REPARTICIÓN DE IMPOSTOS EN SÁRRIA ( 1817 )

 PADRÓN E REPARTICIÓN QUE SE FORMOU  NA VILA DE SÁRRIA polos que suscriben  como repartidores nomeados  polos veciños desta Vila para a PAGA DO CONSULADO ,e  da cantidade de oitocentos setenta reais  que se reparten na maneira seguinte:

Primeiramente  recárgaselle ao Corpo do Ramo de Viños polas TRES TABERNAS , segundo se acordou polo señor procurador xeral  e o Señor Rexidor  cos veciños Deputados  e máis individuos  en Xunta Plena , a cantidade de catrocentos   reais ( 400 reais ),  que deberá entregar o Arrendatario do dito Ramo.

Igoalmente e polo mesmo estilo  recargáronselles ao Ramo de Augardentes  e polo mesmo acordo cen reais ( cen reais ), que tamén entregará o Arrendatario deste Ramo.

1.- Antonio Fernández, da Áspera,  nove reais.                                                                                                 2.-Manuel Loureiro, nove reais.                                                                                                                     3.- Xosé Carrozas, outros nove.                                                                                                                         4.- Xosé Gudín, cociñeiro, cinco reais e tres cartos                                                                                       5.-Mateu Capón,  tres reais e catro cartos  e medio                                                                                          6.- Xoán de Castro, da Praza, tres reais e catro cartos e medio                                                                      7.- Manuel Saco, tres reais e catro cartos  e medio                                                                                        8.- Francisco Macía , dez reais                                                                                                                         9.- André Cedrón, dez reais,                                                                                                                        10.- Mateu Fernández,  cinco reais e tres  cartos.                                                                                              11.- Francisca Fernández, irmá do Mateu, tres reais.                                                                                 12.-  Xoán Paiz ,  seis reais e tres cartos                                                                                                          13.-  Tomé González , dez reais                                                                                                                   

14.- Xosé Reboiro, dez reais                                                                                                      

                                                                                                                                                                       15.- Pedro Díaz "Cachete " , seis reais e tres cartos                                                                                       16.- Xoán Reboiro,oito reais                                                                                                                           17.-  Plácido Díaz, cinco reais e tres cartos                                                                                                       18.- Xosé Torres, tres reais                                                                                                                           19.- Antonio Macía, dez reais                                                                                                                            20.-María "Florida"  , dous reais                                                                                                                      21.-Manuel Pallares,  seis reais e tres cartos                                                                                               22.-  Toribio Carballo,  dous reais                                                                                                               23.-  Manuel López Blanco, nove reais                                                                                                         24.-  Pedro López " Profeta" , por pai e fillo, nove reais                                                                               25.- Bernardo Macía, dez reais                                                                                                                    26.- Pedro Fernández " Taíde " , dez reais                                                                                                       27.- Xoán " Largo ", catro reais                                                                                                                      28.- Francisco "Moreno", tres reais e  catro cartos e medio  ( * )                                                                     29.- Mateu López "Ribela", tres reais                                                                                                           30.- Manuel Cruces " Moreno", tres reais                                                                                                     31.- Xosé de  Castro, tres reais e  catro cartos e medio                                                                                32.- Alonso Vázquez, cinco reais e catro  cartos                                                                                          33.- Xosé Ulloa, seis reais                                                                                                                            34.- Xosé Guitián, cinco reais e tres cartos                                                                                                    35.- Domingos Goyanes, cinco reais e tres cartos                                                                                       36.- Vicenzo Fernández " Ferreiro" ,  dez reais                                                                                             37.-Melchor Ramón , catorce  reais                                                                                                               38.- Don Tiburcio Librero, cinco reais e  tres cuartos                                                                                      39.-  Sebastián de Armesto,  dez reais                                                                                                         40.- Matías Lois, dez reais                                                                                                                            41.- Matías da Pedreira, catro reais                                                                                                             42.-  Xoán  López "Tecelán", tres reais                                                                                                         43.-Domingos López "Lapío" , tres reais                                                                                                    44.-  Xoán de Castro " Forneiro" 2 reais                                                                                                        45 .-  Xosé Leiro " O Novo", tres reais                                                                                                         46.- Manuel, o marido de María Pallares, tres reais e catro cartos e medio                                                    47.- Bieito Colomo, oito reais                                                                                                                      48.- Xoán López "Ferreiro", seis reais e tres cartos                                                                                      49.- Xosé de Aira, tres reais e catro cartos e medio                                                                                       50.- Antonio Pérez, tres reais e catro cartos e medio  51.-Antonio Ribas Teixeiro , dez reais 52.- Miguel Pumares , tres reais 53.- Pedro Reboiro, dous reais e catro cartos e medio  54.- Pedro Castiñeira, cinco reais e tres cartos  55.-  Dominga " Lourenza", seis reais e tres cartos 56.- Xosé Carreira, dous reais  e catro cartos e medio  57.- Xoán Carreira, sete e reais e catro cartos e medio 58.-Mateu de Castro, seis reais  59.- Anxo Monteagudo, catro reais e catro cartos e medio  60.-  A irmá de Mateu de Castro, dous reais 61.-Xosé Monteagudo,  sete reais  62.- Xosefa Rubinos Vila, tres reais e catro cartos e medio 63.- Francisco Varela,seis reais e tres cartos 64.-  Bernardo Rubinos, dous reais e catro reais e medio  65.- Manuel Rodríguez, da Ponte Ribeira , seis reais e tres cartos  66.- Pedro López, marido de Ánxela Díaz,  cinco reais e tres cartos  67.-  Santiago López Losada, once reais 68.-  Pedro López "Cuco", tres reais 69.- Xoán Carballido,  dous reais e catro reais e medio 70.- Francisco de Estevo, un real  Xosé Leiro, "O Vello", un real 71.- As Fillas de Domingos Franco, un  real

Cuxa repartición se fixo ben e fielmente segundo o comerzo e trato de dada quen, con arranxo ao prevido na Real Orde. E para que conste asimaos neste prego enteiro  de papel común, estando da dita Vila  e Abril dazasete de mil oitocentos dazasete.

                                Xosé Antonio López Guitián.- Tomé González.- André Cedrón

( * ) Francisco López "Moreno": foi o pai de don Matías López López,  industrial, político e  filántropo sarriao.

Comentarios

Publicacións populares