RESPONSABILIDADES POLITICAS : SÁRRIA ( 1937 / 1943 )

 EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS ( 8 / 1937 , lUGO

  Causa Sumarísima  168/ 1937 de Manuel Abella Armesto e outros.

( 17.11.1937 ) EXPEDIENTE contra  Manuel López Rodríguez,  Orencio López, Ramiro Rodríguez Gutiérrez,  Pedro Rodríguez Gutiérrea, Salustio López García, Xosé Pérez,  Xesús e Manuel Pérez González, Manuel Díaz Díaz, Paulo Díaz López,  Ramiro Bande López.

                                           SENTENCIA  31.07.1937

                                                                                 Pena          Multa                  Solvencia

MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ                         MORTE   100.000 ptas          3.250 ptas.

BENIGNO LÓPEZ LÓPEZ                                   MORTE   100.000 ptas

ORENCIO LÓPEZ LÓPEZ                                    MORTE   100.000 ptas

RAMIRO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ                 MORTE    100.000 ptas             160 ptas.

PEDRO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ                    MORTE    100.000  ptas

VALENTÍN LÓPEZ GARCÍA                               MORTE    100.000 ptas              750 ptas.

XOSE LÓPEZ YÁÑEZ                                          MORTE     100.000 ptas              149 ptas. 

MANUEL PÉREZ GONZÁLEZ                             MORTE    100.000 ptas

RAMÓN DÍAZ DÍAZ                                             MORTE     100.000 ptas

                                                               RECLUSIÓN PERPETUA

                                                                 Multa              Domicilio                             Solvencia

PABLO DÍAZ LÓPEZ                            50.000 ptas      Loio                                      750 ptas.          

RAMIRO BANDE LÓPEZ                     50.000 ptas      Vilachá das Cortes                175 ptas.

CÁNDIDO LÓPEZ                                  50.000 ptas

RAMÓN REGO LÓPEZ                          50.000 ptas

XOSÉ CASTAÑO DÍAZ                          50.000 ptas.

                                                  VINTE ANOS DE RECLUSIÓN TEMPORAL

DOMINGOS LÓPEZ ARIAS                    25.000 ptas          Cabo de Vila                    1.650 ptas.

XOSÉ LÓPEZ PENA                                 25.000 ptas

RAMÓN LÓPEZ VARELA                       25.000 ptas           Loio                                   525  ptas

PEXERTO LÓPEZ LÓPEZ                        25.000 ptas           Aldosende                         189 ptas

XULIO FERNÁNDEZ                                25.000 ptas

                                              QUINCE ANOS DE RECLUSIÓN TEMPORAL

FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ             20.000 ptas.        Pacios de Paradela

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ      20.000 ptas

                                        DOCE ANOS E UN DÍA DE RECLUSIÓN TEMPORAL

MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ                   10.000 ptas                                      255 ptas.

HIXINIO LÓPEZ LÓPEZ                                10.000 ptas       A Parrocha

FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ                          10.000 ptas       Loio                       857 ptas

XESÚS LÓPEZ VARELA                                 10.000 ptas       Loio                       525 ptas

MANUEL LÓPEZ LÓPEZ                                10.000 ptas

EUXENIO RODRIGUEZ                                   10.000 ptas 

                                                 SEIS ANOS E UN MES DE RECLUSIÓN TEMPORAL

ANXO LÓPEZ IGLESIAS                                    5.000 ptas

                                               ABSOLTOS

MANUEL ABELLA ARMESTO

EMILIO LÓPEZ MOURE

EDUARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ

MANUEL LÓPEZ VÁZQUEZ

XOSÉ LÓPEZ LÓPEZ

MARCELINO VÁZQUEZ DÍAZ 

                                              DATOS IDENTIFICATIVOS DOS SANCIONADOS

HIXINIO LÓPEZ LÓPEZ, en 1941  estaba na  Prisión de Prtaceli en Serra ( Valencia )

PERFECTO LÓPEZ LÓPEZ era de Losoiros ( Aldosende )

CÁNDIDO LÓPEZ PENA estaba ausente , estivera na Prisión Sanatorio de Portaceli de onde fuxira  o 24.02.1941

( 7.10.1940 ) Notificación a FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ  da Casa do Neto de Pacios-San Miguel de Paradela, da incoación de expediente de responsabilidades politicas na súa contra : " Deseguido eu Aguacil tendo diante de min a Francisco López González  ao que enterei do contido na carta-orde  do Tribunal de responsabilidades de Lugo e de enterao asina  , do que certifico" Francisco  López-Balbino López.

                                      ( 28.10.1942  )

ANXO LÓPEZ IGLESIAS, tiña 22 anos, solteiro, prestaba servizos como soldado traballador  do Batallón nº 22 en Bilbao.

MANUEL LÓPEZ LÓPEZ, prestaba servizos  no Batallón de soldados traballadores  2ª Cia, destacado en Arguenagui ( Las Palmas de Gran Canaria )

PAULO DÍAZ LÓPEZ, de 54 anos, casado, labrego, fillo de Manuel e Xosefa, veciño de Loio.

RAMIRO BANDE LÓPEZ, de 58 anos, casado, xornaleiro, fillo de Manuela , natural de Camporredondo, e veciño das Cortes.

DOMINGOS LÓPEZ ARIAS, de 44 anos, casado, labrego, fillo de Xosé e Francisca veciño de Cabo de Vila.

XOSÉ LÓPEZ PENA, de 31 anos, solteiro, labrego, fillo de  Xosé  e  Dorinda , veciño de Aldosende

RAMÓN LÓPEZ VARELA, de 41 anos, solteiro,labrego, fillo de Balbino e María, veciño de Loio.

PEXERTO LÓPEZ LÓPEZ , de 40 anos, casado , labrego, fillo de Pedro e Francisca, de Losoiros-Aldosende.

XULIO FERNÁNDEZ, de 31 anos, casado, braceiro, fillo de Dores, veciño de Mirallos- Ferreiros

FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ, de 29 anos, solteiro, fillo de Manuel e Manuela, veciño de Pacios-San Miguel de Paradela.

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, de 28 anos, solteiro,fillo de Xosé e María, veciño de Aldosende.

MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, de 68 anos, solteiro, labrego, fillo de Xulián e Antonia, de A Parrocha.

HIXINIO LÓPEZ LÓPEZ, de 26 anos, solteiro, labrego, fillo de Casimiro e Pilar, veciño das Cortes.

FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ, de 42 anos, casado, labrego,fillo de Xosé e Tereixa, veciño da Parrocha.

XESÚS LÓPEZ VARELA, de 28 anos, solteiro, musico, fillo de Balbino e María Xoana, de Loio.

HENRIQUE RODRÍGUEZ DÍAZ,de 38 anos, solteiro,  zoqueiro, fillo de Francjsco e Encarnación, de Santiago da Laxe.

MANUEL LÓPEZ LÓPEZ , de 25 anos, solteiro, labrego, fillo de Manuel e Concepción, veciño de Aldosende.

ANXO LÓPEZ IGLESIAS , de 22 anos,solteiro, labrego, fillo de Bernardo e María Xoana,  de A Tellada.,

CÁNDIDO LÓPEZ PENA, de 28 anos, solteiro, carpinteiro, veciño de Aldosende ( en ignorado paradoiro )

MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ, xa falecido ( 1937 ), de 60 anos, casado, labrego,fillo de Pedro e Gregoria. veciño de Vilachá.

BENIGNO LÓPEZ LÓPEZ, xa falecido ( 1937 ) , de 29 anos, viuvo, labrego, fillo de Ramón e Emilia, veciño de San Mamede de Castro-Higón.

ORENCIO LÓPEZ LÓPEZ, xa falecido ( 1937 ), de 22 anos, solteiro, labrego, fillo de Ramón e Emilia, veciño de San Mamede de Cartro-Higón.

RAMIRO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,xa falecido ( 1937 ) de 46 anos. casado. labrego. fillo de Vicenzo e Concepción, veciño de San Mamede de Castro.

PEDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, xa falecido ( 1937 ) , de 39 anos, casado, labrego. fillo de Xosé e María Xoana, veciño de Aldosende.

VALENTÍN LÓPEZ GARCÍA., xa falecido ( 1937 ), de 60 anos, viuvo, labrego, fillo de Felipe  e María Xosefa, veciño de San Martiño de Castro.

XOSÉ LÓPEZ YÁÑEZ, xa falecido ( 1937 ) de  54 anos, casado, labrego, fillo de Nicolau e Vivisas, veciño da Parrocha,

MANUEL PÉREZ GONZÁlEZ, xa falecido ( 1937 ), de 19 anos, solteiro, carpinteiro. fillo de Xoán e Ramona, natural de Portomarín e veciño de Paradela.

MANUEL  DÍAZ DÍAZ , xa falecido ( 1937 ) , de 19 anos ( en 1936 ), solteiro, labrego, fillo de Antonio e Estrela, veciño de Caraba-Santa María de Ferreiros. Sinalan para xustificar  as responsabilidades esixidas aos seus herdeiros. " Que o 20 de xullo de 1936 foi asaltada  a casa dunha persoa de dereitas , veciña de Paradela, lanzando bombas de man, explosivos e empregando gasolina, saqueándoa  e levando todo o que creron convinte  antes de que o incendio a destruise , tomando parte direta neste feito os condeados  a morte  e cooperando os demais inculpados , sendo ANXO LÓPEZ IGLESIAS naquela data menor dos 18 anos  e maior dos 16-

........................................................................................................................................................................ESIXENCIA DE RESPONSABILIDADES POLITICAS A ALCALDES E CONCELLEIROS NA TERRA DE SÁRRIA ( 1943 )

O 25 de outubro de 1943 o Xulgado de Instrución de Sárria comunica que "por aparecer indicios  de responsabilidades  iniciaron expedientes  aos efectos indicados " contra alcaldes e concelleiros que formaran parte das corporacións municipais   entre marzo e xullo de 1936.  

Abriron expedeintes dun xeito indiscriminado co desexo de castigar aos munícipes "afectos á Fronte Popular " , calificados de " comunistas ", aínda que meten no mesmo saco tanto a concelleiros falecidos como a outros que integrados en partidos de dereitas  verían con sorpresa que os seus correlixionarios quixesen facer que recaesen riba deles sancións, inhabiltacións e mesmo "morte civil" ao poñelos diante dos ollos dos seus veciños  calificados como "roxos", "antipatriotas" e  outras despectivas denominacións.

Abriron expedientes contra os cidadáns que nos meses nos que formaron parte dos diferentes Concellos  Constitucionais , baixo principios democráticos, serviron aos seus veciños até que o levantamento militar os desposeeu dos seus lexítmos cargos .  As actuacións punitivas e sancionadores  foron dirixidas  contra os seguintes cidadáns.

                                             CONCELLO  DE PARADELA

1.-  XOSÉ LÓPEZ ARMESTO, de 30 anos, casado, labrego ( en realidade comerciante ) r vrciño de Baorelle ( Castro de Rei de Lemos ). Foi alcalde e estivo fuxido por todo o tempo da guerra.

2.- XOSÉ DOSÍO LÓPEZ,  de 36 anos, solteiro e veciño de Paradela ( Fora fusilado en 1937 en aplicación  de sentenza ditada en consello de guerra.

3.-  XOÁN LÓPEZ GONZÁLEZ, de  36 anos, labrego, solteiro, veciño de Pacios-San Miguel de Paradela-"Casa do Neto".

4.- MANUEL VILA TORRE,  de 42 anos, casado, labrego e veciño de Vilaragunte.

5.-  XOÁN ARIAS RODRÍGUEZ, de 48 anos, casado, labrego  e  veciño de Vidul ( Santiago de Aldosende)

6.-  XOSÉ CASTRO OJEA, de  50 anos, casado, labrego  e veciño do Pereiro ( Castro do Rei de Lemos )

7.- AVELINO DÍAZ PÉREZ, de 41 anos, casado, labrego e veciño de San Pedro de Barán.

8.- PEDRO LÓPEZ RODRÍGUEZ,  de 41 anos, casado, labrego e veciño de Aldosende.

9.- PEDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ, de 53 anos, casado, labrego  e veciño de San Pedro de Barán.

10.- PEDRO XOÁN LÓPEZ VALCÁRCEL,  de 50 anos, solteiro, labrego e veciño de Vilachá-San Salvador das Cortes , "Casa de Tosende". ( Fora asasiñado  anos antes por persoa ou persoas descoñecidas cando voltaba á sùa casa de volta de Portomarín ).

11,- PEDRO LÓPEZ LÓPEZ, de 41 anos, casado, labrego e veciño de Aldosende.

12.- MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ, de 45 anos, casado, labrego e veciño de Vilachá -San Salvador das Cortes.

                                                                  SAMOS

1.-  BENIGNO LEIRADO LÓPEZ, de 36 anos, casado, industrial e veciño de Samos.

2.- ANTONIO LÓPEZ BLANCO,  de 50 anos, agricultor e veciño de Chaos- Lóuzara.

3.- FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA, de  48 anos, labrego e veciño de Vigo do Real.

4.-  ANTONIO LOSADA IGLESIAS, de 60 anos, labrego e veciño de Lastres. Renche.

5.-  LUIS PÉREZ VALES,  de 38 anos, labrego e veciño de Montán.

6.-  XOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ, de 43 anos, labrego e veciño de Francos- Suñide

7.-  XOSÉ ALVAREDO LÓPEZ, de 65 anos, labrego e veciño de Castroncán.

8.-  MANUEL CARRETERO LÓPEZ,  39 anos, labrego e veciño de Nande-San Cristovo do Real

9.-  MANUEL MARZABAL VERGARA, de 40 anos, labrego e veciño de Requeixo- Lóuzara.

10.-  BIEITO PEREIRAS MARZABAL, de 55 anos, labrego e veciño de Quinta.

11.-  BENIGNO RODRÍGUEZ CHAOS,  de 39 anos, labrego e veciño de Gundriz.

12.-   ANTONIO PÉREZ VEIGA, de 39 anos, casado, labrego e veciño de Gorolfe-Pascais.

                                                         LÁNCARA

1.- RAMÓN DÍAZ  GÓMEZ, de 33 anos, casado,  labrego  e veciño de Carracedo.

2.-  FRANCISCO BANDE CAPÓN. de 45  anos, casado , propietario e veciño de Trasliste,

3.-  FAUSTINO ARCA PENELA o  IGLESIAS, de 72 anos, viuvo, canteiro e veciño de Láncara.

4,- RAMIRO CELA MÍGUEZ, de 30 anos, solador e veciño de Láncara.

5.-  RAMÓN CELA MIGUEZ,de 29 anos, solteiro, xornaleiro e veciño de Láncara,

6.-  ANTONIO RIVAS MURIAS, de 45 anos, casado , propietario e veciño  de Trasliste.

                                                       O INCIO

1.-  MANUEL PÉREZ ARIAS, de 56 anos,casado, labrego e veciño de Laiosa.

2.- DOMINGOS ANTONIO ARIAS ENRIQUEZ, de 90 anos, viuvo, labrego e veciño de Rubián de cima.

3.-  ELISEO VALCÁRCEL  LÓPEZ,  de 48 anos, casado, labrego e veciño de San Fiz do Hospital do Incio

4.-  XOÁN ARIAS FERNÁNDEZ, de 69 anos, casado, labrego  e veciño de Leizán.

5.-  XOSÉ LOSADA VEIGA. de 72 anos,  casado, labrego veciño do Val do Mao.

6.- XOSÉ PEREIRA VEIGA, de 59 anos, viuvo, labrego e veciño de Godral,

7,-  GUMERSINDO  GONZÁLEZ BARREIRO, de 66 años, casado , labrego e veciño de Eirexalba-

8.-  XOÁN ANTONIO PÉREZ MONDELO,  de 52 anos, casado, labrego e veciño de Belesar- Vilasouto.

9.-  RAMÓN FREÁN PEREIRA,, de 60 anos,  casado, labrego e veciño de Noceda.

10.- XOSÉ RODRÍGUEZ ARMESTO, de 52 anos, casado, labrego, veciño da Cuvela.

11,- MANUEL SACO LÓPEZ, de 59 anos, viuvo, labrego  e veciño de Góo.

12,-  XULIO CAMPOS MONTERO,  de 60 anos,viuvo, comerciante  e veciño  do Mao.

13.- TEOLINDO LOSADA VILA, de 69 anos, labrego e veciño de San Salvador do Mao.

14.- XOSÉ RESCO  FERNÁNDEZ, de 50 anos, casado, labrego  e veciño de San Romao do Mao.

15.- XOSÉ RODRÍGUEZ NÚÑEZ, de 50 anos, casado, labrego e veciño de Leizán.

16.-  MANUEL MACEDA FERNÁNDEZ, de 60 anos .viuvo e veciño de Reboiro.

17.-  VITORINO ARMESTO ARIAS,  de 64 anos, solteiro, labrego e veciño de Rendar.

18.- ABEL CORTIÑAS LÓPEZ, de 54 anos, casado, labfrego   e veciño  da Cruz do Incio.

19.-  GUMERSINDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, de 48 anos, casado, labrego e veciño de Eirexalba.

20,-  EUXENIO GALLEGO TEIMOY, de 60 anos, casado, labrego e veciño de Santiago de Toldaos.

21.-  NEMESIO QUIROGA BARREIRO, de 50 anos, solteiro e veciño de Laiosa.

                                                       SÁRRIA

1.-  VALENTÍN LÓPEZ LÓPEZ, de 43 anos, casado, labrego e veciño de Sárria.

2.-  MANUEL DURÁN FERNÁNDEZ, de 39 anos, casado,  xornaleiro e veciño de Sárria.

3.-  FRANCISCO LÓPEZ MÉNDEZ., de 41 anos. solteiro, labrego e veciño de San Martiño de Requeixo.

4.-  MANUEL DÍAZ VÁZQUEZ,  de 40 anos, casado, industrial e  veciño de Sárria.

5.-  DOSITEO PIÑEIRO VALCÁRCEL . de 50 anos, casado, industrial e veciño de Sárria.

6.-  PEDRO GARCÍA ARCAS, de 34 anos. casado, empregado e veciño de Sárria  ( morrera en 27 de xuño de 1936 , vítima dos disparos feitos por Manuel Carrozas Varela nos salóns da sociedade La Unión.

7.- ABELARDO PÀRAMO LOSADA, de 54 anos, casado, gandeiro e veciño de Sárria ( tío do alcalde  Antonio Sánchez Páramo, fuxido dende o día 20.07.1936 )

8.-  XERMÁN MÉNDEZ  LÓPEZ, de 41 anos, casado , labrego e veciño de San Sadurniño de Ferreiros.

9.- XOSÉ RAMÓN CASTRO LÓPEZ., de 36 anos, casado, labrego e veciño de Vilar do Monte-Reimóndez.

10.- XOSÉ LÓPEZ FRANCO,de 32 anos, casado, labrego e veciño de Goián.

11.- REMIXIO LÓPEZ VILLAR,, de 60 anos, casado, labrego e veciño de San Salvador do Mato.

12.-  XOSÉ FERNÁNDEZ CAPÓN, de 60 anos, labrego e veciño de San Miguel de Vilapedre.

13.-  CASIANO QUINTANA LÓPEZ, de 35 anos, solteiro, e veciño de San Martiño de  Louseiro-

Comentarios

Publicacións populares