BERNARDO DÍAZ, PREGOEIRO E VERDUGO: UN SARRIAO EN LUGO ( 1582 )

 (EL PROGRESO, 14 de abril  de 1917 )  APUNTES. LUGO ANTIGO XXVII

                                          Un nomeamento de verdugo

"Na cidade de Lugo, dentro das casas de Consistorio dela a dez días do mes de xaneiro de 1582 anos,os señores Alcaldes e Francisco de Páramo, procurador xeral, concertáronse con BERNARDO DÍAZ , pregoeiro , veciño da vila de Sárria, que ha servir nesta cidade o oficio  e pregoeiro e verdugo , por este ano de 1582, nesta maneira: Que ha asistir a metade do ano, interpoladamente,  unha semana nesta cidade  e a outra onde el queira, e ha vir a durmir o xoves e asistir toda a semana até o outro xoves ou de venres  amencendo , con que o venres chegue aquí á caida da prima e ha asistir e exercer o seu oficio todo o día  e naquela semana en todo o que os señores Alcaldes  e Meiriño lle mandaren. E hanlle pagar polo dito medio ano 6,000 maravedís, nesta maneira: 2.000 maravedís a Cidade  e Reximento , e 2.500 os señores Alcaldes  por tratas; e 1.500 maravedís  o señor Meiriño  desta Cidade, o que o dito Bernardo Díaz , que estaba presente, acetóu. E hanlle pagar o salario na maneira seguinte: Que a dita cidade de Lugo lle pague e lle dará 1,000 maravedís   dos 2.000 que lle han dar e a segunda paga de 1.000 maravedís faraa o señor Lucas de Castelo, que será en principio de marzo  do dito ano, e os outros 1.000 pagarallos o señor Alonso de Baamonde , que será en primeiros de maio, e os outros 1.000 maravedís que deba  ao señor Meiriño N. Saavedra, e paga en primeiro de xullo  deste dito ano, e os 1.000 da paga de setembro, páganos os señores Alcaldes, cada un 250 por prorrata, e o señor Meiriño os outros 500, e os 1.000 remanescentes para cumprimento dos 6,000 pagaraos  a cidade e ansíse cumpran os 6.000 maravedís.  En enténdense que o ano cóntase dende hoxe e enténdese qu se falta pódeselle disterar o dito  salario polas faltas que faga . E logo mandaron librar os 1.000 maravedís da cidade en Pedro Fernández de  San Xuliá, que acetóu o dito"   - C-.


Comentarios

Publicacións populares