CENTROS PRIVADOS DE ENSINO EN SÁRRIA

 ACADEMIA GALICIA.- Na Rúa do Porvir.

POSTULANTADO MERCEDARIO.- No Convento da Mercé e no Edificio Novo.

ACADEMIA JULIALVAREZ.- Na Rúa do Porvir

ACADEMIA DE TELEGRAFOS.- No Adro de Santa Mariña

ACADEMIA BALMES.- Na Rúa do Porvir

ACADEMIA COMERCIAL.- Na Rúa Matías López

COLEXIO FELIPE II.-  Na Rúa Xela Arias e na Rúa Maior

COLEXIO ROSALIA DE CASTRO.- Na Rúa da Liberdade

COLEXIO LIBRE ADOPTADO DE BACHARELATO DE SÁRRIA.-

COLEXIO DA ASUNCIÓN.-  Na Rúa da Estrela e na Rúa da Asunción

COLEXIO PADRE SEVERINO.- Na Rúa da Mercé , no edificio do Postulantado da Orde da Mercé . " 9.07.1974.- O Superior  da Comunidade dos Padres Mercedarios solicita autorización provisoria  para impartir  o ensino  do 5º e 6 º cursos de bacherelato superior . Resultando  que na vila de Sárria non existe na actualidade ningún centro  adicado ao Bacharelato  e que as previsións para a construción dun  Centro de Bacharelato Unificado e Polivalente  áchase nos seus primeiros trámites  e haberá de pasar un mínimo de dous ou tres anos  até que poida funcionar o mesmo... Este Ministerio resolveu conceder autorización provisoria para o Curso 1974 / 1975  ao colexio non estatal PADRE SEVERINO   de Sárria ( Lugo ) . para impartir o ensino de Quinto e Sexto  cursos  do Bacharelato de Ciencias e Letras co carácter de Recoñecido  quedando adscrito ao Instituto Nacional de Ensino Medio, masculino, de Lugo.

Comentarios

Publicacións populares