MANIFESTACIÓNS DOS CIDADÁNS DA TERRA DE SÁRRIA

                        MANIFESTACIÓNS DOS CIDADÁNS DA TERRA DE SÁRRIA

(25.07.1854 )   A manifestación de xúbilo en celebración do Alzamento Nacional  foi secundada pola cidadanía da vila de Sárria  e o  Concello entregoulle a Xosé García  o día 3 de agosto  324 reais e 12 maravedises por organizar ese "loable obxecto" e tendo en conta "a lexitimidade da inversión.     

(1873 ) Con ocasión da proclamación da I Republica Española  tivo lugar unha manifestación  ao longo da Rúa Principal e celebraron festexos cun gasto de 86 pesetas.

(25.01.1875 ) Festexos , alumeado , cucañas, globo aerostático   xigante  e  fogos artificiais  para celebrar a proclamación o rei Afonxo XII .O alcalde Carreira en 7.02.1875 aprobou o gasto de 162 pesetas.

(24,02,1876 )   Festexos pola entrada do Exército na localidade de Estella ( Navarra ) , Vera de Bidaoa y Penaplaza na guerra carlista., e remate ·da guerra fratricida civil , con musica, voadores  e alumeado, cun gasto de 37,50 pesetas.

(  20.21,22.03.1876 )   Celebración do remate da guerra civil  e a entrada tirunfal do rei Afonso XII en Madrid , cun gasto de 206,75 pesetas.

( 20.01.1876 ) Acordaron facer festas os día 23, 24 e 25  polo casamento de Afonso XII coa súa curmá Mercé de Orleáns.

(.31.07.1880 )-  O Gobernador Civil visita  as obras do Túnel do Oural, sendo acollido cunha manifestación popular  con musica e fogos de artificio na Estación.

( 30.06.1885 ) O Bispo de Lugo pasou en tren pola Estación e foi saudado por numeros fieis , e houbo musica e disparo de fogos de artificio.

( 1,1893 ) En Láncara ; Manifestación organizada para  agradecerlle ao Rei e a Benigno Quiroga a baixa de impostos . Os manifestantes  acompañados de Banda de Muisca sairon de diante da Casa do Concello en Láncara e marcharon polo camiño real  até o Pazo da Pobra de San Xiao onde foron agasallados por Salvador e Benigno Quiroga.

 ( 2.10.1910 ) Maniestacións dos fieis católicos en todas as parroquias do Arciprestádego de Sárria en protesta polas leis liberais aprobadas no Congreso dos Deputados.

( 2.10.1910 )  Sárria: Manifestación dos católicos da  vila , baixo a forma de procisión, contra  a politica  do Presidente do Goberno Xosé Canalejas, en materia relixiosa. Sairon da igrexa de Santa Mariña e rematou no Convento da Mercé.

( 2.10.1910 )Manifestación dos católicos do Incio  con participación de "7.000 persoas " (  ¿ ? 9   das parroquias de Santiago de Toldaos , San Mamede de Vilasouto,  Santiago de Rubián,( Bóveda ) e San Cristovo da Cervela . Levaron  pendóns, bandeiras e estandartes.  Houbo misa cantada, música, goguetes e sermón , En Toldaos foi pregador  o P Ildefonso de Samos,  en Vilasouto o pàrroco de Eixón. ; na Cervela  o Padre Gardián dos Franciscáns de Lugo. Non tivo motivación politica e os participantes  deron vivas  ao Rosario.

( 2.10.1910 ).- En Samos.   Maniestación dos católicos  reunindo unhas 1.000 persoas.  Houbo misa cantada, procisión  e sermón do P. Bieito González. Participaron persoas  de San Martiño do Real, Pasacais, Loureiro do Real, Zoo e San Martiño do Real.

(29.06,1912 ).-  Manifestación fallida en Sárria: O  alcalde de Sárria comunicoulle ao Gobernador Civil da provincia de Lugo  que solicitaran facer unha manifestación contra o xuiz Xabier  Elola e que a denegara por temer  pola orde publica,  O gobernador enviou á vila  ao tenente da Garda Civil Román Pardo  e 18 gardas o que causou moita alarma.  O alcalde manifestou que descoñecía o nome dos promotores.

Manifestacións no tempo da Ditadura de Primo de Ribera

Na Praza de Xoán María López

No Cruce da Estación

( 1937 ).-  Manifestación pola toma de Bilbao, na Pobra de San Xiao ( Láncara )  Actos coa participación de soldados e falanxistas que sairon nunha camioneta cara Sárria , recorrendo a poboación día e noite tirando foguetes , cantando himnos patrióticos e dando vivas a España, ao seu Exército e a Franco.

(22.07.1937 ) No Pàramo. Manifestación pola toma de Bilbao.

( 26.08.1937)  A Pobra de San Xiao: Manifestación pola toma de Santander.Ás 6 da tarde con actuación da Banda de Musica de Vilapedre o Xefe da Falanxe, Amador  Arrojo Morán,  dirixiu unha aloccución patriótica  aos manifestantes.

( 25.02,1938 ).-  Manifestación en Sárria pola toma de Teruel. Recorrido polas rúas , actos na igrexa de Santa Mariña  e na Casa do Concello, tomou a palabra Xesús Vázquez Saco. Houbo un minuto de silenzo,

( 06.1938 ) Na Pobra de San Xiao, manifestación patriótica  presidida polo alcalde  e comandante laureado Amador Arrojo con participación de concelleiros , comandante de posto da Garda Civil.  autoridades civís e relixisoas , exhibición de cinco bandeiras , presenza de falaxistas e soldados, entonación de cantos patrióticos e relixiosos .Na igrexa houbo exposición do Santísimo Sacramento, entonaron a salve e houbo  repenique de campás , tamén se activou a serea da fábrica de galletase na vila fiestras e balcóns lociron  colgaduras.

(01.1939 ) Na Pobra de San Xiao, manifestación pola toma de Barcelona.  Houbo repenique de campás , soou a serea da fábrica de galletas  e houbo disparo de foguetes , Na igrexa da Pobra celebrouse un Tedeum  e cantouse a Salve , baixo a direción do pàrroco Evaristo  R. Pérez. Participaron nos actos o cabaleiro mutilado Henrique López Baamonde,  Román Silva Castro e Delegado da Organización Xuvenil.   Houbo ademáis acompañamento de gaita galega a cargo de Antonio López, de Agrolazas . A saída da manifestación  polas rúas rematou  no Caurtel de Falanxe Española Tradicionalista de las JONS  con  canto de himnos.

(1939 )  Na Pobra de San Xiao, manifestación pola toma de Girona. Contou coa participación de autoridades civís e clero. Do Cuartel  da Falanxe saíu a comitiva  cuxo paso abrían as bandeiras  nacioanl, a da Falanxe e as de Alemania , Italia e Poertugal. Román Silva Castro  pronunciou un discurso.

Carracedo ( Láncara  ) . Manifestación contra a Cota Empresarial.

A Tractorada,

( 1990 ).-  En Sárria, por seren privados os Relixioso Mercedarios de rexir as parroquiss de San Salavdor e Farbán , partiu do Malecón do Río Sárria  unha manifestación autorizada  da que formaron parte fregueses desas parroquias , remtando no Convento da Mercé  coa entrega  aos relixiosos dun escrito pedindo  que reconsiderase a  a idea de abandonaren  a vila.

( 2005 ) Na  Cruz do Incio.  Participaron 11 manifestantes  co apoio do BNG  e ausencia do PSG-PSOE  ,Motivación: Protestar  contra as contribucións especiais  pola  rúa de circunvalación  entre as estradas da Ferraría e Bóveda , Pancarta;: "  Ao Señor Alcalde lle pagamos para xestionar  no xudicializar " "Expropiacións  forzoas ó estilo  "Hitlerion" , "Non".

(26,11,2012 )  Maifestación a favor da continuidade da Fábrica de Cementos Cosmos no Oural.

( 25.08.2015 ) Manifestación de apoio ao sector leireiro galego  na que participou Lidia Senra.

(27.04.2018 ).-  Sárria : Manifestación de veciños e comerciantes  polo corte da Ponte Ribeira . Chamada : Ás 19:30  horas. Saída da Ponte que dá a Benigno Quiroga .Contamos coa túa asistencia  porque é un problema de todos.

(09.2018 )  Manifestación antitaurina diante do Concello, en protesta  pola celebración dunha tourada no Camiño de Vilasante.

( 24.01.2020 ) Manifestación das nais e pais de alumos do CEIP Frei Luis de Granada de Sárria para reclamar a construción dun novo Colexio Público. 

(08.03,2021 )  "Saca o mandil e a cazola á rúa " Manfestación  dende  a Praza da Constitución á Praza da Vila, que rematou cun vermú feminista no Xarope- Paseo do Malecón do río Sárria "

(05.2023 ) Manifestación dos Bombeiros de Sárria en petición dunha lei reguladora.

( 30.05.2023 )  Foi desconvocada a maniestación dos traballadores de INELCOM   contra do ERE interesado pola empresa.

Comentarios

Publicacións populares