PRAZA DE VISTA ALEGRE: ANUNCIOS EN GALEGO ( SÁRRIA , 1888 )

              PRAZA DE VISTA ALEGRE : ANUNCIOS EN GALEGO, 1888 )

A Praza de Vista Alegre, na vila de Sárria , hoxe non presente no rueiro da vila, é un espazo da antiga Rúa de Ferradores,  integrado na Rúa Maior, e que está na parte superior da Escaleira da Fonte,

 Nas décadas finais do século XIX instaláronse alí diversos negocios  e entre eles dous . un almacén de panos-xastrería e   un  obradoiro de chiculate,    que aproveitaron   unha publicación coruñesa  para facer a súa publicidade  ,

Foi en A  FULIADA " OU ZANFONA  SEMANAL  D ' ALEGRÍAS OU DE BÁGOAS SEGÚN  QUE O  POBO GALLEGO S ' ADEVIRTE , CANTA OU  LAIA , editada  na Coruña  , con todos os seus textos en lingua galega, onde se achan  os  reclamos comerciais de actividades sarriás , en verso. e publicados en varios números  do semanario.

                                             LEOPOLDO PIÑEIRO Xastrería e Comérceo de Panos                                                                 Praza de Vista Alegre.Sárria.

   Prodoce, ir lonxe por panos  / desenganos , / e Piñeiro é unha persoa / según soa, / qu ´ a última moda siguindo , / cal xastre a quen ninguén empata, / súa parroquia vistindo, qu ' é  d  ' o mundo  /frol e nata.

¿ Só fama e non diñeiro / quer Piñeiro / e d ' orbe  enteiro recibe /  cant ' expide ?/  Pois tendo el tan bós tratos   /  é, mercar n- outro almacén , / semear  o gran pr ' os ratos /  ou non querer vestir ben //.

                                                              ********************

FÁBRICA    DE       CHICULATE       TRABALLADO   A  BRAZO  DE  RAMÓN GUITIÁN.   

                                      PRAZA  DE VISTA ALEGRE , SÁRRIA

Toda persoa fina e intelixente /  qu ' o suministro noso haxa probado , /  dirá  lambend ' o bico   e sorriente  ; / " D  ' as  máquenas  non sal tan bon bocado "/  E esta verdá non ten volta nin tasa /  pr 'os que  d ' o caracas entendades; /  mais se alguén duda ,/ merque n - esta casa  /  ou  pregunte de cal gastan os frades,//   

( Trátase do primeiro fabricante de chiculate establecido na vila de Sárria, coetáneo de Matías López López, e non lonxe da casa nadal deste  )

Comentarios

Publicacións populares