ANDRES PIQUERO CABRERO, DIRECTOR DA BANDA DE MÚSICA SÁRRIA

 ANDRÉS PIQUERO CABRERO.- DIRECTOR DA BANDA DE MÚSICA DE SÁRRIA

Nacéu  o día 4 de febreiro  de 1906  na localidade de El Tiemblo ( Ávila ).

Comeza os seus estudos musicáis aos nove anos . ingresando como educando na Academia de Intendencia  de Ävila. Estuda Harmonía,  Trompa, Solfeo. Contrapunto, Fuga , Composición , Instrumentación, Transcripción , Formas Musicáis e Historia da Música . baixo a  benéfica  influencia dos profesores  Don Román de San José  e Don Emilio Vega, entre outros-

Aproba a oposición para Direitores de Bandas de Música Civís e deixa a carreira militar.

Asenta en Sárria . onde goza de xeral aprecio  dos seus habitantes . dirixindo a Banda Municipal durante uns dez anos.

Aquí crea  as obras " LA SARRIANA ". "LA UNIÓN " E " SALUDO A SÁRRIA "  e rapsodias (  "FOLLAS NOVAS" e " LA PERAL DE GALICIA ", alboradas e muiñeiras  (" O PADRIÑO" ,"QUEIXUMES DOS PINOS".

Os ensaios da  Banda de Música e as clases para nenos e rapaces  fanse no soto do que fora o Cárcere Vello ( e antes Escola de Primeiras Letras ), na traseira do Xulgado de Primeira Instancia  ( Rúa da Mercé ), onde as portas conservaban os cerrollos e reixiñas de control, todo nun ambiente húmido e tétrico. pero a boa vontade do direitor e os músicos  suplia  esas deficiencias.

Baixo da súa direición a Banda de Música sarriá alcanzóu notable suceso. As súas actuacións e concertos  polo San Xoán,  Os Remedios  e o Corpus,  no Cinema Cissa.  na Praza de Xoán María López  e nas procisión gozaron de xeral aplauso, o mesmo cas  saídas a Lugo, vilas e parroquias  da provincia chamada para  amenizar festas e romaxes.

E cando o Concello, co pretexto de facer economías, decidiu  retirar os fondos que adicada á dotación da praza de direitor e  gastos anexos ao  mantemento da agrupación  , o Mestre Piquero  deixóu a vila de Sárria na percura de novos horizontes para o seu bonfacer profesional

No tempo que permanecéu a familia Piquero en Sárria , sufriu a perda dunha filla de pouca idade.

De Sárria pasóu a  Ávila , onde dirixe dazaoito  anos a Banda de Música desa cidade até que se xubila e é disolta a agrupación musical.  Con anterioridade funda e dirixe unha banda en  El Barraco ( Ávila ).

Pouco despóis de xubilado  toma a direición da Banda de Música do seu pobo nadal , permanecendo á súa fronte entre os anos 1974 a 1988.

Autor de máis de 350 pezas musicáis , recibe en San Fernando ( Cádiz ) . no ano 1982, o PREMIO NACIONAL  DE MARCHAS PROCESIONÁIS   e coa obra   " ¡ Misericordia, Señor ! "  e con "Armada Española" concédenlle o PREMIO ESPECIAL NO CONCURSO DE  MARCHAS MILITARES, celebrado no ano 1983 no Teatro Real, de Madrid.

Fortemente vencellado a Sárria , onde conservóu non só a amizade dos que foron  discípulos e amigos seus, senón a veneración  de tódolos afeizoados  á Musica, para quen  foi unha referenza case mitica..

O Mestre Piquero , cuxa marcha de Sárria , pola desidia municipal, fóra  un forte golpe para a supervivencia  das actividades e dos estudos  musicáis na vila , cando se recuperóu a agrupación en Sárria, tomando por base aos entusiastas musicos " Os Ameneirizas " que mantivera aceso o lume musical,  contóu en ocasións  coa direición en concertos  a cargo do Mestre Piquero , que  pasóu períodos vacacionáis na vila .

O 19 de novemnbro de 1995 o Concello de   Ávila   adicoulle unha rúa da cidade  e fíxoo obxecto dunha mutitudinaria homenaxe  co motivo  da súa cesión de toda a súa obra músical aos músicos do mundo, facendo depositario dela ao  Excmo. Ayutamiento de Ávila.

O Concello de Sárria deulle o nome de RÚA MESTRE PIQUERO  á "Viela do Barredo", que une a Rúa  Marqués de Ugena coa Rúa  Frei Luis de Granada, na que está o antigo "Cinema Cissa ", no que se fixera a presentación oficial da Banda Municipal de Sárria  dirixida por vez primeira  por este grande músico.

Don Andrés Piquero Cabrero  falecéu  en 1997.

.......................................................................................................................................................................

                                                       SÁRRIA  E O MESTRE PIQUERO

DON ANDRÉS PIQUERO CABRERO  depuróu e  aquilatóu a actividade musical en Sárria. Eran tempos duros ( os ensaios  facíanse no Cárcere Vello )  , mais a súa entrega , e a ilusión que soubo facer prender nos seus educandos  deixaron semente.

A actual Banda de Música  non é senón o resultado lóxico daquela loita dos anos cincuenta,

O Mestre Piquero ocupa  un posto de honra  na actividade musical da nosa vila.

......................................................................................................................................................................

   HOMENAXE DO POBO DE SÁRRIA A DON ANDRÉS PIQUERO CABRERO 

Homenaxe  a D. Andrés Piquero Cabrero , músico de profesión e vocación, ,director de Bandas . arreglista,  compositor e profesor.-  CONCELLO DE SÁRRIA- Delegación de Cultura . 21 de setembro de 1996.

                                              PROGRAMACIÓN

                                             21 de setembro de 1996 

8:30 da tarde : Concerto da Banda de Música de Sárria na igrexa de Santa Mariña.

                                             PROGRAMA

 "Ponteareas ", pasoble  galego.- R.  Soutullo

" A carricoba ", alborada galega

"Agüero", pasodoble taurino- José Franco

" La leyenda del beso", Soutullo y Vert

" Pepita  Greus", pasodoble  concerto. Pascual Pérez Choví.

"Churumbelerías ",  pasodoble, Emilio Cebrián  Ruiz

"The Wooden Devils ", Harm Evers

" Saludo Sárria",   Mestre Piquero

                         Dirixe:  José Antonio González

10:00 da noite: CEA HOMENAXE  no Hotel Alfonso IX ( Rúa do  Peregrino )

................................................................................................................................................. 

                                     A BANDA DE MUSICA DE SÁRRIA

Cara 1880  Francisco Saco, Pedro Yebra   e Florentino crean unha pequena agrupación musical, que  tivo continuidade  con outra xurdida en Farbán  baixo o impulso de "Chaqueta Branca " . Don Marcial, Manuel Arias , "Barrido"  e Xesús da Carretera.

Xorden máis adiante  unha nova banda en Vilapedre e a "Unión Musical Armónica " dirixida por José Antonio González ,

En 1950 , sendo  alcalde Gayoso, acordóuse que o Concello se fixese cargo dunha  banda, agrupandose  nela os compoñentes da de Sárria , Farbán e Vilapedre- Vilar.

Con Don Andrés Piquero  como director alcanzóu  a banda o seu esplendor.Marchóu en 1958  éste para ä Ávila  e a Banda  de Sárria desfíxose  en 1961, falla de axuda concellil, aínda que os seus compoñentes seguiron matendo o lume  do seu amor pola música  na agrupación informal " Os Ameneirizas ".

En 1979 , con tutela do Concello,  e o apoio da Asociación  de Amigos da Banda de Música de Sárria . refaise a Banda  baixo a dirección do Mestre Méndez. ó que lle seguen  García Rey,  Gato Soengas  e González Rodríguez.

Hoxe a Banda  e a Escola de Música  son dúas gozosas realidades  en Sárria, e xente nova mantén a tradición  xa secular  de que Sárrie conte cunha  Banda de Música.

( Datos tomados de  "Apuntes da Historia Musical de Sárria", de Xesús García Bernardo )

....................................................................................................................................................................

A Delegación de Cultura do Concello de Sárria , editóu un folleto con ocasión da Homenaxe a  Don Andrés Piquero  Cabrero, no que figura a partitura  de SALUDO A SÁRRIA , adicada  á Banda de Sárria.

........................................................................................................................................................................... 

                                 ALGUNHAS OBRAS MUSICÁIS DO MESTRE PIQUERO

" Himno del Tiemblo" .- " Aires tembleños".-  " Baila Niceta".-  "El piñón, el piñón ".-  "Estampas andaluzas ".-  "Excitada ".- " La peor para subir".- " Mamá yenka".-   " Memorias de Alcahete .-  "Palmas al mayoral".-  "Salta la yenka".-  " Valle Tiétar ".-  " Bailando el...".-  "Hay , con cha ".- " Madre Santa".- "Pipote".-  "Tuku".- "Baila el mambo" -mambo-rumba.-  " Capricho" para saxofón contralto .-  " Contigo quiero vivir "beat moderado.-  Cuevas del Águila" María del Rocío :-  "Después de un año",  fox medio tiempo.-  "Garrotín en cha"- cha.cha.cha,.  " No tienes otro rival", bolero,- "Para el Señor ", gran marcha de procesión.- " Soy muñeca". fox medio tiempo.-

.......................................................................................................................................................................


Comentarios

Publicacións populares