ESTRADA DE SÁRRIA A PORTOMARÍN ( 1869 / 1931 )

 

                                        ESTRADA DE SÁRRIA A PORTOMARÍN ( 1869, 1931   ) 

As primeiras actuacións para  abrir unha estrada entre Sárria e Portomarín comezaron no ano  1859, da man da Deputación Provincial de Lugo, e remataron , xa pola conta do  Estado , cando se inaugura a ponte riba do Miño que por en comunicación a antiga vila de Portomarín, na marxe esquerdda, co que fora a vila de San Xoán de Portomarín, na marxe dereita,  sendo   esa parroquia   a  capital do  Concello de Portomarín establecido no ano 1840.

O camiño de Sárria a Portomarín, coiincidente  co Camiño de  Santiago tiña a súa orixe na Ponte da
Áspera e seguí até  os Prados de San Miguel , na parroquia de San Pedro de Maside. dende onde subía ás casas de Zanfoga e polo Mesón  chegaba ao Pontón de Santa Marta, no río Bao ( Rego de Cervos ), Entraba na parroquia de Santa María de Ortoá, atravesando o lugar  de Santa Marta do Camiño Frances. Deixano á esquerda os lugares da  Souto e O Pico  ( de Barbadelo ), e seguía pola Granxa ou Venda de Barreiros do Camiño Francés  e Nabás  do Camiño Francés, entraba na parroquia de de San Xulián de Meixente. Seguía a calzada polos lugares de Mouzós , O Sisto e Domiz, até o Chao de Domiz. Pasaba á parruquia de Santa María de Belante polos lugares da Pena, Novelle e Peruscallo. Por Cortiñas , Campo de Lavandeira  e O Casal atravesaba a parroquia de Santa María de Belante, de onde seguía pola Brea e Morgade, da parroquia de San Salvador da Pinza, en direción á parroquia de Santa María de Ferreiros. A vía seguí por Ferreiros, O Cruceiro , Mirallos, A Pena e o Couto. Seguía por As Rozas ( de Santa María de  Francls ), Os Moimentos,  Mercadoiro e Moutrás ( de Santiago da Laxe ). Pola Parrocha e Vilachá ( de San Salvador das Cortes ) entraba na parroquia e vila de San Pedro de Portomaría  Fontedagra  e San Lázaro e atravesaba o río Miño pola famosa Ponte de Portomarín ( Ponte Miña ).

A ESTRADA DO BARRIO DA DUQUESA  (  SÁRRIA ) A MOUZÓS ( SAN XULIÁN DE MEIXENTE)

A Deputación Provincial de Lugo acordou  abrir un camiño "provincial" entre as dúas vilas  xacobeas e como primeiro paso  no Boletín Oficial da Provincia de Lugo publicou a Circular 208  o 4 de marzo de 1869, una relación  dos donos de terreos  en Sárria, que habían de seren ocupados para abrir  a estrada provincial de Sárria a Portomarí, Esa nómina estaba asinada en Monforte , o  23 de febreiro  de 1869, co Visto e Prace  do Direitor Central, Inacio López. Incluía un listado de 70 porpietarios , no treito Sárria - Mouzós :  Prevían ter que expropiar parcialmente 13  fincas  na parroquia de Santa Mariña de Sárria ( Entre o Barrio da Duquesa e a Corga de Vales );  36 parcelas na parroquia  de San Pedro de Maside, entre a Corga de Vales  e o Pontón de Santa Marta. Na parroquia de Santa María de Ortoá  sinalaban a ocupación  de 19 predios, e finalmente, na  parroquia de San Xulián de Meixente  a ocupación alcanzaba  dúas fincas.

Cecais froito de atención a reclamaciós ou modificaciós no trazado previsto  foi  a publicación ,no Boletín Oficial da Provincia, o 20 de maio de 1869,  da Circular Nº 556,  relativa  á ampliación  da nómina dos donos de terreos en Sárria  que ocupa o primeiro treito da estrada provincial de Sárria a Portomarín.

Asinada en Lugo  o 27 de abril  polos mesmos  responsables da anterior relación sinalaban como comezo da esrrada unha casoupa  propiedade  de Xoán  Pazos ( Casa de Pazos,)  na parte baixa da Rúa Maior - no treito coñecido como Arrabaldo  e  que dende 1958 é coñecida esa vía como Rúas Marqués de Ugena,O remate das afeciós sinalouse  no lugar de Mouzós ( Meixente )

Propietarios das fincas          Parroquia de situación               Cultivo                              Paraxe 

                                      Parroquia de Santa Mariña de Santa Mariña

1.-   Xoán Pazos                            Santa Mariña               Casa terrea                              Fornos

2.- Antonio Díaz Huertas              Santa Mariña                Horta                                      Fornos

3.- Manuel Lopez                          Santa Mariña                Horta                                     Fornos

4.- Sabela Pumares                       Santa Mariña                  Horta                                    Fornos 

5.- Manuel Díaz de Freijo            Santa Mariña                  Labradío                               Fornos 

6.-  Francisco López                     Santa Mariña                  Horta/ Labradío                   Fornos  

7.-  Carlos García                          Santa Mariña                  Labradío                              Fornos

8.-  Francisco López                     Santa Mariña                   Horta                                    Fornos

9.- Bieito de Castro                       Santa Mariña                    Aira                                     Fornos

10.- Hdros  Bernardo Arias          Santa Mariña                    Labradío                              Fornos

11.- Antonio Barrio                       Santa Mariña                   Labradío                              Fornos

12.- Antonio Rivas                        Santa Mariña                   Labradío/ Prado                   Fornos

13.- Antonio Macía Cedrón          Santa Mariña                   Labradío / Ptrado                 Fornos

14.-  Herdeiros de Xosé Leiro       Santa Mariña                   Labradío / Prado                 Fornos

                                   Parroquia de San Pedro de Maside

15.- Pedro Pallares                             Maside                          Labradío                            Fornos

16.- Bieito Somoza                            Maside                           Labradío                           San Lázaro

17.-  Xoán Vázquez                           Maside                           Labradío                           San Lázaro

18.- Bernardo Varela                          Maside                          Labradío                            San Lázaro

19.-  Xoán Carreira                            Maside                           Labradío                           San  Lázaro

20.-  Francisco Saco                          Maside                            Labradío                           San Lázaro

21.-  Pedro González                         Maside                            Labradío                           San Lázaro

22.-  Xosefa Solance                          Maside                           Souto de castiros              San Lázaro

23.-  Xosé  Torres                               Maside                           Leiro / Souto                     San Lázaro

24.- María Francisca González          Maside                            Labradío                            Celeiro 

25.- Tereixa González                        Maside                            Labradío                            Celeiro

26.- Pedro González                          Maside                             Labradío                           Celeiro

27.- María Tereixa González             Maside                             Souto de castiros              Celeiro

28.- María Tereixa González             Maside                             Souto de  castiros              Celeiro

29.-  Rosa Fernández                         Maside                             Souto de castiros                Celeiro

30.-  María Manuela González           Maside                             Souto de caatiros               Celeiro

31.- Xosefa González                         Maside                             Souto de castiros               Celeiro

32.-  Manuel González                       Maside                             Souto de castiros                Celeiro

33.- María Pisabarro                          Maside                              Souto de castiros                Celeiro

34.-  Manuel Fernández                     Maside                              Monte                                Penagache

35.- Patriciio López                            Maside                             Toxeiro / Souto                  Zanfoga

36.-  Antonio Macía de Neira             Maside                             Carballeira                         Zanfoga        

37.-  Xoán López                                 Maside                              Monte                             Zanfoga              

38,.  Pedro López                                 Maside                             Monte / Carballos            Zanfoga

39.-  Manuel González                        Maside                              Souto / Castiros                Zanfoga

40.-  Patricio López                             Maside                               Prado / Devesa                 Zanfoga

41.-  Pedro López                                Maside                                Souto                               Zanfoga            

42.-  Pedro do Outeiro                         Maside                                Souto / labradío           Chousa de Ortoá

43.- Froilan Cabarcos                         Maside                                  Labradío                     Chousa de Ortoá

44.- Pedro da Torre                             Maside                                  Labradío                    Chousa de Ortoá

45.-  Manuel González                        Maside                                 Labradío                     Chousa de Ortoá

46.-  Manuel Fernández                       Maside                                 Labradio                     Cervos

47,- Antonio García                              Maside                                Labradio                     Cervos

48.-  Vicenta Fernández                        Maside                                Cortiña                        Cervos

49.-  Manuel  Fernández                        Maside                               Labradío                      Cervos

50.-  Lourenzo Pérez                              Maside                               Labradío                     Cervos

51.-  Domingos de Castro                      Maside                               Labradío                      Cervos

52.- Pedro López                                    Maside                              Labradio                       Prado

53.-  Pedro Díaz                                    Maside                               Horta / Prado                Prado

54.-  Señor Cura de Maside                   Maside                               Prado                             Prado

55.-  Xosé López de Maside                  Maside                              Labradío                         Prado

56.-  Xoán López                                   Maside                              Labradío                         Prado

57.- Domingos de Santa Marta              Maside                              Laradío                           Prado

58.-  Antonio López                               Masidem                          Toxeiro / Souto                Prado

59.- Domingos de Santa Marta               Maaide                             Toxeiro / Souto               Prado

                                                  Parroquia de Santa María de  Ortoá

60.-  Xoán do Pico                                 Ortoá                                   Labradío                        Prado

61.- Xoán do Pico                                   Ortoá                                   Souto                             Prado

62.- Domingos Vázquez                         Ortoá                                   Toxeiro                          Ribeira de Río

63.- Viuva de Río                                    Ortoá                                    Devesa                         Ribeira  de Río

64.- Antonio Alonso                                Ortoá                                    Castiros/Toxeiro          Ribeira de Río

65.- Manuel do Río                                  Ortoá                                    Castiros/ Toxeiro         Ribeira de Río

66- Domingos Vázquez                            Ortoá                                    Castiros / Toxeiro       Ribeira de Río

67.- Domingos Vázquez                            Ortoá                                    Cortiña / Souto          Ribeira de Río

68-- Manuel Arias de Río                           Ortoá                                    Cortiña / Souto         Rieeira de Río

69.- Xosefa Arias de Río                             Ortoá                                   Cortiña / Souto         Ribeira de Río

70-  Benita Feernández                                Ortoá                                    Cortiña / Souto        Ribeira de Río

71.- Manuel Arias                                         Ortoá                                    Labradío               Ribeira de Río  

72.- Xosefa Arias                                           Ortoá                                   Labradío               Ribeira de Río

73.-  Xoán López Labrada                              Ortoá                                    Labradío             Rdeira de Río              

74.- Manu Fernández                                      Ortoá                          Labradío / Prado          Ribeira de Río

75-   Manuel Arias                                           Ortoá                          Labradío / Prado          Ribeira de Río

76-   Rosa López                                              Ortoá                           Labradñio             Venda de Barreiros 

77.- Manuel Fernández                                    Ortoá                            Labradío/CASA   Venda de Barreiros

78.- Manuel Vázquez                                       Ortoá                           Cortiña / Prado     Venda de Barreiros

                                             Parroquia de San  Xulián de Meixente

80.-  Xulián Pérez                                             Meixente                     Labradío /  Pradr  Venda de Barreios 

81-  Alexos López                                             Meixente                     Labradío              Venda de Barreiros                             

Lugo, 27 de abril de 1869. O  Director.- Tomé Ledo. O Direitor Central.- INACIO LEDO

Paraxe FORNOS: Barrio da Duquesa . Paraxe PEDREGAL: Até a Corga de Vales , parte baixa do Camiño, Prado Grande e As Castiñeias.Paraxe SAN LÁZARO: Campo de San Lázaro, Devesas de San Lázaro. Paraxe: CELEIRO:  Prados de Celeiro, Carballeiras de Celeiro , Bacelar . Paraxe PENAGACHE: Monte de Penagache,

OBRAS DE FÁBRICA:  Ponte de San Lázaro ou Ponte do Lázaro. no Río Celeiro ( Río Barbadelo , na Idade Media ).-   .Pontón de Santa Marta no Rego de Cervos ( Río Vao na Idade Media )

. A estrada foi aberta dende o Barrio da Duquesa, na vila de Sárria,  e as obras quedaron detidas  no lugar de Mouzós, na parroquia de San Xulíán de Meixente  e o proxecto de levala  por Santa María de Ferreiros e Vilachá das Cortes até San Pedro de Portomarín nunca chegou a ser realidade.

.........................................................................................................................................................................

1872.- Sárria. "  Xoán Castiñeira, de Lugo,  contratista do primeiro quilómetro  do camiño provincial  de Sárria a Portomarín , pide que se faga a recepción  prvisoria ,  enadindo que se reanudarán as obras cando se paguen as expropiacións.  Ese treito xa estaba remataba e co paso resultaba estragado , causándolle gastos  o mantemento, mesmo por se serviren dela para a  construción de dúas casas.

......................................................................................................................................................................

 GACETA DE MADRID,  6.07.1894.- Inclúese  no plan  xeral de Estradas do Estado unha que partindo de Sárria  e aproveitando a provincial  que dende este punto  conduce a Portomarín , de dirixa desde Mouzós, polo MERCADO DA SERRA  e SAN MIGUEL DE PARADELA,  capital do Concello  deste nome,  a rematar en San Martiño de Castro.

( O trazado definitivo foi por Biville  até Pacios-San Miguel de Paradela )

........................................................................................................................................................................

O ESTADO INCAUTA A ESTRADA DE SÁRRIA A MOUZÓS E PROXECTA LEVALA A PORTOMARÍN PASANDO POR PACIOS, CAPITALIDADE DO CONCELLO DE PARADELA

( Diario de Galicia, 7.12.1894 ).

Debido  ás activas xestións  do Sr. Quiroga Ballesteros , o Estado incautou  os 5 quilómetros 700 metros  da estrtada de  Sárria a Portomarín , os que forman parte da  estrada proxima a estudar  de Sárria a San Martiño de Castro, por Paradela. Con tal motivo  a Deputación Provincial de Lugo  acordou enviar un voto de grazas aos Sr. Quiroga Ballesteros , e desgnóu ao Sr. Cobreros  para que fixese entrega , en nome daquela Corporación. ao Estado , dos mencionados quilómetros.

.....................................................................................................................................................................

GACETA DE MADRID, 6.07.1895 .- " Inclúese  no plan xeral de Estradas do Estado  unha de terceira orde    , que partindo de San Martiño de Castro de Paradela , vaia por Portomarín a Vendas de Narón.

.....................................................................................................................................................................

A ESTRADA DE PORTOMARÍN ENTRE MOUZÓS (  MEIXENTE ) E O RODILLÓN ( SAN MIGUEL DE PARADELA  )  PARA A COMUNICACIÓN DA VILA DE SÁRRIA CON PACIOS, CAPITALIDADE DO CONCELLO DE PARADELA.

                          TREITO DE MOUZÓS ( MEIXENTE ) AO RÍO LOIO ( A PINZA )

   Acordada a contiuación da estrada, coa denominación de "Sárria a San Martiño de Castro", pasando por San Miguel de Paradela e San Mamede de Castro, o Boletín Oficial da Provincia de Lugo  de 20.12.1913  ( 44 anos despois da publicación da primeira relación de propietarios e fincas afectadas por expropiación ), publicouse  a anunciada exprpiación de terreos entre Mouzós e o Río Loio, no Neo, atravesando as parroquias de San Xulián de Meixente, Santa María de  Belante, San Miguel de Biville e San Salvador da Pinza. Esta solución, alonxada do vello Camiño de Santiago, neste treito somente pasaba por unha aldea, Biville e Casa de Terrado,   e anos adiante  esta vía daría nacemento aos lugares do Sistelo ( Belante ) e O Neo ( A Pinza )   .

                               BOP    20.12.1913      

Propietario                                                                     Domicilio                  Predio                   Cultivo  

1.-  Xosé  González López                                            Meixente                   Fondeiro                Labradío

2.- Antonia Vila Luaces/Manuel Castaño Vila             Meixente                    Campas                  Labradío

3.-  Xosé González López                                             Meixente                    Calzada                  Carballeira

4.- Xosé González López                                              Meixente                    Penela                     Labradío

5.-  Antonia Vila Luaces/Manuel Castaño Vila             Meixente                   Campas                    Labradío

6,. Xosé González López                                               Meixente                  Campas                     Labradío

7.- Antonia Vila Luaces/ Manuel Castaño  Vila            Meixente                   Campas                     Labradío

8.- Xosé  González López                                             Meixente                    Alargo                       Prado

9,- Xosé González López                                              Meixente                    Novo                         Prado

10.-  Concepción Castaño Vila                                      Meixente                    Aira                          Prado

11.- Antonia Vila Luaces/ Manuel Castaño Vila           Meixente                    Aira             Labradío/Prado  

12.-  Xosé Ramón López Díaz                                      Meixente                    Aira                        Labradío

13.-                                  Camiño de Mouzós  á Serra

14.-  Xosé González López                                           Meixente                   Taberna                   Labradío

15.- Antonia Vila Luaces/ Manuel Castaño Vila          Meixente                    Corga                      Labradío

16.- Antonia Vila Luaces / Manuel Castaño Vila         Meixente                   Mongolín                 Labradío

17.-  Xulián López López                                             Meixente                   Taberna                   Labradío

18.- Xosé González López                                           Meixente                    Paligo                     Labradío

19.- Manuel Arias Pallares                                           Meixente                   Espiñeiro                 Labradío

20.-  Xulio López López                                              Meixente                   Espiñeiro                  Labradío

21.-  Xulián Fernández Incógnito                                Meixente                   Espiñeiro                  Labradío

22.-  Xoaquín Fernández Ingerto                                 Meixente                   Espiñeiro                  Labradío

23.-  Xulián López López                                            Meixente                   Rigueiro                   Labradío

24.-  Manuel Páramo Rodríguez                                  Meixente                  Paligo                       Labradío

25.-  Manuel Rigueiro                                                  Meixente                  Paligo                       Labradío

26.-  Xosé Ramón López Liz                                       Meixente                  Paligo                       Labradío

27.-  Fraiz López Arias                                                 Meixente                  Paligo                       Labradío

28.-  Xulián López Liz                                                 Meixente                  Nabeiro                     Labradío 

29.-  Xulián López Liz                                                 Meixente                  Cano                          Prado

30.-   Xosé Ramón López Liz                                      Meixente                  Sisto                           Labradío

31.-   Xulián López Liz                                                Meixente                  Grande                        Pasteiro

32.-  Xosé Ramón López Liz                                       Meixente                   Sisto                           Prado

33.-  Manuel Páramo López                                         Meixente                  Nova                           Labradío

34.-                              Camiño de servidume

35.-  Manuel Páramo Rodríguez                                   Meixente                 Lamela                       Prado       

36.-  Francisco López López                                        Meixente                 da Lence                     Labradío

37.-  Manuel Arias Pallares                                           Meixente               Rebouzo          Labradío  / Prado 

38.-  Manuel Arias Pallares                                          Meixente                Chousa                         Prado

39.-  Manuel Páramo Rodríguez                                   Meixente               A Lence                        Prado

40.-   Xulián López Liz                                                 Meixente              A Lence                         Souto

41.-  Camiño de servidume                 

42.-  Manuel Arias Pallares                                          Meixente                Lama                            Prado

43.-  Manuel Arias Pallares                                          Meixente                Campo        Labradío / Prado

44-  Xosé López   Valcárcel                                          Belante                   Lama                           Prado

45-  Domingos Arias López                                          Meixente                Lama                          Prado

46                                            Camiño de Penelas a Domiz

47.-  Manuela López Pérez e fillos                               Belante                   Vila                             Prado

48.-  Bieito Arias Pérez                                                 Meixente                Lama                          Labradío

49.-  Xosé Arias López                                                  Belante                   Vila                            Labradío

50.-   Manuel Arias Pallares                                          Meixente                 Vila                            Labradio

51.-  Manuel Arias Arias                                               Meixente                So Domiz                    Labradio

52.- Carme López Díaz                                                 Belante                   So Domiz                    Labradío

53.-  Xosé López Rodríguez                                          Meixente               So Domiz                     Labradio

54.-  Manuela López Perez e fillos                                Belante                  So Domiz                     Labradío 

55.- Manuel López Arias                                               Meixente               Sistelo                          Labradío

56.- Xosé Arias González                                             Belante                   Sistelo                          Labradío

57.- Manuela López Pérez e fillos                                 Belante                  Sistelo                          Labradío

58.-  Xosé Arias Díaz                                                     Meixente              Sistelo                          Labradío

59.-  Xosé Arias González                                             Belante                  Sistelo                         Labradío

60.-   Manuel Páramo Díaz                                            Belante                 Sistelo                          Labradío

61.- Xosé López Fernández                                           Belante                 Sistelo                          Labradío

62.-  Francisco Arias López                                          Belante                  Sistelo                         Labradío

63.- Pedro López Liz                                                     Belante                 Sistelo                         Labradío

64.- Carme López Díaz                                                  Belante                Largo                          Labradío

65.- Domingos Fernández López                                   Belante                Largo                          Labradío

66.- Domingos Fernández López                                   Belante                Largo                         Labradío

67.- Manuela López Fernández e fillos                         Belante                Reguengo                   Labradío

68.- Miguel Arias López                                               Belante                Reguengo                    Labradío  

69.- Francisco López López                                         Belante                Reguengo                    Labradío 

70.- Pilar López Fernández                                          Belante                 Leimán                      Labradío

71.-  Felipe López López                                              Belante                 Leimán                      Labradío

72.- Xesús Vázquez Arias                                            Belante                  Mollada                     Labradío

73.- Manuela López González                                     Belante                   Mollada                     Labradío

74.- Pilar López Fernández                                          Belante                   Sartaña                      Labradío

75.- Xesús Vázquez Arias                                           Belante                    Mollada                    Labradío 

76.-  Xosé Arias López                                                Belante                   Camiño                     Labradío

77.- Manuel Arias Arias                                              Meixente                Camiño                      Labradío

78.- Felipe López López                                              Belante                  Camiño                     Labradío

79.- Marco López Valcárcel                                         Belante                   Camiño                    Labradío    

80.-  Herdeiros de Froilán López                                 Belante                   Camiño                    Labradío 

81.-   Xesús Vázquez Arias                                          Belante                   Pombeiro               Labradío

82.-  Xosé López Valcárcel                                          Belante                   Pombeiro                Labradío

83.- Pedro López Liz                                                   Belante                   Pombeiro                Labradío

84.- Herdeiros de Froilán López                                 Belante                   Chousa                    Labradío

85.-                                             Camiño do Leimán a Paradela.

86.-  Pedro López Liz                                                  Belante                   Chousa                   Prado

87.- Pedro López Liz                                                   Belante                   Cambilla                Souto

88.- Pilar López Fernández                                         Belante                    Cambilla               Arbores

89.- Pilar López Fernández                                         Belante                    Cambilla                Souto

90-  Pedro López Liz                                                  Belante                     Cambilla                Árbores

91.- Xesús Vázquez Arias                                          Belante                      Cambilla  Pasteiro / Chousa

92.-                     Camiño do Leimán a Paradela. ( Santo André de Paradela )

93.-  Ramón López Rodríguez                                  Belante                        Ichó                   Pasteiro

94.-  Manuela  López González                                Belante                        Carralcova        Labradío 

 95.-  Xesús Vázquez Arias                                      Belante                         Carralcova        Labradío

96.-  Pilar López Fernández                                     Belante                          Carralcova       Labradío

97.-  Herdeiros Francisco López                              Belante                           Carralcova       Labradío

98.-  Xosé Arias González                                        Belante                           Fondorís          Labradío

99.-  Xoán Páramo Díaz                                           Belante                            Fondorís          Labradío

100.- Pedro López Liz                                             Belante                             Fondorís         Labradío

101.-  Xosé Arias González                                     Belante                            Fondorís          Labradío

102.-  Xesús Vázquez Arias                                     Belante                            Fondorís          Labradío

103.-  Xosé Arias López                                           Belante                            Fondorís         Labradío

104.- Xosé Arias González                                       Belante                            Fondorís         Labradío

105.-  Camiño de servidume 

106.-  Xosé Arias López                                           Belante                            Fondorís           Labradío

107.-  Xoán Páramo Díaz                                         Belante                            Fondorís            Labradío

108.-                                            Camiño e caldeira

109.-  Xulia Pazos García                                         Sárria                              Redonda             Prado

110.-  Anxo López Millares                                      Belante                           Redonda             Labradío

111.-  Xosé Arias López                                           Belante                           Redonda             Labradío

112.- Anxo López Villares                                       Belante                           Xunco                 Labradío

113.-  Antonia Albín                                                Belante                           Xunco                Labradío

114.- Xosé Arias González                                      Belante                           Xunco                 Labradío

115.-  Manuel Vázquez Enríquez                             Belante                          Xunco                  Labradío

116.- Dores Díaz Rodríguez                                     Belante                          Seara                    Labradío

117.-  Manuel Vázquez Enríquez                             Belante                          Seara                    Labradío

118.-  Xoán González Fernández                             Belante                         Seara                     Labradío

119.- Xoán González Fernández                              Belante                         Seara                     Labradío

120.-  María López Díaz                                          Belante                         Seara                     Labradío

121.-  Xosé López Díaz                                           Belante                          Seara                    Labradío

122.   María  López Díaz                                         Biville                           Fonte                    Labradío

 123.- Xesús Díaz López                                         Biville                           Fonte                    Labradío

124.-  Xoán González Fernández                            Biville                           Fonte                    Labradío

125.- Manuel Vázquez Enríquez                            Biville                            Liñareira              Labradío

126,-  Manuel Vázquez  Enríquez                          Biville                            Liñareira             Labradío

127.- Dores Díaz Rodríguez                                   Biville                            Liñareira            Labradío

128.-  Dores Díaz Rodríguez                                 Biville                             Liñareira            Labradío

129.- Dores Díaz Rodríguez                                  Biville                             Horto                 Prado

130.- Dores Díaz Rodríguez                                  Biville                             Horto                 Horta

131.-  Dores Díaz Rodríguez                                Biville                              Liñareira           Labradío

132.-  Xesús Díaz López                                      Biville                              Aira     Labradío/ Aira/ Prado

133..María Díaz López                                         Biville                              Piñeiro                   Aira

134.-                                    Camiño de Biville a Paradela ( Santo André de Paradela )

135.-  María López Díaz                                        Biville                             Cortiña        Labradío / Prado

136.-  Xosé López López                                      Biville                               Rigueiro      Souto / Carballos

137.- Rosa Guitián Camba                                    Sárria                                Parral           Labradío / Prado

138.- Camiño de Biville  a Paradela ( Santo André de Paradela )

139.-  Amalia Gutián Camba                                Barcelona                       Capela                  Labradío

140.-   Dores Díaz Rodríguez                               Biville                             Chousa             Souto / Carballos

141.-   Dores Díaz Rodríguez                               Biville                             Prado               Prado / Carballos

142.-  Xosé López López                                     Belante                            Oreles             Pasteiro/Carballos

143.-  Manuel  López Díaz                                   Sárria                             Míllara             Pasteiro/Carballos

144.-  Miguel González Losada                            Biville                            Veiga               Prado / Souto

145.- Miguel López Millares                                Biville                             Veiga                   Souto

146.-  Manuel López Díaz                                   Sárria                                Veiga            Pasteiro / Souto

147.-  Herdeiros de Antonio Arias                       Biville                               Veiga              Souto / Monte

148.-  Xosé Díaz López                                       Paradela ( S.A )                 Rigueiro               Prado   

149.-  Herdeiros de Antonio Vila López             Paradela ( S. A)                 Rigueiro          Prado / Monte

150.-  Herdeiros de Antonio Vila López            Paradela ( S.A,)                  Rigueiro              Prado

 151.- Manuel María López López                    A Pinza                               Outeiral               Monte

152.- Manuel María López López                    A Pinza                                Nova                  Labradío

153.-                                            Camiño a Paradela

154.-  Manuel María López López                 A Pinza                              Outeiral                 Monte

155.-  Manuel María López López                 A Pinza                              Senra                    Labradío

156.-  Martiño López López                          A Pinza                               Senra                    Labradío

157.-  Camiño e caldeira         

158.-  Manuel María López López                A Pinza                       Chousa da Leira   Pasteiro/Carballos

159.-  Camiño da Pinza

160.-  Pedro Rodríguez Díaz                        A Pinza                              O Neo                       Prado

161.-  Herdeiros de Baltasar López Díaz     A Pinza                              Reboredo             Prado / Monte

162.-  Río Loio

                                  ( BOP de Lugo,  20.10.1913 )

..............................................................................................................................................................................  

  AS OBRAS DE APERTURA DA ESTRADA ENTRE MOUZÓS E PORTOMARÍN  SEGUÍAN PARADAS NO ANO 1918  E UN PARADELENSE ANÓNIMO  FAI PROTESTA EN " LA VOZ DE LA VERDAD".

                ( La Voz de  la Verdad,  18.09.1918 )

   Hai anos dabondo que se acha en proxecto unha estrada que partido da vila de Sárria se dirixe a Portomarín ESTANDO CONSTRUÍDA ATÉ O POBO DE MOUZÓS no que, para desdita desta comarca, se suspendeu a construción, cecais porque os nosos representantes non traballan coa súa actividade e celo carateristico, se se trata de asuntos politicos para eles de maior importancia que o ben dos seus representados, pois esta estrada cruzaría parte do Concello de Sárria e o de Paradelas internándose na histórica vila de Portomarín, sendo de grande utilidades para estes "labregos".

Nas vísperas das últimas elecións para Deputados a Cortes,  días nos que os "conxuncionistas" non acougaban , temendo que a anovación lles arrebatase o posto  que veñen ocupando en Madrid, apresuráronse a facer repetidas promesas  aos pobos cuxas representacións ostentan.

Paradela, pobo que non lembra ver ao seu representante, pisando os seus intransitables  camiños, polos que non andan as luxosas carruaxes, nin os señores de tan alta alcurnia, senón somente os labriosos campesiños que os elevaron a eses postos. e conste, que sinto que non viñeses o noso procurador en Madrid a percorrer o Concello, xa que, cecais. movido pola compaixón se tivera acordado de nós; porén mandounos unha carta dando amostra de que gozaba da máis completa saúde e ao mesmo tempo ofrecéndonos a desexada estrada; a citada carta viña dirixida ao representante dos "conxuncionistas" o noso "cacique ", recibindo ao mesmo tempo a encarga  de comunicarlles "aos seus vasalos  que o cacique de arriba" nos vai favorecer  coa estrada de referencia  ( Cunha carta enganan ao pobo  e nada máis . pero a un pobo tonto e iñorante  e non á xente que sabe o que é un  político).

Pasaron vinte e catro horas  cando a boa nova xa se espallara por toda a comarca, mesmo aos que  temos "aspiracións máis elevadas " que as do maldito caciquismo , mandáronnos un "pombo" ou " pichón"  mensaxeiro que coa súa doce palabra quixo facer crer nas promesas caciquís o que non puido conquerir , pois sabiamos  que moi axiña se celebrarán elecións .

Non tería atrevemento suficiente  para escribir dúas letras  demostrando a necesidade da estrada , se Paradela non fose para moitos letores de LA VOZ DE LA VERDAD un pobo descoñecido  como para o autor  destas mal redactadas cuartillas  o é o Deserto do Sahara.

Este Concello  ten necesidade  absoluta  de se comunicar coa vila de Sárria , por varias razóns

1ª.-  Por ser a cabeceira do partido xudicial.

2ª. Por  ser o pobo máis de perto  para adquirir  o necesario para avida; e por último pola frecuencia coa que concorrea ás feiras celebradas o 6 e o 20 de cada mes  e a moitos outros asuntos  que obrigan a iren á mencionada vila  aínda que non sexa con outro obxeto que o de ver unha estrada.

¿ Quen terán a culpa de que o proxecto  non pase à práctica ?

O amable letor sábeo . Cando unha persoa se constitúe en representante  de outro contrai  a obriga de procurar  a súa maior prosperidade  e naquel pobo ou "reino chino"  no que a coroa  e herditaria  é así menos  merecente de perdón.

Que sexa cacique Fulano ou Mengano, pero que traballe  para o pobo que goberna  e non o desgoberne  e vós labregos coma mín , se non oen as nosas súplicas , na nosa man está o resultado . Ocasión teremos  para amosar "  que somos libres , maiores de idade , sen necesidade  de que do ramal nos leven".

Señor Deputado, onde vai  esa presa, " ese inmediatamente será subhastada  a estrada  a Portomarín por ese Municipio" . Deus queira que me trabuque : "Será nunca " entrementras o pobo  non esperte. Como di o refr.an: " Obras son amores y no buenas razones". Cansos estamos  de ofrecimentos  e abandoados até a última , nada temos que agradecerlle , pois este pobo é o máis abandoado da provincia.

Para outro día  falarei algo  encol da falla de escolas  pois por hoxe abonda.

Anticipando as grazas ao señor Diretor pola publicación destas cuartillas  que só terán de mérito  o ser escritas por un "labrego"  que tomei a pruma  para facer pública a protesta deste abandoado  concello.

                                                                        UN LABREGO

                                                                  Paradela, setembro de 1918

   ............................................................................................................................................................

           TREITO DO RÍO LOIO ( A PINZA ) AO RODILLÓN (   SAN MIGUEL DE PARADELA )

No ano  1919, cincuenta anos despois de  que se tramitara a expropiación do treito Sárria-Mouzós ( Meixente ) saiu publicada no BOP de Lugo  a relación  de propietarios e  parcelas  que serían ocupadas para levar a estrada dende o río Loio  ao lugar de Pacios, capitalidade do Concello de Paradela, na parroquia de San Miguel de Paradela.

Os terreos que ían ser ocupados estaban nas parroquias  de San Salvador da Pinza , San Pedro de  Barán, Santa María de  Vilaragunte e San Miguel de Paradela..

Estaba proxectada unha Ponte no Neo, riba do río Loio e a estrada seguia polo paraxe histórico de San Mamede ( onde estivo o mosteiro medieval  de San Mamede  de par do río Loio ), e deixando á esquerda o Castro de Barán, no que os contratistas da obra aproveitaron a pedra das  murallas da croa para encheren a caixa da estrada ( foi entón cando apareceron algúns restos de intereses nese castro )   , seguía  entremedias de Cima de Vila e Vilar de Aldixe ( Vilaragunte)  , e   deixando tamén á esquerda o lugar de Teicide e o seu Muiño de Aire alcanzaba Pacios  pola Abelaira  e o Rego da Ruxidoira e pasando por baixo do Souto e do lugar de Pacios alcanzaba as casas do Rodillón, último lugar da parroquia de San Miguel de Paradela. Entre o remate do treito da estrada proxectada e a igrexa de San Miguel  ía a Corga da Igrexa que polo Cruceiro de San Miguel levaba a Randulfe.

       Treito 2º da Estrada de Mouzós a  San Martiño de Castro .BOP 12.11.1919 

                 Concello de Sárria ( A Pinza ).- Concello de Paradela ( Barán, Vilaragunte, San Miguel )

                         Propietarios                  Localidade               Cultivo

01.- Manuel Pérez                                    Barán                   Pasteiro

02.- Antonio López                                  Barán                   Monte

03.- Vítor Rodríguez                                Vilaragunte         Monte

04.- Frutuoso López                                 Vilaragunte         Monte

05.-  Tomé López                                     Vilaragunte         Monte

06.- Xosé López Iglesia                            Vilaragunte        Monte

07.-  Agostiño Folgueira                           Vilaragunte       Monte

08.-  Miguel López Otero                          Ferreiros           Monte

09.- Agostiño Folgueira                            Vilaragunte        Monte

10.-  Frutuoso Vega                                   Vilaragunte       Monte

11.- Tomé López                                        Vilaragunte      Souto/labradío

12.- Xosé López Iglesia                             Vilaragunte      Labradío

13.-  Tomé López                                       Vilaragunte      Prado

14.- Agostiño Folgueira                             Vilaragunte      Labradío

15.- Antonio Pérez                                     Vilaragunte     Souto

16.-  Agostiño Folgueira                             Vilaragunte    Souto

17.- Antonio Pérez                                      Barán             Labradío

18.- Agostiño Folgueira                             Vilaragunte     Labradío

19.-  Antonio Rodríguez López                  Vilaragunte    Labradío

20.- Xosé López Iglesia                              Vilaragunte     Prado

21.- Antonio Rodríguez López                   Vilaragunte    Horta/ prado

22.- Agostiño Folgueira                              Vilaragunte    Souto

23.- Antonio Rodríguez López                    Vilaragunte    Souto

24.- Frutuoso Vega                                       Vilaragunte   Souto

25.- Tomé López                                          Vilaragunte   Souto

26.- Xosé López Iglesia                               Vilaragunte   Monte

27.- Frutuoso Vega                                       Vilaragunte  Monte

28.-                                Camiño de Veiga        

29.- Frutuoso Vega                                       Vilaragunte   Labradío

30.-  Xesús Díaz Pérez                                  Vilaragunte  Monte

31.- Xosé López Iglesia                                Vilaragunte   Souto/ Monte

32.- Serafina Vega                                        San Miguel   Toxeiro

33.-  Melchor Bande                                    Vilaragunte   Toxeiro

34.-                                Camiño Real    

35.-  Xesús López López                              Vilaragunte   Toxeiro

36.- Agostiño Folgueira                                Vilaragunte   Toxeiro

37.-  Antonio Rodríguez López                    Vilaragunte    Toxeiro     

38.-  Xesús López Pérez                               Vilaragunte    Toxeiro/prado

39.- Xesús López López                               Vilaragunte   Labradío

40.- Pilar López                                            Vilaragunte    Labradío

41.-  María Xoana Pérez                               Vilaragunte   Labradío

42.- Antonio Fernández                                Vilaragunte    Prado / Labradío

43.- María Xoana Pérez                                Vilaragunte   Prado

44.- Xesús López López                               Vilaragunte   Souto

45.- Carme López                                         Vilaragunte    Horta

46.- Xesús López                                          Vilaragunte   Horta

47.- Carme López                                         Vilaragunte   Prado

48.-  Xesús López López                              Vilaragunte   Prado

49.-  María Xoana Pérez                               Vilaragunte   Labradío

50.- Xesús López López                               Vilaragunte    Labradío

51.- Xesús López                                          Vilaragunte   Labradío

52.- Carme López                                          Vilaragunte  Labradío

53.- Antonio Fernández                                 Vilaragunte  Devesa

54.- Xosé Díaz                                               Vilaragunte  Labradio

55.- Manuel Díaz                                           Vilaragunte   Souto

56.- Xosé Díaz                                               Vilaragunte  Souto

57.- Manuel Díaz                                           Vilaragunte   Souto

58.- Fernando Rivera                                     Vilaragunte   Souto

59.-  Antonio Fernández Abella                    Vilaragunte   Souto

60.- Xesús López López                                Vilaragunte   Souto

61.- Manuel López Luaces                            Vilaragunte   Souto

62.- Antonio  López Louseiro                       Vilaragunte   Souto

63.- Manuel Armesto                                     Vilaragunte  Souto

64.- Antonio López Louseiro                         Vilaragunte  Souto

65.- Antonio López López                             Vilaragunte   Souto

66.- Manuel López Estanqueiro                    Vilaragunte   Souto

67.- Manuel López López                              Vilaragunte  Souto

68.- Xesús López López                                Vilaragunte   Souto

69.- Manuel López Estanqueiro                    Vilaragunte   Souto

70.- Anxo Pallares Fernández                       San Miguel- A Abelaira   Devesa

71.- Anxo Pallares Fernández                       San Miguel -A Abelaira   Souto

72.- Anxo Pallares Fernández                       San Miguel- A Abelaira   Labradío

73.-Pedro Pérez González                             San Miguel- Pacios          Labradío

74.- Manuel López González                       San  Miguel-Casa Neto    Labradío / prado

75.- Pedro Pérez González                           San Miguel - Pacios         Prado

76.- Xosé Pérez García                                San Miguel- Pacios           Monte

77.- Pedro Pérez González                           San Miguel. Pacios          Monte

78.- Xosé Pérez García                                San Miguel-Pacios           Prado

79.- Anxo Pallares Fernández                     San Miguel- A Abelaira   Prado

80.- Ramiro López López                           San Miguel-Pacios           Horta

81.- Pedro Pérez González                          San Miguel- Pacios          Prado / Aira

82.-  Xosé Pérez  García                             San Miguel                       Horta

83.- Xosé Arias  Castro                              San Miguel- Casa Arias   Horta

84.-  Manuel López González                    San Miguel- Casa Neto    Horta

85.- Xosé Pérez García                              San Miguel                       Aira

86.- Xosé González Pérez                         San Miguel                       Horta

87.- Xosé Arias Castro                             San Miguel-Casa Arias      Horta

88.- Xosé Pérez García                            San Miguel                        Souto

89.- Xosé González Pérez                        San Miguel                       Prado

90.- Xosé Pérez García                            San Miguel                       Prado

91.- Antonio López López                       San Miguel                      Prado

92.- Castor  Fernández López                 Sárria                                Labradío

93.-  Pedro González                             San Miguel                         Monte 

                                               OBRAS DE FÁBRICA.- 

A PONTE DO NEO, riba do río Loio, na parroquia de San Salvador da  Pinza.

PONTÓN DE PACIOS. en Pacios, riba do regueiro da Ruxidoira.- TAXEA  en Lamacova ( Pacios ).

......................................................................................................................................................................

 ( LA VOZ DE LA VERDAD, 22.05.1925 )

                                             Dende Paradela

......." Os viciños dalgúns pobos  deste Concello ,  estremeiros   co de  Portomarín áchanse cheos de xúbilo  debido ás obras do terceiro treito  da estrada de Lugo a Portomarín  e da Ponte riba do Miño  que parece que moi axiña se van construir 

Pola contra os veciños dos outros pobos  do concello laméntanse  de que a tan arelada   estrada de Sárria a San Martiño de Castro . a unir coa de Lugo en Portomarín , non se teña acordado ninguén dela . despois de ser unha estrada  que hai máis de 60 anos  que figura no proxecto  que foi varias veces declarada  de urxenza  a súa construción  que é relativamente unha estrada de poucas pesetas; e que o concello de Paradela malia  os  seus 6.000 habitantes  e máis de 300 quilómetros cadrados  de extendión, non conte  con ningunha  vía de comunicación.

Tempo é que as forzas vivas de Sáttia e Paradela se dean conta  dos inmensos beneficios  que reportará    a esta comarca  a construcción da tan arelada e repetida estrada.

                                                              Correspondente ( * Xesús López González )

................................................................................................................................................................

- TREITO DENDE  O RODILLÓN ( SAN MIGUEL DE PARADELA  ) Á PARROQUIA DE SAN MARTIÑO DE CASTRO ( A REGUENGA )

Comezaba o treito proxectado  deixando á dereita , en plano máis baixo a Casa do Rodillón e á esquerda a corga fonda que por San Miguel  e O Cruceiro subía até Randulfe. Pasado o lugar de Fexó, da parroquia de San Lourenzo de Suar , principiaba a longa baixada até o río Loio, deixando á esquerda os lugares da Airexe de San Mamede de Castro e á man direita a Ribeira do Loio de vizosos soutos.  Remataba o treito na parroquia de San Martiño de Castro.

O 16 de agosto de 1927 o Boletín Oficial da Provincia de Lugo   publicóu a relación de propietarios e parcelas  afectas polas obras previstas pertencentes a terreos das parroquias de San Miguel de Paradela, San Lourenzo de Suar , San Mamede de Castro e San Martiño de Castro-

        Propietarios                                  Domicilio               Cultivo 

01.- Pedro  González Soriano               O Rodillón            Horta

02.-                                        Camiño a Castro

03.- Castor Fernández López               Sárria                     Piñeiral / monte

04.- Pedro González Soriano              O Rodillón              Monte 

05.- Pedro González Pérez                  San Pedro               Monte

06.- Daniel Pérez López                     San Pedro               Monte

07.- Antonio López López                 San Pedro               Monte

08.- Xosé González Pérez                  Pacios                     Monte

09.- Daniel Pérez López                     San Pedro              Monte

11.- Pedro González Soriano              O Rodillón           Monte

12.- Antonio López López                 San Pedro              Monte

13.- Pedro González Pérez                San Pedro              Monte

14.- Pedro González Pérez                San Pedro              Monte

15.-  Castor Fernández López           Sárria                    Monte

16.-                               Camiño a Pías

17.- Francisco López Díaz                Fexó                     Carballeira/ monte

18.-                               Camiño a Castro

19.-  Francisco López Díaz             Fexó                      Carballeira / monte

20.-  Concepción López López       Randulfe                Monte

21.-  Ramiro López  López             Pacios                    Carballeira

22.-  Xosé López Lopez                 Fexó                       Souto

23.-  Francisco López Díaz            Fexó                       Souto

24.- Estrela López Díaz                  Fexó                      Labradío

25.- Balbino López González        Fexó                       Labradío

26.-  Xosé López López                 Fexó                      Labradío

27.-  Carme López Prado              Moutrás                  Labradío

28.-  Francisco López Díaz           Fexó                       Horta

29.-  Estrela López Díaz                Fexó                      Horta

30.-  Balbino López González       Fexó                     Labradío

31.- Xosé López López                 Moutrás                Labradío

32.-                          Camiño a Castro

33.-  Xosé Sánchez López            Toexe                   Monte   

34-  Xosé López Díaz                   Celmán                Monte    

35.- Xosé Sánchez López             Toexe                  Labradío

36.- Xosé López López                Fexó                    Labradío

37.-  Anxo López Liz                  Tremeado             Labradío

38.-  Xosé López Díaz                Celmán                 Carballeira

39-  Francisco Armesto Carballo Celmán               Carballeira

40-  Carme López Prado              Moutrás              Carballeira

41.- Manuel González López       Celmán               Carballeira

42.- Amador López Puga             Castro                 Prado

43.- Manuel López Platero          Castro                 Carballeira

44.-                                 Camiño de Celmám

45..-  Manuel Ares Fernández      Castro               Carballeira

46.-  Xoán María López               Tremeado         Souto

47.-  Manuela Arias Fernández   Tremeado         Souto

48.- Serafín Bande Sánchez         Castro              Souto

49.-Pedro Rodríguez López         Pereiraboa        Souto

50.-  Manuel López Platero        Castro                Carballeira / souto

51.- Carme López López           Castro                 Labradío

52.- Carme López López           Castro                 Prado

53.- Manue López Platero         Castro                 Prado

54.- Carme López López           Castro                Horta

55.-  Domingos López Domínguez      Castro     Horta

56.-  Amadora López Puga         Castro              Horta

57.-  Serafín Bande  Ares           Castro              Horta

58.-  Daniel Arias López            Castro              Horta

59.-  Serafín Bande Sánchez      Castro              Horta

60.-  Domingos López Domínguez      Castro    Labradío

61.-  Carme López López                     Castro    Carballeira

62.-  Amadora López Puga                   Castro     Carballeira

63.-  Serafín Bande Sánchez                Castro     Carballeira

64.-  Manuel Arias  Fernández             Castro     Carballeira

65.- Amador López  Puga                    Castro     Labradío

66.- Faustino Caldas  Fernández          Castro     Carballeira

67.- Serafín  Bande Sánchez                Castro      Carballeira

68.-  Carme López  López                   Castro     Souto

69.-  Manuel  López Platero                Castro     Souto

70-  Carme López  López                   Castro     Labradío

71.-  Carme López López                   Castro     Souto

72.- Carme López López                    Castro      Carballeira

73.- Xesús Dosio Juiz                         Torre            Souto

74.-  Manuel Gutiérrez Fernández      Tremeado    Souto

75.-  Amadora  López  Puga                Castro         Souto

76.-  Xosé Rodríguez  Seijas               Torre           Souto

77.-  Xoán Domingos López               Sandomil    Souto

78.-  Pedro Fernández  Varela             Sandomil     Souto

79.-  Manuel Gutiérrez Fernández      Tremeado    Souto

80-  Francisco Rodríguez                   Castro          Souto

81- Manuel López Platero                  Castro         Souto 

82.-  Xosé Rodríguez Bande              Igón            Souto

83.-  Manuel López López                Igón             Souto

84.-  Xosé Rodríguez Bande             Igón             Souto

85.-  Ramiro  López  Ares                Igón             Horta

86.- Xosé Rodríguez Bande             Igón             Labradío

87.-  Ramiro López Ares                 Igón             Souto

88.-  Manuel López López              Igón             Souto

89.- Xerardo López Rodríguez       A Mámoa    Souto

90.- Manuel López López              Igón              Labradío

91.-  Xosé Rodríguez Bande          Igón              Souto

92.-  Ramiro López Ares                Igón             Souto

93.- Manuel  López Rodríguez       A Reguenga    Souto

94.-  André López Armesto            A Reguenga    Souto

95.- Manuel López Rodríguez        A Reguenga    Souto

96.-  Xosé Rodríguez López           Millarados      Souto

97.- André López Armesto             A Reguenga   Souto

98.- Manuel López Rodríguez        A  Reguenga   Souto

99.-  Xosé Rodríguez López           Pol                  Souto

100.- Manuel López Rodrígez        A Reguenga    Souto

101.-  Francisco Rodríguez García  Toexe             Souto

102.-  Francisco López  Rodríguez  A Reguenga   Souto

                O Alcalde de Paradela:  Manuel Arias,.19.07.1927

*************************************************************************************

BOP  19.07.1929.-  Treito 2º  da Estrada de Sárria a San Martiño de Castro.-  Recibidas definitivamente as obras  da estrada entre O Neo-Río Loio ( A Pinza ) e Pacios de San Miguel de Paradela, os alcaldes de Sárria e Paradela solicitan se presenten as reclamacións a que poida haber lugar,

( Facer realidade a chegada da estrada  de Sárria  a Pacios de San Miguel de Paradela  levou SESENTA ANOS ).

....................................................................................................................................................................

 (  LA VOZ DE LA VERDAD, 13.12.1929 )

                                         A chea  do río Loio en decembro

...Tamén  nos din que mo treito primeiro  da estrada de Sárria a San Martiño de Castro , e punto coñecido como O NEO , varreron as augas  máis de 150 metros sen deixar case amostra da estrada....

TREITO DA PARROQUIA DE SAN MARTIÑO DE CASTRO ( PARADELA ) A SAN PEDRO DE PORTOMARÍN ( PONTE NOVA DE PORTOMARÍN )

                                                        EXPROPIACIÓNS  NO CONCELLO DE PARADELA

                Propietarios                                 Domicilio                          Cultivo

01.-                                   Camiño público

02.-   Francisco López González                     Castro                            Monte         

03.-   Manuel López Rodríguez                       Castro                            Labradío

04.-   Manuel López Arias                               Castro                            Labradío

05.-   Antonio Rodríguez López                      Castro                            Labradío

06.-   Francisco López González                      Castro                           Prado

07.-  Xosé María Mato Varela                          Castro                           Souto

08 .-  Xoán  Portero López                               Castro                           Labradío

09.-   Francisco López González                     Castro                            Viña

10.-  Francisco López González                      Castro                            Carballeira

11.-  Manuel López Arias                               Castro                             Carballeira

12.-  Francisco López González                     Castro                             Carballeira

13.-  Antonio Rodríguez López                      Castro                            Carballeira

14.-  Xosé Mato Varela                                   Castro                            Carballeira

15.-  Antonio Rodríguez López                      Castro                            Carballeira

16.-  Manuel López Arias                               Castro                            Carballeira

17.-  Francisco López González                     Castro                            Carballeira

18.-  Balbina Lopez Incógnito                        Castro                           Carballeira

19.-  Manuel López Varela                             Loio                               Carballeira

20.-  Xosé Jorge Neira                                    Loio                               Labradío 

21.-  Vicenzo Rodríguez Días                        Loio                               Monte

22.-  Dositeo Guitián Espinosa                      Loio                               Monte

23.-  Xosé Jorge Neira                                   Loio                                Labradío

24.-   Manuel López Neira                             Castro                            Monte

25.-  Ramón Varela López                             Loio                               Monte

26.-   Vicenzo Rodríguez Díaz                      Loio                               Monte

27.-    Dositeo Guitián Espinosa                   Loio                               Labradío

28.-   Vicenzo Rodríguez Díaz                      Loio                               Prado

29.-   Manuel López Rodríguez                    Portomarín                     Viña

30 .-  Paulo Díaz López                                 Loio                              Labradío

31- Balbina López Incógnito                       Loio                                Labradío

32.- Xoán Domingos Frdez. Vila                 Loio                                Labradío

33.-  Manuel López Varela                          Loio                                 Prado

34.- Xosé Gayoso Arias                              Loio                                  Viña

35.-   Manuel López Arias                           Castro                               Viña

36.-  Vicenzo Rodríguez Díaz                      Loio                                 Viña

37.-  Dores López                                         Loio                                 Horta

38.-  Ramón Vázquez Fontao                       Loio                                 Horta

39.-  Xoán Domingos Frdez. Vila                 Loio                                Horta

40.-   Manuel López Varela                           Castro                             Viña

41.- Ramón López Varela                              Castro                             Viña

42.-   Dores López                                         Castro                             Monte

43.-  Xosé Rodríguez Varela                         Portomarín                      Viña

44.-  Manuel Rodríguez López                      Portomarín                      Viña

45.-  Dores López                                          Loio                                 Viña

46.-  Manuel Rodríguez Quiroga                   Portomarín                      Viña

47.-  Dores López                                          Loio                                 Viña

48 .-  Manuel Riveira Torres                          Portomarín                      Viña

49, -  Antonio López                                     Portomarín                       Viña

50 .-Manuel Rodríguez  López                      Portomarín                      Labradío

51.-  Ramón Mel                                            Portomarín                     Labradío

52.-  Dores López                                          Loio                                Viña

53.-  Francisco Rivas Carballo                      Portomarín                      Viña

54.-  Manuel López Rodríguez                      Portomarín                      Labradío

55-  Francisco López González                    Castro                               Labradío

56-  Tereixa Castro                                       Portomarín                       Labradío

57.-  Xosé Rodríguez Varela                         Portomarín                      Labradío

58.-  Ricardo Penas                                      Portomarín                       Labradío

59.-   Xosé  Rodríguez Varela                      Portomarín                       Labradío

60.-  Francisco López González                   Castro                              Horta

61 .-   Francisco Rivas Carballo                   Castro                              Horta

62.-  Constantino Mera Gandoy                   La Habana                       Horta

63.-  Antonio Díaz Díaz                               Portomarín                      Horta

64-  Xosé Rodríguez  Varela                       Portomarín                       Horta

65.-   Nicolau López Sindín                         Portomarín                      Horta

66.-  Francisco Rivas Carballo                    Portomarín                      Horta

67.-  Manuel Rodríguez                               Portomarín                      Horta

68.-  Antonio Díaz Díaz                              Portomarín                      Horta

69.-   Xosé Rosendo Vila                             Portomarin                     Viña

70.-  Xosé Rodríguez Varela                       Portomarín                      Viña

71.-  Xosé Rosendo Vila                              Portomarín                     Viña

72 .-  Francisco Rivas Carballo                   Portomarín                      Viña

                Paradela,  17.08.1931.-  Anxo Pallares

.........................................................................................................................................................................

(  BOP , 12.07.1930 )  Aprobación do proxecto  de San Martiño  de Castro a Vendas de Narón. Sección de San Martiño de Castro  a Portomarín.  Treito Único,

                EXPROPIACIÓNS NO CONCELLO DE PORTOMARÍN.                                                            -PARROQUIA     DE    SAN PEDRO DE PORTOMARIN

                                       BOP  10.09.1931

     Propietario                                       Domicilio                          Cultivo

( Francisco  Rivas Carballo )                     Portomarín                    Viña

01.-  Severino Rodríguez Ramos               Portomarín                     Viña

02.-  Ramón Vila Carballo                         Portomarín                     Viña

03.-  Xerardo Pallares Pérez                      Portomarín                      Viña

04.-  Constantino Mera Gandoy                La Habana                        Horta

05.-  Pedro Pérez Sánchez                         Portomarín                       Viña

06.-  Baldomero López                              Lugo                                 Viña

07.-  Manuel Pedrido                                 Portomarín                        Horta ( igrexario de San Pedro)

08.-  Manuel  López Rodríguez                Portomarín                         Horta

09.- Manuel López Rodríguez                  Portomarín                         Casa

10.- Xosé Rosendo Vila                            Portomarín                         Horta

11.- Xosé Rodríguez Varela                      Portomarín                        Horta

12.-  Camilo López                                    Portomarín                        Horta

13.- Xoana Saco Maciñeira                       Portomarín                         Horta

14.- Manuel Riveira Torres                        Portomarín                        Horta

15.- Manuel Rodríguez Quiroga                 Portomarín                       Horta

16.- Domingos Varela Rodríguez                Portomarín                       Horta

17.- Constantino Mera Gandoy                   La Habana                        Horta / Adega

18.- Manuel Rodríguez Gondrame              Portomarín                       Horta

19.- Xoana Saco Maciñeira                         Portomarín                       Horta

20.- Manuel Rodríguez López                     Portomarín                       Horta

21.- Nicolau Sindín López                          Portomarín                       Horta

22.- Manuel López González                      Portomarín                       Horta

23.- Tereixa Castro                                      Portomarín                       Horta

24.- María Xoana Saco Maciñeira              Portomarín                       Horta

25.-  Manuel Riveira Torres                       Portomarín                        Horta / Prado

....................................................................................................................................................................

                               A PONTE NOVA DE PORTOMARÍN

A Ponte Nova de  Portomarían  foi  obra de gran magnitude que permitiu unir as dúas beiras do río Miño entre a antiga vila e parroquia de San Pedro de Portomarín e a vila de Portomarín   ( cabeza que fora da Xurisdición  de San Xoán de Portomarín , da Orde de Malta ou de San Xoán do Hospital de Xerusalén   dende 1840 capital do Concello do seu nome). O derrube   dos arcos da antiga ponte medieval impedira  por décadas o paso dunha a outra banda do Miño  limitado ao que ofrecían os barqueiros e barqueiras    diante da insensibilidade  das autoridades  que nada fixeran pola conservación da ponte medieval  ou a reconstrución dos arcos caídos.

O 16 de agosto de 1930 tivo lugar a inauguración   da Ponte de Portomarín  e as crónicas xornalisticas  recollen  e destacan a importancia deste evento, tanto para a vila de Portomarín como para as comarcas  dunha e outra banda do río.

(  EL PROGRESO, 16 de agosto de 1930 )

EN PORTOMARÍN.-  Con aclamacións de todos os veciños,  saíu toda a comitiva  con dirección a Portomarín , segundo pola mesma estrada  para saír pola de Cotá a Friol, e en chegando a As Arieiras  para coller a de Portomarín para inaugurar  a magnífica ponte que tanta vida dá a aquel pobiño.

O acto de  Portomarín foi aínda máis brillante que o de Ombreiro , pois por  ser o número de  viciños maior, houbo manifestacións máis ostensibles  de xúbilo e entusiasmo.

O Sr. Martínez Acacio , despóis de  cortar a fita  que permitía o paso pola fonte  falou novamente, expresándose en termos análogos  a como o fixera en Ombreiro.

Por último  no Concello  serviuse  pola acreditada  confitaría de Don Manuel Calvo, desta capital, un suculento " lunch" , na honra do Direitor Xeral de Obras Públicas.

Todos estes actos  foron amenizados  polo coro rexional lucense "Toxos e Silveiras  " , que para tal obxecto foran ventaxosamente contratados a Portomarín , onde obtiveron os entusiásticos artistas  un novo  e merecido suceso.

(  LA VOZ DE LA VERDAD, 16 de agosto de 1930 )

                                     CAMIÑO DE PORTOMARÍN

A caravana ponse en marcha  en dirección a Portomarín-. Momentos antes das trece horas  chega a esta vila.

Na estrada e á entrada do pobo  levantaran un arco  coas seguintes inscricións "  Portomarín saúda  ao Sr. Direitor  xeral".  No reverso liase : "  Pedimos se  constrúa a estrada de San Martiño de Castro a Vendas de Narón " .

Perto do arco  agardaban as autoridades , representacións de varios concellos  limítrofes e un xentío inmenso.

Bombas, música e vivas.

Ao ar libre levantaran un artístico altar  coa imaxe da Purísima.

Alí se dirixe a  comitiva. O coadxutor celebra o Santo Sacrificio  que todos ouven  con relixioso fervor.

Acto segudo o Sr. Deán  avenzoa a ponte  e o Sr. Dieitor corta  as fitas.

Os fotógrafos Sres.  Rodríguez e Reigosa fan varias placas , o mesmo nesta vila ca en Ombreiro.

O Sr. Martínez Acacio  pronuncióu  breves palabras  para recoller a petición  de construir  a estrada de Santa Martiña de Castro a Vendas de Narón.

Di que hai 48 horas  foi publicada na "Gaceta"  a inclusión dun dos dous treitos   nas obras que  moi axiña van seren subhastadas.

Todo non se pode facer  nun día -  enade - , pero promete qque esta estrada será construída . por ser de xustiza , e de grandes beneficios  para o país  segundo o informaron o Enxeneiro Xefe e o encargado Sr. Gómez Giménez .

Hai vivas ao Direitor, ao Gobernador e aos señores Navarro e Gómez Giménez-

O Sr. Martínez Acacio  dí que vai rematar con dous vivas a España e ao Rei, que foron contestados polo numeroso publico.

A PONTE DE PORTOMARÍN é unha soberba obra  de  sillería . Mide 152 metros  e ten uns nove arcos . Está construida a perfección. O contratista é don  Abraham  González , que recibiu motos parabéns.

A continuación  o Direitor Xeral  e  a súa compaña   foron agasallados na Casa do Concello cun esplémdido  " lunch" servido con todo luxo de detalles  pola acreditada confitería de Calvo, desta cidade.

O coro "Flores e Silveiras" ( * ) , dirixido polo Sr. Junquera , cantóu durante este acto as mellores obras do seu repertorio , que agradaron moito ao ilustre forasteiro.

Bailóu  unha muiñeira  a parella de danzantes  do coro.

Acto seguido  o Direitor Xeral deulle  as grazas ao Alcalde  daquela vila  e a comitiva  voltóu para esta cidade  a onde chegóu ás dúa e media da tarde.

FELICITACIÓN.-  As obras onte inauguradas foron dirixidas  polo enseneiro Sr.  Giménez , ao que felicitamos , así como  ao persoal ás súas ordes.

....................................................................................................................................................................  

(  14.01.1932 ) 

                                               DE PARADELA

    UN PASO PERIGOSO  PARA OS AUTOMOBILISTAS

Na estrada que vai en dirección de Sárria ( Lugo ) a Paradela, e a tres quilómetros deste último pobo, ocorréu na noite do martes último , un accidente de automóbil, QUE É O PRIMEIRO  que se rexistra  dende que foi aberta ao tráfico  a dita estrada.

O automóbil  propiedade, segundo din tal don Santiago  viciño da vila de Sárria, patinóu por causa da grande cantidade de lazo que cubría a estrada  nunha avesía volta da mesma,  á beira dun socalco de cinco metros  de profundidade.Grazas  á  serea pericia do condutor quedóu o veículo materialmente atravesado,  e as rodas traseiras empotradas na gavia do lado esquerdo.Miragrosamente non ocorréu unha desgraza.

OUTRO ACCIDENTE.- No referido lugar , e cando outro automóbil, cuxa propiedade  descoñecemos , viña para recoller viaxeiros na mañá do día 6 , aconteceu outro novo accidente. Ao se dar conta o " chauffeur " do acontecido na tarde anterior , quixo voltar atrás, mais con tan mala adaxe o fixo, que o auto comezóu a patinar e foi caer  a unha barranqueira -Quedóu encostado no fondal do mesmo  riba do lado direito. Rotura de cristáis  e madeirame  e perda de sangue , procedente de pequenas rabuñaduras  nun dos ocupantes.

Ali vimos algunhas das autoridades de Paradela  e outras persoas  que laiaban o ocorrido.  Nós tamén o  laiamos  de verdade, e queremos avisar  aos condutores  que pola dita estrada circulan  para que teñan a maior prudencia  coa fin  de evitaren posibles desgrazas , queseríamos os primeiros en laiar.

                      ( Silio Amor.- Xesús López González )

.......................................................................................................................................................................Comentarios

Publicacións populares