bombas reais , que enchía o espazo, anunciaron  aos moradores  deste pobo, a chegada do tren  mixto, ás dúas e media  da tarde, no que veu como delegado do noso  ilustrisimo Prelado , o Señor Don Xoán Manuel  Cardón, Maxistral desa  SIC. Esperábano na  Estación  unha comisión  do pobo , que o acompañou até a casa  do Señor coengo Saco , onde se hospedou .Na noite do mesmo día , unha orquestra  formada por varios mozos  afeizaodos desta vila , baixo da direción do Señor Lliteras, tocou diante  da dita casa , bonitas e diferentes pezas  con notable harmonía  e afinación, e tamén diante da casa  na que habita o  único testamentario  en exercizo  do defunto presbíero  Sr. D. Xoán María López, por conta de cuxo herdo se construiu o dito templo, queimándose  ap propio tempo  multitude de cubos, de voadores  e bombas reais.

Onte  ás once da mañá  deu comezo  a cerimonia da referida benzón  practicada polo expresado Sr. Maxistral , e  deseguido  Misa solemne m celebrada  polo Sr, Saco, sendo ministros os Srs. parrocos desta Vila, e con asistenza das autoriades  civís e militares, particulares convidaos  ao efecto  e numeroso público.

 No dito acto o Sr. Carlón , pronunciou coa elecuencia que o distingue, un brillantísimo discurso, probando con irrefutable loxica  que o templo católico  é a casa de Deus , e que por conseguinte , que os habitantes deste pobo  fixeron unha casa para Deus , practicando a un tempo, non só un acto de fe, senón tamén  un acto de patritismos , porque ao pé do altar , se formaran sempre os grandes herois , en relixión e en patriotismo.

O nutrido coro  formado por simpáticas mozas  deste pobo, cantou con sumo " amore "  a Misa,  con acompañamento  do armnium ,  pulsado  con delicadez pola señorita  dona  Dores Solance e Macía.

Hoxe  ás doce da mañá  celebrouse unha función  fúnebre polo eterno descanso do Sr. D. Xoán María López , oficiando o  referido Sr. Saco , asistindo as mesmas autoridades  do día anterior  e bastante clero. Entre as distintas coroas  que adornaban o catafalco chamou a atención  unha natural feita  de buxo, hecdra  e outras plantas silvestres.

Ben por Sárria  que  co seu notable  cumprimento , enadiu   unha brillante pàxina  á súa ilustre historia.

                                                          O Correspondente

Nota: O  testamentario presente nos actos, e  que foi homenaxeado, con actuación diante sa súa casa, era  don Evaristo Gayoso Loasdas, do Pazo de San Sadurniño de Froián-

a

 

Comentarios

Publicacións populares