NACEMENTOS NAS PARROQUIAS DO CURATO DE SAN SALVADOR DE SÁRRIA ( 1654 / 1706 )

                                  O CURATO DE SAN SALVADOR DE SÁRRIA

Estaba formado  polas parroquias de San Salvador de Sárria ( matriz ), San Martiño de Requeixo e San Salvador de Vilar de Sárria e as súas tres igrexas tiñan orixe románica.  O beneficio estaba servido polo párroco e ademáis había capeláns  e cregos mercenarios atendendo as necesidades do culto.

Os párrocos levaban libros de asentamento dos bautismos, casamentos e enterramentos, 

 Imos facer relación  nominal, con outros datos de interese, de todos os nenos nados  , e anotados, nas anteditas parroquias, descoñecendo se houbo algún libro anterior. Os sucesivos parrocos deberon ser pouco coidadosos na levanza dos libros, nos que aparecen lagoas  e inscición nas que esquecen datos, ou non poñen atención a nomes ou datas.

Un dato a ter en conta é o da identidade dos padriños, observándose que os membros de  familias fidalgas son percurados para  esa función, tanto polos da súa clase como polas familias de clases baixas, que percuraban que, dalgunha maneira, os seus  fillos podesen contar cunha futura proteción. E ao mesmo tempo cos apadriñamentos os fidalgos tecían  un clientelismo interesoso .

 Na actualidade os libros parroquias dos séculos pasados están gardados e catalogados no Arquivo Diocesán de Lugo ( Pazo Bispal, na Praza de Santa María ), onde poden ser obxecto de consulta  e ali se poden obter copias autorizadas dos asentos ali obrantes.

                                                  AN0 1654

1.-  ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ ( San Salvador de Vilar de  Sárria ) Bautizado: 20.04.1654. Fillo de  Álvaro Díaz ( Morelle ).  e Sabela González.  Padriños: Licenciado Domingos da Veiga  e Mariña González. Bautizado polo Doutor Pallín, párroco,

2.-  ANTONIA RODRÍGUEZ GARCÍA ( San Salvador de Vilar de  Sárria )  Bautizado: 10.11.1654.Fillo de  Pedro Rodríguez ( tecelán ) e de Vitoria García. Padriños:  Francisco Gómez e María Ares. Bautizado polo Doutor Pallín, párroco.

                                                 ANO 1657

3.- FILIPE LÓPEZ LÓPEZ ( San. Salvador de Sárria )  Naceu o 1.05.1657, Filllo de Bartolomeu López, de Pacios da Veiga ( Brollon ) e de  Sabela López. Padriños:  Adán de Pacios e Sabela López.( Pacios da Veiga ). Bautizado polo Doutor Pallín, párroco.

4.-  FRANCISCO ANTONIO DE SAAVEDRA DE LAMAS, (San Salvador  de Sárria ) Bautizado  o 22.04,1657. Fillo  Xoán de Saavedra Figueroa e  María de Lamas. Padriños: Antonio de Paz e Losada, de Vilafranca  e Leonor de  Neira e Lamas. . Bautizado polo Doutor  Pallín., párroco.

                                              ANO 1659

5.-  MARIA MADALENA DE  SAAVEDRA DE LAMA ( San Salvador de Sárria ).  Nada o 22.07.1659. Filla de  Xoán de Saavedra Figueroa e María de Lamas. Padriños:  Diego de Lemos e  María de Losada, de Castelo dos Infantes. Bautizada por Don Antonio, Arcediago de Abeancos-

                                             ANO 1660

6.- GRACIA FERNÁNDEZ DE LA IGLESIA ( San Salvador de Sárria ) Naceu  o 15.04.1660. Fillo de Francisco de la Iglesia  e Sara Fernández, de Sárria. Padriños:  Xoán de Saavedra e María de Lamas. Bautizada polo Doutor Pallín, párroco.

                                               ANO 1661

7.- GREGORIO ALONSO RODRÍGUEZ ( San Salvador de Sárria ). Nado o 7.02.1661 e bautizado o 16.02.1661. Fillo de  Antonio Rodríguez de Armesto e Inés de Somoza Ribadeneira, Padriños:  André de Losada e  Dona Inés ( Señores de San Sadurniño de Froián )..Bautizado polo Doutor Pallín, párroco.

8.- PEDRO MIGUEL DE SAAVEDRA LAMAS ( San Salvador de Sárria )  Bautizado o 20.05.1661. Fillo de Xoán de Saavedra Figueroa e  María de Lamas. Neto de  Pedro de Saavedra Guitián. Padriños:  Pedro de Saavedra Guitián e  María Álvarez de Balboa ( avoa ). Trascrición.

                                              ANO 1662

9.-  ANONIO DE LA IGLESIA ( San Salvador de Sárria ) Naceu o 13.05.1662 e foi bautizado o  18.05.1662. Non figuran nomes dos pais, polo apelido "de la Iglesia " poidera ser un "exposito".Padriños: O Doutor Pallín , pàrroco, e Dona Inés.

10.- MATEU   LÓPEZ RODRÍGUEZ ( San Salvador de Sárria ) Naceu o 27.11.1662, Fillo de Mateu López e Dominga Rodríguez. Padriños: Antonio Rodríguez e Dona Inés ) . Bautizado por Xoán de Pradeda Aguiar,párroco.

                                         ANO 1663

11.-  ANTONIO FERREIROÁ RODRÍGUEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 1.01.1663. Fillo de  Xoán Ferreiroá e Ana Rodríguez. Padriños: Pedro Fernández e Vitoria Rodríguez. Bautizado polo Licenciado Mauro Fernández ( o apelido Ferreiroá debeu  derivar en "Ferreiró" nome que mantén a Casa Ferreiró, na Rúa do Castelo.

12.-  ANTONIO DÍAZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Fillo de Madalena López, moza solteira, e de  Xoán López , tecelán, que era casado. Padriños:  Mateu López e Dominga.Batizada por Xoán de Pradeda Aguiar, párroco.

13,.  MARÍA ANA RODRÍGUEZ DE SOMOZA ( San Salvador de Sárria ). Nada o 11.02,1663. Filla de  Antonio Rodríguez de Armesto  e Inés de Somoza Ribadeneira.  Padriños: Diego de Valcarce, cura de Santa Mariña de Sárria e Xoana de Valcarce Quiroga. Bautizada por  Xoán de Pradeda Aguiar, pàrroco.

14.-MÓNICA  LUCRECIA  DE SAAVEDRA LAMAS ( San Salvador de Sárria ). Bautizada o 28.06,1663.Filla de Xoán de Saaevdra e María de Lamas. Padriños:  Pedro Losada, cura de Lousadela, e Sabela de Saavedra. Bautizada por  Xoán de Pradeda Aguiar, párroco.

15.-  CARLOS FRANCISCO  VALCARCE MOSQUERA ( San Salvador de Sárria )Naceu o 23.09.1663. Fillo de Carlos Valcarce  e María Ana Mosquera. Padriños: Antonio Rodríguez de Armesto e Inés de Somoza Ribadeneira. . Bautizada por Xacinto Pallin, crego.

16.-  MARÍA ANA SÁNCHEZ DE VALCARCE  ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 28.10.1863. Filla de  Diego Sánchez e María de Valcarce Somoza. Padriños:  Xosé de Valcarce e María de Lamas. Bautizada por Xoán de Pradeda, pàrroco.

17.- MARÍA MÉNDEZ LÓPEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizada  o 25.11.1663, Filla de Pedro Méndez, tecelán e de Sabela López.  Padriños: Pedro da Baliña e María González. Bautizada por Xacinto  Pallín, párroco.

18.- ANTONIO DE LAMARTÍN  GONZÁLEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 8.11.1863 . Fillo de Antonio de Lamartín e María González. Padriños: Antonio Díaz de Saavedra ( aguacil maior do Marquesado )  e María de Córdova.  Bautizado por Xacinto Pallin, párroco.

19.- DOMINGOS  DE MENDAÑA  GONZÁLEZ  (  San Salvador de Vilar de Sárria )Bautizado o  17.12.1663 . Fillo  de Domingos de Mendaña e de  Catarina González. Padriños: Xurxo González, da Ribeira e  María Rodríguez, do Morelle. Bautizado por  Xacinto Pallín, párroco.

20.-  BARTOLOMEU LÓPEZ LÓPEZ ( San Salvador de  Vilar de Sárria ) Bautizado  o 24.12.1663 . Fillo de Pedro López, de Vigo de Vilar de Sárria, e de María López. Padriños:Bartolomeu Mourín e María López de San Cosmede do Carballal. Bautizado por Xoán López, crego.

                                                      ANO DE 1664

21.- MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 14.01.1664 . Filla de Xesús González, de Mendrós  e de María González.  Padriños:;Diego Saavedra Ribadeneira e Francisca  de Saavedra Ribadeneira,  Bautizada polo pregador frei  Diego  Arias Feijóo.

22.- XOÁN VÁZQUEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 16.01.1664. Fillo de Luvas López, de Barreiros de Vilar de Sárria  e Catarina López. Padriños: Xoán Vázquez e María Vázquez.  Foi bautizado polo pregador frei Diego Arias Feijóo.

23.- MARÍA FERNÁNDEZ PÉREZ ( San Salvador  de Sárria ) Nado o 5.03.1664. Fillo de Lázaro Fernández e de Lucía Pérez González, Veiga de Abaixo ( A Áspera ). Padriños:  Xoán de Saavedra  e María de Lamas. Bautizado por frei Xoán Rodríguez.(

24.- MARÍA DE RÍO LÓPEZ ( San Martiño de Requeixo )  Naceu o 6.08.1664 Filla de Lázaro de Río ( Fernández ) de Treilán e de María López. Padriños:  Antonio Fernández Teza  e María López de Rosende. Foi bautizado por Pedro Rodríguez, crego-

25.-ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ ( San Martiño de Requeixo ) Foi bautizado o 18.08.1664.  Fillo de Martiño López, ferrador, de Treilán e María López. Padriños Diego de Saavedra e Francisca de  Saavedra, de San Martiño. Bautizada por Xacinto Pallí, párroco.

26.- XOÁN DÍAZ RODRÍGUEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )-Bautizado o 26.11.1664.  Fillo de Alonso Díaz e María Rodríguez.  Padriños:  André do pacio e Catarina González. Bautizouno Xacinto Pallin, párroco.

27.-  MARÍA VÁZQUEZ MELLA   ( "Mella " aparece como forma feminina de Melle.)  ( San Salvador de Vilar de Sárria  ) Foi 1bautizada  o 27.11.1664. Fillo de Domingos  Vázquez  do Rigueiro , de Santo Alberte  e Sabela Mella. Padriños: Lázaro Rigueiro e Dorotea do Rigueiro. Bautizada por Xacinto Pallín, párroco.

28.- MARÍA LÓPEZ LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 30.11.1664- Filla de Domingos López Mourín, de Vilar de Sárria  e María López . Padriños: Xurxo González e Sabela López da Ribeira. Bautizada por Xacinto Pallin, párroco.

29.- MARÍA LÓPEZ GÓMEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 08.12.1664. Filla  de Domingos López   e María López Balcona ( feminización de Balcón ) .Padriños: Domingos Fernández  e María Vázquez.. Bautizada por Xacinto Pallín, párroco.

30.-  XOSÉ ALONSO DE SAAVEDRA LAMAS ( San Salvador de Sárria ) Bautizado  o 10.12.1664. Fillo de Xoán de Saavedra  e María de Lamas. Padriños:  Diego Portillo, Correxidor da Vila e Xurisdición de Sárria e María Pardo Vaamonde. Bautizado por Xacinto Pallin , párroco Faleceu o 16.06.1669.

                                ANO 1665

31.-  SILVESTRE LÓPEZ LÓPEZ ( S an Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu o 5.01.1665. Fillo de Bastián López, de Barreiros e Sabela López. Padriños: Domingos Vázquez  de Santo Alberte e María López do Fontao. Bautizado por Xoán López Villameá , crego.

32.-  ¿ UN NENO ? ( San Salvador de Sárria ) Sen datas- Fillo  de Xoán Díaz, da Áspera  e de Sabela López. Padriños:. Non figuran. Bautizado por Pedro Rodríguez , crego,

-33.- FELICIANA LÓPEZ LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria )  Nada o 29.03. 1665.. Filla de  Xoán López de San Cosmede do Carballal e  María López. Padriños: Xoán García Capón, cura do Fontao e  Inés González. Bautizada por Xacinto Pallin, pàrroco.

34.-XOÁN DE ALVAREDO LÓPEZ ( San Martiño de Requeixo )Nado o 12.03.1665. Fillo de Xoán de Alvaredo " O Novo", de Treilán  e de Inés López. padriños: Antonio Fernández de Teza  e María López de Rosende. Bautizouno Pedro López, cura de Esposende.

35.-- MARÍA DE LAMARTÍN  GONZÁLEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ), Naceu o 29.03,1665 . Fillo de Antonio de Lamartín e María González. Padriños: Diego Vázquez, de Mendrós  e María López, de Lousadela. Bautizouno Xacinto  Pallín, parroco.

36.- DIEGO XOAQUÍN RODRÍGUEZ SOMOZA,  ( San Salvador de Sárria ) Nacdu o 1.04.1665 . Fillo de Antonio Rodríguez de Armesto  e Inés Somoza Ribadeneira.  Padriños:  Xoán de Saavedra  e María de Lamas. Bautizouno Xacinto Pallín, párroco.

37.- ANTONIA DO RÍO LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu o 6.04.1665. Fillo de Domingos do Río, da Ribeira e Dominga López, Padriños: Cibrao López  e María López, do Fontao.  Bautizouna Xacinto Pallín, pàrroco.

38.- MATEU LÓPEZ  FERNÁNDEZ ( San Salvador de Sárria ) Naceu o 4.05.1665. Fillo de Mateu López de  Rosendo e Dominga Fernández. Non indica padriños. Bautizouno  Antonio Sánchez, cura de San Xulián da Veiga.

39.- XOÁN ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ (  San Salvador de Sárria ) Naceu o 8.05.1665 .  Fillo de Xoán Lópewz "Ferreiró " e Ana Rodríguez.  Padriños: Antonio de Armesto, cirurxano e Vitoria García.  Bautizouna  Xacinto Pallín, párroco.

40-  SABELA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (San Salvasdor de  Vilar de Sarria )  Naceu o 22.10.1665. Fillo de Matiño Fernández , de Vigo de Vilar de Sárria e de María Fernández. Padriños:Xoán Rubio , do Camiño,e Sabela López, da Ribeira. Bautizouno  Pedro Rodríguez, capelán do Señor Saavedra

41.- CATARINA LÓPEZ DA CAL ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 21.12.1665. Filla de Pedro López, de Mendrós e de  María da Cal..  Padriños:  Antonio de Lamartín e María González. Bautizouna Xacinto Pallín, párroco.

                                           ANO 1666

42.- SABELA LÓPEZ LÓPEZ (  San Martiño de Requeixo )  Naceu o 17.02,1666.  Filla de Martiño López, ferreiro, de Treilán  e de María González. Padriños: Antonio de Lamartín e María González. Bautizouno Xacinto Pallín, párroco.

43.--  DOMINGOS GARCÍA LÓPEZ ( San Martiño de Requeixo ) Naceu o 16,08,1666. Fillo de Alonso García, de Treilán e Dominga López. Padriños: Estevo de Armesto e María López de Rosendo. Bautizado por  Xacinto Pallin,  párroco.

44.- BARTOLOMEU MOURÍN VÁZQUEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 30-08.1866. Fillo de Xoán Mourín " O Novo" e Dominga Vázquez. Padriños: Bartolomeu Díaz de Freijo  de San Xulián da Veiga e Sabela Fernández , Bautizado por Pedro Rodríguez, Bautizado por Pedro Rodríguez, crego.

45.- ANTONIA MÉNDEZ LÓPEZ ( San Salvador de Sárria ) Naceu o 4.10.1666.  Filla de Pedro Méndez  e Sabela López. Padriños: Bartolomeu Rodríguez e Vitoria García. Bautizada por Xacinto Pallin, pàrroco.

46..- MARÍA NICOLASA DE SAAVEDRA CÓRDOBA ( San Salvador de Sárria ) Naceu o  29.09.1666 Filla de  Antonio de Saavedra Guitián, aguacil maior , e María de Córdoba. Padriños:  Xoán de Saavedra  e Agostiña Sánchez de Guitián, de Samos. Bautizouna Xacinto Pallín, párroco..

                             ANO 1667

47.-  ELVIRA SÁNCHEZ DE VALCARCE ( San Salvador de Vilar de Sárria ).Naceu o 15.02.1667,  Filla de Diego Sánchez  e María de Valcarce. Padriños:  Xoán de Saavedra Figueroa e María de Navia e Lemos, Bautizada por Pedro Rodríguez, crego-

48.-  SABELA DÍAZ RODRÍGUEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ).Naceu o 21.02.1667. Filla de  Alonso Díaz do Morelle  e María Rodríguez. Padriños: Antonio Sánchez, crego  e Mariña López, da Veiga. Bautizada por  Pedro Rodríguez, crego.

49.-  LÁZARO DE ALVAREDO LÓPEZ ( San Martiño de Requeixo )Naceu o 4.07.1667. Fillo de Xoán de Alvaredo "O Novo"de Treilán e Inés López. Padriños:  Xoán Díaz de Freijo e María Rodríguez, de Sárria. Bautizouno Pedro Rodríguez, crego.

50.-  CATARINA DE ALAMARTÍN GONZÁLEZ ( San Salvador de  Vilar de Sárri )Naceu o 12.08.1667 ) Fillo de Antonio de Alamartín  e María Gonzalez. Padriños: Pedro Rodríguez, crego ,  e María Vázquez, de Mendrós. Bautizado por Xacinto Pallín, párroco,

51.- PEDRO RODRÍGUEZ PARDO ( San Salvador de Sárria )  Naceu o 15.06,1667. Fillo  de Antonio Rodríguez de Armesto e Inés Díaz Pardo. Padriños:  Baltasar de Espinosa e Dona María. Bautizado por Xacinto Pallin, párroco.

52.- CATARINA DE MELLE DO SOUTO ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu o 20.07.1667. Filla de  Pedro de Mellle , de Vilar de Sárria  e Inés do Souto. Padriños: Antonio Fernández Teza e  María., muller de Antonio de Armesto Bautizouna Pedro Rodríguez, crego-

53.-  ¿,........................................ ? ( San Martiño de Requeixo ) Naceu o 1.08.1667. Fillo ou filla de  de Lázaro do Río  de Treilán e María López.^Padriños: Xoám Vázquez de Treilám  e Inés  Pérez de San Vicenzo de Maside. Bautizada por Antonio Rodríguez, crego.

54.-  XOÁN ABIEIRO  DÍAZ  (AVIEIRO ) (San Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu o 28.11.1667. Fillo de Domingos Abieiro de Vigo de Vilar de Sárria e María Díaz. Padriños: Xurxo González e María Díaz, de Vilasante. Bautizado por  Pedro Rodríguez, crego.

55.- DOMINGOS DE PUMARES PÉREZ  (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Nado o  9.12.1667. Fillo de  Amaro de Pumares de Vilarrairo e de  Sabela Pérez.  Padriños. Xoán García, curxán  e María Díaz. Bautizouno Pedro Rodríguez, crego.

                        AN0 1668

56.-  PASCUAL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nado o 2.01.1668. Fillo de  Francisco González de Vilarrairo  e Catarina Fernández. Padriños:  Antonio Sánchez, ctrego,  e María Rodríguez, do Morelle. Bautizouno Pedro Rodríguez, crego-.

57.- MARÍA LÓPEZ LÓPEZ  ( San Salvador  de Vilar de Sárria )  24.03.1668. Filla de Domingos López Mourín  e María López. Padriños:  Mateu Díaz e Sabela López. Bautizouna Xacinto Pallin, párroco.

58.-  DOMINGOS LÓPEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria  ) Naceu o 15.04.1668. Fillo de  Xoán López , do Carballal  e María López. Padriños: Xosé de Mezur  e Catarina de Balboa. Bautizado por  Xoán García Capón. crego.

59.-  XOÁN DE SAAVEDRA NAVIA ( San Salvador de Sárria ). Naceu 07.04.1668 e bautizado o 21.04.1668.  Fillo de Xoán de Saavedra e María de Navia. Padriños:  Baltasar de Espimosa, Correxidos  da Vila e Marquesado de Sárria,  e María Álvarez de Balboa e Reymónde. Bautizado por  Xil González de Somoza.

60.-  MÓNICA LÓPEZ FERNÁNDEZ  ( San Martiño de  Requeixo )  Nado o 30.05.1668. Fillo de Mateu López de Rosendo e de Domingas Fernández. Padriños: Bartolomeu López Somoza  e Xoana  de Valcarce. Bautizado por Xacinto Pallin,

61.-  FROILÁN ( neno exposito no Hospital de Santo Antón Abade )( San Salvador de Sárria )  Bautizado o 8.10.1868  Pais descoñecidos. Padriños. Francisco Gómez Valcón e  Catarina López. Bautizado por  Xacinto Pallin, párroco,

62.-  DOMINGOS LÓPEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu o 9.10.1668.  Fillo de Bartolome López, da Ribeira  e María López. Padriños: Xurxo González e  Sabela López. Bautizado por Xurxo González, crego.

63.- XOÁN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ ( San Salvador de Sárria ) Naceu o 8.10.1868. Fillo  de Pedro Vázquez, xastre e de María Fernández Padrriños:  Xoán de Saavedra e María  de Navia. Bautizouno Pedro Rodríguez, crego.

64.-  XOÁN DÍAZ ( San Salvador de Sárria ). Fillo de moza solteira.Naceu o 10.11.1668. A súa nai , Catarina , estba presa no cárcere da vila  era veciña de Chorente, O pai  foi Xoán Díaz, tamén mozo solteiro e preso no cárcere.  Padriños: Xoán Vázquez, carcereiro,e   Clara  Fernández. Bautizouno  Pedro Rodríguez, crego.

65.- XACINTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ( San Salvador de Sárria ) Naceu o 22.11.1668. Fillo de Lázaro Fernández, da Veiga  e de Lucía González. Padriños:  Diego de Hureta , Correxidor da Vila e Marquesado de Sárria e Sabela de Hureta. Bautizouno Pedro Rodríguez, crego.

66.-  MARÍA DE VILLAR LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárrioa) Naceu o 26.11,1668,  Filla de Diego de Villar, da Ribeiura  e de Catarina López. Padriños:  Cibrao do Rigueiuro e María López do Fontao. Bautizouna Pedro Rodríguez, crego.

67.-  SABELA PARDO LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 23.12.1668. Filla de Agostiño Pardo , da Ribeira e de Inés López.  Padriños; Antonio de Saavedra e Xoana Díaz, de Barbadelo. Bautizada  por  Pedro Rodríguez, crego,

68.-  TOMÉ MÉNDEZ LÓPEZ ( San Salvador de Sárria )  Naceu o 24.12.1668. Fillo de Antnio Méndez e Sabela López. Padriños: Xoán Abad  e Vitoria García. Bautizada por Pedro Rodríguez,  crego.

69.-  DIEGO LÓPEZ DE VILLAR ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nado o 25.12.1668. Pais  Domingos López de Melle , da Ribeira e Sabela de Villar. Padriños: Xurxo González e Sabela López.  Bautizouno  Pedro Rodríguez, crego.

70.-  XOÁN DE LAMARTÍN GONZÁLEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nado o 26.12. 1668. Fillo de Antonio de Lamartín e de María González. Padriños: Mateu Díaze María López. Bautizado por Xacinto Pallín, párroco.

                                  ANO 1669

71.- DIEGO LÓPEZ LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ). Bautizado o 13.02.1669 . Fillo  de André López "Xarelo" , de Vilarrairo e de María López. Padriños: Diego Vázquez, de Mendrós e  Catarina de Vilarrairo. Bautizado por Xacinto Pallín, pàrroco.

72.-- FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ PARDO ( San Salvador de Sárria ) Bautizado i 26.08.1669, Fillo de Antonio Rodríguez de Armesto  e Inés Pardo. Padriños:Xil Somoza Quiroga, cura de Goián e María Álvarez de  Balboa, Bautizado por Xacinto Pallin, pàrroco.

73.-  ANDRÉ LÓPEZ LÓPEZ   ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 7.12.1669. Fillo de  Bartolomeu López do Pacio, da Ribeira e de  Marís López. Mourín Padriños.  Xurxo González e Sabela López. Bautizouno  Xacinto Pallin, pàrroco.

74.- DOMINGOS GALÁN FERNÁNDEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 9.12.1669. Fillo de  Martiño Galán, de Vigo de Vilar de Sárria e  María Fernández. Padriños: Diego Vázquez  e María da Cal, de Mendrós. Bautizouno  Xurxo González, crego.

75.- BARTOLOMEU  FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado  o 0.12.1669. Fillo de  Domingos Fernández, de Vilarrairo e  María González. Padriños;  Bartolome Capón  e  Sabela Díaz , de Rubín. Butizado por  Pedro Rodríguez, crego.

76.- XOÁN   LÓPEZ LÓPEZ (  San Martiño de Requeixo )  Bautizado o 15.12.1669. Fillo de  Martiño López, ferriro, de Treilán ee Marrta López. Padriños: Xoán López, ferreiro, de Betote  e  María López Teixeira, de Sárria. Bautizado por Pedro Rodríguez, crego.

77.-  M ARÍA LÓPEZ LÓPEZ( San Salvador de Vilar de Sárria.  Bautizada  o 15.12.1669. Fillo de  Domingos López Abieiro , de Vigo de Vilar de Sárria e María López.  Padriños:  Xoán Díaz, de Sárria  e María Vázquez, de Mendró. Bautizouno Xacinto Pallin, párroco.

                                                     AÑO 1670

78.- DIEGO DO RÍO LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o  15.04,1670. Fillo de Domingos do Río, da Ribeira e Dominga López.  Padriños: Diego Vázquez e María Vázquez, de Mendrós. Bautizouno  Xacinto Pallin, párroco.. Esta nena  morreu o 3.09.1670.

79.- MARÍA LÓPEZ LÓPEZ, ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 11.05.1670. Filla de  Bastián López  , de Barreiros de Vilar de Sárria  e Sabela López. Padriños: Cibrao do Rigueiro e María López. Bautizouna  Xacinto Pallin, párroco.

80.- FRANCISCA SÁNCHEZ VALCARCE  ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 10-08.1670 Fillo de Diego Sánchez de Vigo de Vilar de Sárria e María de Valcarce . Padriños: Francisco e Clara de Valcarce. Bautizouna  Xacinto Pallin, párroco..

81.-  LUCAS DE SAAVEDRA LAMAS ( San Salvador de Sárria ) Nado  o 18,10.1670. e bautizado o 27.10.1670,.Fillo de  Xoán de Saavedra e  María de Navia e Lamas. Padriños: Xil González Somoza e  María Álvarez  de Balboa e Reymóndez,  Bautizouno Xacinto Pallín, párroco.

82.- DOMINGOS DE VILLAR LÓPEZ,  ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 2,11.1670. Fillo de  Diuego de Villar, da Ribeira e  Catarina López. Padriños: Xurxo González e  Sabela López. Bautizouno  Xacinto Pallin, párroco.

83.- DOMINGOS LÓPEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nado o 2.11.1670. Fillo de  Domingos López Mourín  e María López. Padriños: Gregorio. Non asina  o crego que fixo o bautizo.

84.- BIBIANA DÍAZ RODRÍGUEZ  (  San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o  10.11.1670. Fillo de  Alonso Díaz do Morelle  e María Rodríguez. Padriños: Cibrao López do Rigueiro e Bibiana  Fernández. Non asina o crego que fixo o bautizo.

                                     ANO 1672

85.- XOÁN MÉNDEZ SAAVEDRA (  San Salvador de Sárria ) Bautizado o 4.07,1672,, Fillo de  Miguel Méndez Correa e  Tereixa de Saavedra. Padriños: Xoán  de Saavedra Figueroa e  María de Córdoba. Trascrición sen asinar,

                                ANO 1674

86,. MARIA XOSEFA MÉNDEZ SAAVEDRA (San Salvador de Sárria )  Nada o 8.02.1674. Filla de Miguel Méndez Correa e Tereixa de Saavedra.. Padriños: Xosé de Valcárcel,  cura da Cervela e  María de Lamas e Navia. Bautizouno Bartolomeu Núñez de Freixo, crego.

                                 ANO 1676

87.- FRANCISCO ANTONIO MÉNDEZ SAAVEDRA ( San Salvador de Sárria) BautizadoO 10.02.1676. Fillo de Miguel Correa e Tereixa de Saavedra. Padriños: Antonio de Saavedra e  Mariana de Saavedra. Bautizado por Antonio Díaz de Freixo, crego.

88.- PEDRO LÓPEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o.09.1676. Fillo de Antonio López, de Requeixo e de  María López. Padriños: Diego Vázquez e  María Rodríguez, de Frades. Bautizado por Bartolome Díaz de Freixo, crego.

89.- MARÍA  DO SÍO VÁZQUEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizadodo 27.09.1676. Filla de André do Sío de San Cosmede do Carballal. e Catarina Vázquez. Padriños:  Bartolomeu Díaz de  Freixo e Leonor Díaz. Bautizada por  Diego de Castedo, parroco.

90.- PEDRO GÓMEZ LÓPEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 2.12.1676 . Fillo de Domingos Gó,mez e Antonia López. Padriños.: Bartolomeu Gómez e  Antonia Díaz, de Barbadelo. Bautizado por Bartolomeu Díaz de Freixo.

91.- MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ  ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 26.11. 1676. Filla de  Lázaro Fernández , de Treilán e  de María López. Padriños: .  Diego Rodríguez e  Dominga López. Bautizada por Díaz de Freixo, crego.

92.- MARÍA CONDE LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada  o 23.11.1676. Filla de  Pedro Conde , de Treilán.,  e María López. Padriños:  Martiño González e María Vázquez. Bautizouno  Xoán de Saavedra, crego.

                                          ANO 1677

93.- AMARO  PUMARES PÉREZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ). Bautizado  o 21.01.1677. Fillo de  Amaro de Pumares de Vilar de Sárria e  de  Sabela Pérez. Padriños: Diego Vázquez e María Vázquez. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco,

94.- MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu o  25.01.1677. Filla de  Domingo González e María Fernández. Padriños:  Antonio López de Vilar e  María Rodríguez do Morelle. Bautizada por Diego de Castedo , parroco.

95.- XOÁN ANTONIO DÍAZ FERNÁNDEZ  ( San Salvador de Sárria ) Bautizado  o 3.02.1677, Fillo de  Antonio Díaz e María Fernández. Padriños:  Manuel de Valcarce e  Ana María Martínez.  Bautizado por Diego de Castedo, pàrroco.

96.- MADALENA LÓPEZ LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 22.02.1677. Filla de  Xoán López de Novoa, de Vilar de Sárria e  de María López. Padriños:  Xoán de Saavedra e a súa filla Madalena ) Bautizada por Diego de Castedo, párroco.

97.-  UN FILLO DE ANTONIO DÍAZ (  San Salvador de Sárria )  Bautizado o 9. 05.1677. Fillo de Antonio Díaz e  María Fernández. Non sinala padriños nin hai sinatura do oficiante-- Pôsiblemnte será un erro de duplicidade  do nº 95,

98.- ANTONIA GALLEGO  FERNÁNDEZ  ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o   27.06.1677. Filla de  Xoán Gallego, de Sárria  e María Frçernández . Padriños: Francisco Antonio Saavedra e  Madalena de Navia. Foi bautizada por Diego de Castedo, pàrroco.

                                                      ANO 1678

99.-  PEDRO LÓPEZ DÍAZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado  o 9.01.1678. Fillo de  Antonio López , de Barreiros e  Gracia Díaz.  Padriños: Bartolomeu Díaz, crego mercenario  e  María de Mendrós. Bautizado por Diego de Casedo, párroco,

100.- BRAIS PÉREZ LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 07,.02.1678. Fillo de Antonio Pérez López  e María López. Padriños: Licenciado Antonio González   e Dominga Díaz de Medrós.  Bautizouna Diego de Castedo , párroco.

101.- XOÁN LÓPEZ LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado  o 3.10.1678. Fillo de Antonio López de Vilar de Sárria e Sabela López. Padriños:André do Pozo  María López do Rigueiro . Bautizouno Diego de Castedo, párroco,

102.- ANDRÉ DÍAZ LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 31.10.1678. Fillo de Domingos Díaz de Vilar de Sárria e María López. Padriños:  Xurxo González e Antonio Fernández. Bautizouno Diego de Castedo,  párroco.

103.- FRANCISCO DÍAZ DÍAZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 22.11.1678.  Fillo de Diego Díaz e Xoana Díaz. Padriños:  Xoán de Pedraza e Dona Francisca . Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

104.- CATARINA  LÓPEZ GONZÁLEZ ( San Martiño de  Requeixo ) Bautizada o 9.12.1678.  Filla de  Antonio López  de San Martiño e María González . Padriños;  Diego Vázquez  e María Vázquez, de Mendrós. Bautizoiuna Antonio González, crego.

                                         ANO 1679

105.-  VICENTA ROSA XOANA MÉNDEZ ( San Savador de Sárria ) Bautizada o  28.04,1679.  Filla de  Miguel Méndez e  Dona Teresa. Padriños:  Francisco de Saavedra e María  de Córdova. Bautizouna Diego de Castedo. párroco.

106.-  DOMINGOS VÁZQUEZ LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ).  Bautizado  o 24.04,1679. Fillo de  Pedro Vázquez de Treilán  e María López. Padriños:  Gregorio das Nogueiras e  Inés da Torre. Bautizouno  Diego de Castedo, párroco.

107.- INÉS PÈREZ DÍAZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada  o 28.04,1678. Filla de  Pedro Pérez de Treilán  e Gracia Díaz. Padriños:  Antonio Rodríguez e a súa muller Inés. Bautizouna Diego de Castedo, pàrroco.

108.-  DOMINGA DÍAZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 4.08.1679,Filla de Xoán Díaz  e María López. Padriños:  Antonio de Saavedra  e María de Córdova. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

109.- FROILANA MARÍA  DE LA IGLESIA ( San Salvador de Sárria )  Naceu o 15.08.1679.  Filla de Pedro de la Iglesia e María de la Iglesia. Padriños:  Domingos García  e María Villanoba , de Sárria. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

110.-  BARTOLOMEU ANTONIO MOURÍN  DÍAZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 3º.08.1679. Fillo de  Domingos Mourí, de Sárria  e María Díaz.  Non figuran  padriños. Bautizouno Diego de Castedo., párroco.

111.--  (  UN FILLO DE MARTIÑO DA VEIGA  ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o  29.08.1679.  Fillo de Martiño da Veiga  e Sabela Díaz. Non figuran os nomes dos padriños. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

112.- ANTONIA GARCÍA LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 27.08.1679.  Fillo de Domingos García  e Antonia López. Padriños: Licenciado Díaz de Veiga  e Sabela López de Vilar. Bautizouna Diego de Castedo, párroco,

113.- MARÍA DE PUMARES PÉREZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 20.08.1679. Fillo de Amaro de Pumares  e Sabela Pérez. Padriños:  Antonio López de Vilar e a súa muller  Sabela López.  Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

114.-  XOÁN DA TORRE  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 24.12,1679.  Fillo de Antonio da Torre e a súa muller. Padriños Xoán Valdés  e Gracia Díaz. Bautizado Diego de Castedo, párroco.

                                          ANO   1680

115.- XOSEFA GONZÁLEZ DÍAZ (  San Salvador  de Sárria ) Bautizado o  20.04.1680. Fillo de Antonio González, de Sárria e María Ventura Díaz. Padriños:   Froilán Carreira  e María Díaz, de Sárria. Bautizada por Diego de  Castedo, párroco.

116.- SABELA PÉREZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado  de Antonio Pérez  e María López. Padriños: Diego Vázquez e Sabela López.  Bautizada por Antonio González, crego.

117.-  XOÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ ( non consta parroquia ) Bautizado o 9.06.1680 ).  Fillo  de Bartolomeu López  e María Fernández. Padriños: Cibrao do Rigueiro e a súa muller.  Bautizouno Xoán González, crego.

                                          ANO 1681

118.-  TOMÉ LOSADA GONZÁLEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 8.01.1681 ) Fillo de Pedro de Losada  e María González. Padriños. Domingos González e a súa muller. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

119.-  ANA GÓMEZ  ( San Salvador de Sárria ) Bautizada  o 24,01,1681  Filla de Domingos Gómez e a súa muller. Padriños:  Miguel   Méndez Correa  e a súa muller. Bautizouna Diego de Castedo , pàrroco.

120.-  DOMINGA CONDE OTERO (San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 22.03 1681 . Fillo de Lázaro Conde e Sabela deOtero. Padriños:  Pedro Pérez  e a súa muller  Gracia Díaz . Batuizado por Antonio González, crego.

121.- ANDRÉ XOSÉ DÍAZ LÓPEZ ( non indica parroquia ) Bautizado o 23.02.1681 . Fillo de André Díaz e Inés  López. Padriños: Cura de Froián ( O Vello ) e  a súa sobriña  Bárbara .Bautizouno Antonio González, crego.

122.- MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 22.05.1681.  Fillo de  Domingos Fernández e María González. Padriños: Antonio López de Vilar e Sabela López. Bautizada por  Antonio González, crego.

123.- SABELA  DE CASTRO RODRÍGUEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 22.05,1681. Filla de Xoán de Castro e  Catarina Rodríguez, Padriños: Martiño López e Sabela López, Bautizouna Xosé de la Peña, crego.

124.- ISIDORA DÍAZ LÓPEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 29.05,1681. Filla de  Xoán Díaz e María López. Padriños:  O Capitán Domingos Fernández e  a súa filla Dona María, de Santa Mariña de Sárria,  Bautizouna  Diego de Castedo, párroco.

125.- FELICIANO MÉNDEZ SAAVEDRA  ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 30.07,1681. Fillo de Miguel Méndez Correa e  Tereixa de Saavedra. Padriños: Francisco de Saavedra e a súa irmá  Madalena.  Bautizado por Diego de Castedo, pàrroco,

126.-  FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA(  San Salvador de Sárria )  Bautizado o 8.10,1681 . Fillo de Martiño Rodríguez, de Sárria  e Antonia García. Padriños:  Francisco de Saavedra e María de Navia. Bautizado por Diego de Castedo, párroco.

127.- MARTIÑO GALÁN LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 8.11.1681. Fillo de  Bieito Galán, de Vigo de Vilar de Sárria e   Lucía López. Padriños:  Miguel Méndez e Dona Tereixa. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

128.-  SABELA VÁZQUEZ LÓPEZ  (  San Salvador de Vila de Sárria ). Bautizada o 19.11.1681.  Filla de Pedro Vázquez de Treilán e María López. Padriños:  Licenciado Antonio García e  Sabela Pumares. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

129.-  DIEGO LÓPEZ RODRÍGUEZ (   San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 23.11.1681 . Fillo de  Sebastián López, de Vilarrairo   e de Catarina Rodríguez. Padriños : Antonio Lóepz de Vilar  e Sabela López. Bautizado por Diego de Castedo , pàrroco. ( anotación tachada )

130.- XOÁN ANTONIO GALLEGO ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 3.12. 1681. Fillo de Pedro Gallego e da súa muller. Padriños: Xoán Rodríguez  Teixeiro, barbeiro, e  a muller de Xoán García. Bautizdo por Castedo.

131.- MARÍA LÓPEZ GONZÁLEZ   ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 20., 12.1681. Antonio López, de San Martiño e María González. Padriños:  Domingos de Santo Alberte e María Teixeiro de Santa Mariña. Bautizouna Antonio Gonález, crego-

132.- ANTONIO DE VILAR ( San Salvdor de Vilar de Sárria ) BautiZado o 28.12.1681. Fillo de Antonio de Vilar e Sabela de Vilar. Padriños:  Diego Vázquez e María Vázquez. Bautizouno Antonio González, crego-

                                                           ANO 1682

133.- ÁNXELA GONZÁLEZ DÍAZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 5.01.1682. Filla de Domingos  González e  de Antonia Díaz. Padriños  André Díaz e María Díaz. Bautizouna Antonio González, crego.

134.-  XOSÉ FRANCISCO DA VEIGA DÍAZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado  o 21.04.1682. Fillo de Martiño da Veiga  e Sabela Díaz. Padriños: Bartolomeu Díaz, cura de Betote  e María Rodríguez de Fontao. Bautizouno  Amaro de Castro, cura de Fontao.

135.-  MARÍA XOSEFA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (  San Salvador de Sárria ). Naceu o 16.11.1682. Fillo  Pedro Rodríguez, xastre e María Fernández. Padriños:   Diego Valcárcel, cura de Santa Mariña e  María Fernández de Fontao.  Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

136.-  ANA  LÓPEZ FERNÁNDEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 16.11 1682. Filla de Bartolomeu Lóepz do Carballal e  María Fernández. Padriños:  Alonso Díaz do Morelle   e Antonia Fsernández, de Betote.  Bautizouna Antonio González, crego.

                                             ANO 1683

37.-  MANUEL DE VIGO LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 3.01.1683. Fillo de Pedro de Vigo  e Sabela López.  Padriños: Alonso de Vigo e María  de Losada. Bautizouna Antonio González , crego.

138.-  MARTIÑO DE BIBILLE LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 3.01.1683. Fillo  de Antonio de Bibille  e María López. Padriños: Martiño da Veiga e  Sabela Díaz .  Bautizouno Antonio González, crego.

139.-  XOÁN DE SAN MARTIÑO PUMARES  ( non sinala parroquia ) Bautzado o  22.01.1683. Fillo de Pedro de San Martiño e Catarina de Pumares.Padriños:  Domingos de Quiroga eSabela älvarez. Bautizouno  Antonio González, crego.

140.-  BRAIS CONDE LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado  o 8.02.1863. Fillo de Domingos Conde  e de Antonia López. Padriños: Pedro Vázquez e a súa muller. Bautizado por Pedr Antonio González, crego.

141.- ALONSO VÁZQUEZ DÍAZ   (  San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 11.02.1683. Fillo de Alonso Vázquez e Gracia Díaz. Padriños: Alonso Díaz e María Rodríguez. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

142.-   A LEXANDRA XERTRUDES  MÉNDEZ  SAAVEDRA (  San Salvador de Sárria ) Bautizada o 31.03.1683.  Filla de Miguel Méndez Correa e Tereixa de Saavedra Gutián.  Padriños: Antonio Saavedra e María de Còerdova. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

143.-  PEDRO FRANCISCO DE SAAVEDRA QUIROGA ( San Maeriño de Requeixo ) Bautizado0 3.04,1683. Fillo de Diego de Saavedra e Xosefa Quiroga. Padriños: Fernando de Saavedra  e a nai de Dona Xosefa. Bautizouno  Diego de Castedo, pàrroco.

144.-  MIGUEL DE PUMARES... ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 2.10.1683. Fillo de Amaro Pumares  e a súa muller. Padriños  :Sebastián López do Rigueiro e a súa muller  Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

                                                 ANO 1684

145.- XOSÉ DÍAZ LÓPEZ ,  ( non indica parroquia )  Fillo de Xoán Díaz e María López-Padriños:  Amaro de Castro e Sabela López. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

146.-  FILIPE GONZÁLEZ   ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 3,.04.1684.  Fillo de  María González , moza soleira, quen dixo que o pai era Francisco Saavedra.  Padriño: Domingos Vázquez de Santo Alberte. Bautizouno Diego de Castedo, párroco-

147.-  FRAIZ GALLEGO FERNÁNDEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o m28.05.1684. Fillo de Xoán Gallego ,de Sárria e María Fernández. Padriños: Pedro Díaz de Freixo e Guitián  e dona Francisca, a súa muller.. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

148.-  ANA GONZÁLEZ LÓPEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 14.06.1684. Filla de Miguel González , de Sárria e  María López. Padriños: Froilán do Hoispital  e María Díaz,  a súa muller. Bautizouna Diego Castedo, pàrroco,

149.-  DIEGO DÍAZ RODRÍGUEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 9.03.1684. Fillo de Antonio Díaz, de Mendrós e Dominga Rodríguez. Padriños: Diego Ribera e María Rodríguez. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

150.-  PEDRO VÁZQUEZ LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 31.07.1684.   Fillo  de Pedro Vázquez , de Treilán e de   María  López. Padriños. Pedro Pérez e María  Díaz. Bautizouno Antonio González, crego-

151.-  MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 8.08.1684.. Filla de Martiño Rodríguez e  Antonia García. Padriños: Martiño Vázquez e María Manuela de Sárria.  Bautizouna Diego de Castedo.

152.-  MARÍA DE VILAFIZ LÓPEZ (  San Salvador de Sárria ) Bautizada  o 24.09.1684. Filla  de Bartolomeu de Vilafiz e Dominga López- Padriños:  Xoán Mourín, de Fontao e  Sabela González de San Mamede. Bautizouna Antonio González, crego.

153.-   BARTOLOMEU  DO PACIO RODRÍGUEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado  o 24.09.1684.. Fillo de Bartolomeu do Pacio e  Dominga López. Paxriños; André López da Aguiada e María Rodríguez de San Mamede. Bautizouno Antonio González, crego.

154.-  ANTONIA LÓPEZ LÓPEZ , ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 2.10.1684.  Filla de Antonio López de Vilar e  Sabela López. Padriños: Cibrao López da Ribeira  e María López.. Bautizouna Diego de Castedo, pàrroco.

155.-  MARÍA MANUELA  DA VEIGA DÍAZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o  8.10.1684. Fillo de Martiño da Veiga  e Sabela Díaz. Padriños:  Francisco Siselle de Fontao  e María Díaz de San Xulián.  Bautizouna Amaro de Castro, de Fontao.

156.- MARTIÑO GÓMEZ RODRÍGUEZ  ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 24.10.1684, Fillo de  Agostiño Gómez e Antonia Rodríguez. Padriños:  Martiño Vázquez  e  Marís Manuela de Sárroa. Bautizouno  Xurxo González, crego,

157.- LUCRECIA GALÁN LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 29.10.1684.Filla de Bieito Galán e Lucía López. Padriños: Marco de la Peña de Sárris e María Rodríguez de Fontao.Bautizado por Antonio González, crego.

158.- MARÍA MOURÍN GONZÁLEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o  2.01.1685 , Filla de  Bartolome Mourín e de  María González . Padriños: Alonso Díaz e María González-  Bautizouna Antonio González, crego.

159.- XOÁN GONZÁLEZ DÍAZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 5.01.1685. Fillo de Domingo González  e Antoina Díaz.  Padriños: André de Vilar  e Sabela López.  Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

160.-   ANTONIA DIAZ ( San Salvador de Viilar de Sárria ) Bautizada o 29.01.1685. Filla de Antonio e de Gracia Díaz. Padriños :  Diego Ribera e  Antonia Rodríguez, de Fontao. Bautizouna Antonio González , crego.

161.- FRANCISCO ANTONIO  FERNÁNDEZ DÍAZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 20.06.1685. Fillo de  Nicolau Fernández e María Díaz. Padriños:  Francisco de Saavedra  e María Figueroa. Bautizono Diego Castedo, pàrroco.

162.-  DIEGO LÓPEZ PEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 26.10.1685. Fillo de  Antonio López, de Treilán e  María López. Padriños:  Diego Vázquez e a súa muller. Bautizouno Antonio González, crego.

163.-  MARÍA VÁZQUEZ DÍAZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado  0 9.11.1685. Fillo de  Agostiño Vázquez e María Díaz. Padriños. Pedro Vázquez e  María López de Treilán. Bautizouna  Amaro de Castro,crego.

                                                ANO 1686

164.-  NICOLAU  DIAZ- xemelgo- ( San Salvador de Sárria ) Bautizado  o 8.02.1686 Fillo de Antonio Díaz e  a súa muller. Padriños: Antonio de Saavedra  e a súa filla Dona  María. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

165.-  ¿.......?  DÍAZ- xemelgo ou xemelga- ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado/a  o 8.02.1686 Fillo ou filla de  Antonio Díaz e a súa muller.  Madriña: Inés Somoza. Bautizouno/a Diego de Castedo, párroco.

166.-   ANTONIO VÁZQUEZ LÓPEZ (    San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 20.02.1668 . Fillo de  Domingos Vázquez, de Santo Alberte e de   Xerónima Díaz. Padriños:  Antonio de Saavedra e Dona María. Bautizouno Diego de Castedo, párrocp.

167.-  MANUEL LÓPEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 18.05.1686. Fillo de Antonio López e Sabela López. Padriños;  Domingos de Quiroga e  María Fernández de Moure. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

168.-  LUCÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ    ( (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada 8 8.07.1686  Filla de  Pedro González de San Martiño  e de  Catarina González. Padxriños:  O Segredario Domingos de Quiroga e  a súa muller. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

169.-  AGOSTIÑO MOURIN DÍAZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 20.09.1686. Fillo de  Domingos Mourín e de  María Díaz. Padriños:  André de Rodríguez da Ponte Ribeira e  María Rodríguez. Bautizouno  Amaro de Casrtro, pàrroco.

170.-  ANA GARCÍA ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 4.10. 1686. Filla de  Antonio García , de Vilarraioo e da súa muller. Padriños. Xosé de Armesto, de Maside e  Ana Fernández, da Aguiada. Bautizada por Diego de Castedo, párroco,.

                                                   ANO 1687

171,.  INÉS GALLEGO  ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 26.01,1687. Filla de Pedro Gallego e da súa muller. Padriños: Mateu Román e a súa muller. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

172.- MARTIÑO DE VFIGA DÍAZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 20.02.1687. Filla de Martiño da Veiga e Sabela Díaz. Padriños:Capitán Domingos Fernández  e María de Pradea. Bautizouna Amaro López de Castro, crego.

173.-MATÍAS DÍAZ(  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o27.02,1687, Fillo de Pedro Díaz da Veiguiña e da súa muller. Padriños; Antonio Díaz de Dominga Gil. Bautizouno Antonio González, crego.

174.- ANTONIO RODRÍGUEZ,  ( San  Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 8.03.1687 . Fillo  de Antonio Rodríguez, de Barreiros de Vilar de Sárria e da súa muller. Padriños: Antonio López de Vilar e Sabela Díaz. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

175.- XOSEFA DÍAZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 24.03.1687.Filla de Pedro Díaz de Vilar de Sárria e María López. Padriños: Froilán Carreira e Mariña  Díaz, de Sárria. Bautizouna Amaro López de Castro, crego.

176.- XOÁN DE PUMARES ( San Salvador de Sárria )  Bautizado o 20.04.1687. Fillo Amaro de Pumares e a súa muller. Padriños: Pedro González de San Martiño e María Vázquez. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

177.- XOSÉ DÍAZ (  San Salvador de Sárria ) Bautizado o 22.06.1687. Fillo de Antonio Díaz e a súa muller. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

178.- DOMINGOS ANTONIO GALÁN ( San Salvador de Vilar de  Sárria )  Bautizado o 6.09.1687. Fillo de  Bieito Galán de Vigo de Vilar de Sárria  e da súa muller. Padriños: Martiño e a súa muller, de Sárria. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

179.- MARÍA MOURINA ( San Salvador de Vilar de Sárria.  Bautizada o 14.09 1687. Filla de María Mourina, moza solteira. Padriños:  Xoán Díaz de la Iglesia e Catarina Rodríguez,  Bautizouna  Francisco López de Fontao , crego,

180.- MARÍA NICOLASA  VÁZQUEZ  ( San Salvador de Sárria )  Bautizado o 14.09.1687.  Fillo de  Pedro Vázquez, xastre e da súa muller. Padriños: Xoán de Saavedra e  María de Nabia.  Bautizouna Amaro López de Castro, crego.

181.-  AGOSTIÑO FERNÁNDEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o  10.11.1687. Fillo de  Xoán Fernández e a súa muller. Padriños: O Prioiro  frei Agostiño Caamaño ( da Madalena de Sárria ) e María de Nabia. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

182.-  CATARINA  VÁZQUEZ DÍAZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada  o  1.12.1687- Filla de  Agostiño Vázquez, de Treilán  e de María Díaz. Padriños:Pedro Pérez e GraciamDíaz, de Treilán. Bautizouna Antonio González, crego.

183.-  XOSEFA DE VILLAFIZ LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 2.12.1687. Filla de  Bartolome de Villafiz  e Dominga López. Padriños:  André do Sío e  María González de la Iglesia. Bautizouna Francisco López, crego.

                                            ANO 1688

184.-  MARÍA DÍAZ LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o  2.03.1688. Filla de  Amaro Díaz de la Iglesia e Catarina López. Padriños: Martiño Rodríguez e María Manuela de Santa Mariña de Sárria . Bautizouna  Diego de Castedo, párroco.

185.-  XOSEFA MARÍA  RODRÍGUEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o  24.03.1688.Filla de  Miguel xastre e de  María Rodríguez. Padriños:  Pedro Vázquez, xastre e María Fernández. Bautizouna Francisco López, crego.

186.- PEDRO DO REGO LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 28.03.1688. Fillo de  Domingos do Rego e María López. Padriños: : Pedro López e María López. Bautizouno Antonio González, crego.

187.-  FRANCISCO DÍAZ LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu o venres 2.04.1688 e  bautizárono  o 8.04.1688.  Fillo de Xoán Díaz de Vilar de Sárria eMaría López. Padriños: Martiño Vázquez e  María Manuela. Bautizouno  Francisco López, crego-

188.-  FRANCISCO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ (  San Salvador de Sárria ) Bautizado o 29.04.1688. Fillo de  Xoán Rodríguez Teixeiro  e Sabela Vázquez. Padriños:  Pedro de Valcárcer  e Beatriz Ribadeneira , de Santa Mariña de Sárria.

189.-  XOSÉ CARREIRA DÍAZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 2.05.1688. Fillo  de Froilán Carreira  e Mariña Díaz. Padriños:  Pedro de Valcárcer e  Beatriz de Ribadeneira.  Bauizouno Prancisco López do Fotao, crego.

190.-  LUCÍA FERNÁNDEZ CONDE ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 13.051688. Filla de  Lázaro Conde  e a súa muller. Padriños: Diego de Castedo e Xosefa de San Martiño. Bautizouna  Antonio González, crego

191.-  PEDRO DO PACIO LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 2.08.1688. Fillo de  Bartolome do Pacio  e Catarina López. Padriños:  Bartolomeu Gómez  e a muller  de André da Aguiada. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco,

192.- LOURENZO LÓPEZ  LÓPEZ, ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 20.08.1688.  Fillo de Antonio López Mondín  e Catarina López. Padriños:  Antonio do Rigueiro , xastre, e  Gracia Díaz. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

193.- AGOSTIÑO FERNÁNDEZ DÍAZ (  San Salvador de Sárria )  Bautizado o 26.08.1688. Fillo de  Nicolau Fernández e María Díaz. Padriños:  Marco Díaz, presbítero e  María Pradeda, Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

194.-  MARÍA SABELA GÓMEZ FERNÁNDEZ  ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 26.09.1688. Filla de Domingos Gómez  e Antonia Fernández, Padriños: Gregorio de Armesto e Dona Inés, a súa nai. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

195.- ALONSO DÍAZ RODRÍGUEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 26.09.1688.  Fillo de Antonio Díaz de Mendrós e de  Dominga Rodríguez. Padriños: Alonso González  e Catarina Díaz , de San Mamede . Bautizouno  Amaro de Castro, crego.

196.-  FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada  o 20.10.1688. Filla de  Antonio López da Nogueira e  Auria Fernández,  Bautizouna Diego de Castedo, pàrroco.

197.-  MARÍA LÓPEZ RODRÍGUEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o  3,11.1688. Filla de Sebastián López de Vilarrairo e de Antonia Rodríguez. Padriños: Antonio López de Vilar  e a súa muller Sabela López.  Bautizouna Francisco López, crego.

198.-  ANDRÉ DÍAZ LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria)  Bautizado o 8.11.1688. Fillo de  André Díaz e Inés López. Padriños:Martiño Rodríguez e María Manuela. Bautizouno Francisco López, crego.

199.-  ( UN FILLO  OU FILLA DE  ANTONIO GARCÍA ) ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado    Fillo de Antonio García de Vilarrairo  e Catarina   López. Padriños: Domingos do Rego  e María López de GTreián. Bauizado/a por Antonio González, crego.

200.-  MARÍA VÁZQUEZ LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 22.11. 1688. Filla de  Domingos Vázquez de Santo Alberte e  Xerónima López. Padriños:  Antonio Díaz  e María Fernández de Sárria. Bautizouna Francisco López, crego.

201.- XOSÉ DÍAZ DA CAL ( San Salvador de Vilar de Sárria ). Bautizado 0 7.12.1688. Fillo  Antonio Díaz e María da Cal. Padriños:  Alomso López de Castro e María González. Bautizouno Diego de Castedo , párroco. 

202.- XOSEFA LÓPEZ FERNÁNDEZ ( San Martiño de Requeixo ) Bautizada o 30.12.1688. Fillo  de Domingos López e María Fernández. Padriños: Pedro Pérez e Gracia Díaz. Bautizada por Diego de Castedo , párroco ( xemelga )

203.-  DIEGO LÓPEZ FERNÁNDEZ ( San Martiño de Requeixo ) Bautizado o 30.12.1688. Fillo deDoimingos López e María Fernández.  Padriños: Pedro  Pérez e Gracia Díaz. Bautizado  por Diego de Castedo, párroco. ( xemelgo )

                                            ANO 1689

204.-  TOMÉ CONDE LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 3.01.1689. Fillo de Domingos Conde  e  Antonia López. Padriños: : Diego de Saavedra e Dona Xosefa. Bautizado por  Diego de Castedo, párroco.

205.-  CATARINA PÉREZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada  o 7-01.1689- Fillo de  Antonio Pérez e María López. Padriños:  Xoán López Méndez e  Madalena López. Bautizouna  Francisco López, crego.

206.-  NICOLASA GALLEGO FERNÁNDEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 30.03.1689. Filla de  Pedro Gallego e María Fernández. Padriños:  Xoán Fernández Santalla e  e Catarina Fernández. Bautizouna Francisco López, crego.

207.-  PEDRO DA VEIGA LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 11.04,1689. Fillo de Martiño da Veiga e  Sabela López. Padriños: Domingos de Quiroga e a súa muller.

208.-  XOÁN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA(  San Salvador de Sárria ) Bautizado o 22.09.1689. Fillo de Martiño Rodríguez e  Antobia García, Padriños : Xoán Valcárcel e  Dona Beatriz. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

209.-  LUCÍA LÓPEZ RODRÍGUEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 8.12.1689. Fillo de Domingos  López do Rego   e Catarina Rodríguez. Padriños_ Xoán Díaz e María López.  Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco..

210.-  DOMINGOS DE VILLAR VÁZQUEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 22.12.1689. Fillo de  Domingos de Villar e  Gracia Vázquez. Padriños: Diego Vázquez  e Catarina  do Pacio . Bautizado po Diego de Castedo, párroco.

                                             ANO 1690

211.- PEDRO VÁZQUEZ VÁZQUEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado  o 12.01.1690- Fillo de  Agostiño Vázquez  e María Vázquez. Padriños: Pedro López e Dona Xosefa, de Requeixo. . Bautizouno  Antonio González, crego.

212.- ANA DE LOUSADO GONZÁLEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada  0 29.01.1690. Fillo de  Pedro de Lousado e  María González. Bautizouno   Francisco López, crego.

.213.-  RODRIGO RODRÍGUEZ TEIXEIRO  ( San Salvador  de Sárria ) Naceu o 30.01.1690. Fillo de Xoán Rodríguez Teixeiro e  Sabela. Padriños:  Francisco de Saavedra e María Lobera. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

214.-  ANTONIO DO RÍO FERNÁNDEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 8.03.1690. Fillo de  Domingos do Río  e Dominga Fernández. Padriños:  Antonio López de Vilar e  Sabela López. Bautizouno Antonio González , crego.

215.-  MARÍA GARCÍA LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 12.03.1690,  Filla de   Antonio García e  Lucía  López. Padriños:  Antonio González e Dominga Rodríguez. Bautizouna Diego de  Castedo, párrocol

216.-  FRANCISCO DÍAZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 21.04.1690 .   Fillo de Amaro  Díaz e Catarina  López. Padriños : Francisco  López, presbítero e  María Díaz. Bautizouno Diego de  Castedo, párroco.

217.-  FRAIZ LÓPEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 24.05.1690. Fillo de  Antonio López de Vilar e  Sabela López. Padriños:Martiño Vázquez e Manuela. Bautizouna  Antonio González, crego

218.-  XOANA FERREIRÓS LÓPEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 26.05.1690. Filla de  Xoán Ferreirós  e  María López. Padriños:   Marcos de la Peña e  María Manuela. Bautizounno Diego de Castedo, párroco ( era da Casa Ferreiró )

219.-  XOÁN GONZÁLEZ LÓPEZ ( San Salvador de Sárwria )  Bautizado o 19.06.1690. Fillo de  Miguel González    e  María López.Padriños:  Diego de Armesto  e Inés de Somoza.Bautizouno  Diego de Castedo , párroco.

220.-  PEDRO DÍAZ FERNÁNDEZ ( san Salvador de Sárria )  Bautizado o 21.07. 1690. Fillo de Antonio Díaz.  e María Fernández. Padriños : Xoán de Saavedra e María de ........Bautizouno Diego de Castedo, parroco.

221.- BIEITO MÉNDEZ (   San Salvador de Sárria ) Bautizado o  17.07.1690. Fillo de  pai descoñecido e  Xoana Méndez. Padriños:  Froilán Carreira e  María Díaz. Bautizoiuno Diego de Castedo, párroco.

222.-  CATARINA  MARIÑA FERNÁNDEZ LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada  o 21.07.1690. Fillo de Xoán Fernández e  e Catarina López de Otero. Padriños:  Francisco de Saavedra e a súa sogra  Xerónima de Noguerol  Lobera. Bautizouna  Diego de Castedo , párroco.

223.-  MARÍA XOANA MARÍA  DE SAAVEDRA LOBERA (  San Salvador de Sárria )Bautizada o o 1.08.1690. Filla de  Francisco de Saavedra e  María de Lobera. Padriños:  Xoán ManuelGómez  de Silva  Giral e  Xerónima Lobera. Bautizouna  Antonio de Prado, cura de San Xoám de Muro.

224.-  MARÍA LUCÍA GALÁN LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o  2o.08.1690. Filla de Bieito Galán e Lucía López. Padriños: Diego Ribera e María de Córdoba, do Fontao  Bautizouna Francisco López, crego.

225.- CLARA LÓPEZ MÉNDEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o  28.08.1690. Filla de  Antonio López e María Fernández. Padriños:  Pedro López Novo e  Mariña Díaz.. Bautizada por Diego de Castedo, párroco.

226.-  MARTIÑO DÍAZ DA CAL  (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 3.09.1690.Fillo de  Antonio Díaz e  Marta da Cal. Padriños: Martiño Vázquez  Bautizouno Diego de Castedo, párroco,

227.-  MARCO DA PEÑA FERNÁNDEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o  23.09.1690. Fillo de  Marco de la Peña ( mozo solteiro ) e de  Ana Fernández ( moza solteira ). Padriños.  Pedro de Navia e  Xerónima de Soutomayor.

228.-  DIEGO DE VILLAFIZ LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o  12.11.1690. Fillo de  Bernardo de Villafiz e  Dominga López.  Padriños: O avó Miguel e María López. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

                                          ANO 1691

229.-  ¿..............?  DO PACIO FERNÁNDEZ   ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 11.01.1691. Fillo/a de Bartolomeu do Pacio e  Xacinta Fernández. Padriños: Antonio López e  María López. Bautizado/a por Francisco López, crego.

230.- SABELA DA VEIGA DÍAZ  (  San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o2 .03.1691.   Filla de Martiño da Veiga  e de Sabela Díaz. Padriños: Diego de Castedo e Sabela Díaz-  Bautizouna Francisco  López, crego.

231.-  DOMINGOS LÓPEZ RODRÍGUEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 16.04.1691. Fillo de Sebastián  López, de Vilarrairo  e Catarina Rodríguez, Padriños: Domingos Vázquez  e Xerónima López.  Bautizado por Diego de Castedo, párroco.

232.-  AGOSTIÑO  DÍAZ LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 7.05.1691. Fillo de Xoán Díaz e María López. .- Padriños:  Francisco López e Sabela Rodríguez. Bautizouno Amaro de Castro, crego

233.-  MARÍA XOSEFA ABIEIRO ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 22.05.1691. Filla de Domingos Abieio e Ana María. Padriños: Licenciado Losada e a súa muller. Bautizouna Amaro de Castro, crego.

234-  MARÍA BEATRIZ SÁNCHEZ DE  LOSADA ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 24.05.1691. Filla de  Bartolome Sánchez, de Vigo de Vilar de Sárria e  Elvira Losada . Pasdriño: Xoán de Valcárcel e Dona Beatriz. Bautizada por Diego de Castedo, párroco.

235.-  ANTONIA CONDE LÓPEZ 8an Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 3.06.1691. Fillo de Domingos Conde , de Treilán  e Antonia López. Padriños:  Antonio Rigueiro  e a muller de Lázaro Conde. Bautizouna Diego de Castedo párroco.

236.-  BERNABÉ GALLEGO FERNÁNDEZ  ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 24.06.1691.  Fillo de Xoán Gallego  e María Fernández. Padriños: Mateu Román  e Antonia Fernádez. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

237.-  MARIA XOSEFA ELISABETHA  DE SAAVEDRA LOBERA   ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 23.06.1691.  Filla de  Francisco de Saavedra  María Lobera.. Padriños:  Tomé de Acua e  a súa muller  Dona Xosefa, de Monforte.

238.-  DIEGO DE MELLE FERNÁNDEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )Bautizado o 25.07.1691. Fillo de Xoán de Melle e Sabela Fernández. Padriños:  Bernabé González e Sabela López. Bautizouna Diego de Castedo, párroco,

239.-  MARTIÑO DO PACIO LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 14.10 1691. Fillo de Bartolomeu do Pacio  e Catarina Vázquez. Padriños: Martiño Vázquez e María Manuela. Bautizouno  Diego de Castedo, párroco.

240.-  DIEGO VÁZQUEZ DÍAZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ). Bautizado o 1.11.1691.  Fillo de  Antonio Vázquez, de Barreiros do Camiño Francés, e  Gracia Díaz. Padriños:  Diego de Castedo e  Catarina González.  Bautizado por Francisco López, crego.

241.- CATARINA LÓPEZ GONZÁLEZ   (San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 30,12.1692. Fillo de Antonio López Mondín e Catarina González.  Padriños:  Domingos Vázquez " O Novo" e Xerónima López. Bautizouna Antonio González, crego.

                                ANO 1692

242.- XOSÉ VARELA  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 12.01.1692, Fillo dun mozo descoñecido  e de Antonia Varela, moza solteira.  Padriños: Gregorio López  e Inés Somoza. Bautizado por Diego de Castedo , párroco.

243.-  AMARO VÁZQUEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizaod o 23.01.1692.  Fillo de Pedro Vázquez  de Treilán  e María López. Padriños:  Licenciado Castedo e María Díaz. Bautizado por Antonio González, crego.

244.-  XOÁN  MANUEL RODRÍGUEZ VÁZQU EZ  ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 21,04 1692. Fillo de Xoán Rodríguez Teixeiro e Sabela Vázquez.  Padriños: Martiño Vázquez e María Manuela.  Bautizado por Diego de Castedo, párroco.

245.-  GRACIA DA VEIGA DÍAZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 24.04.1692, Fillo de Martiño da Veiga  e Sabela Díaz. Padriños:  Domingo López e Sabela López. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

                                         ANO 1693

246.-  DOMINGOS GONZÁLEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizao o 9.01.1693.  Fillo de Antonio González e Lucía López. Padriños:  Antonio González e Dominga Rodríguez. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

247.-  XACINTO FERNÁNDEZ LÓPEZ  ( San Salvador de Sárria ) Nado o 7.01.1693. Bautizado  a 14.01.1693.  Fillo de Xoán Fernández da Áspera  e Catarina López de Otero. Padriños:  Francisco de Saavedra e María Lobera. Bautizado por Diego de Castedo, párroco.

248.-  DOMINGOS DE PUMARES LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 2.02.1693. Fillo de Domingo de Pumares, de Vilarrairo  e María López. Padriños:  Antonio López e Sabela López. Bautizado por Diego de Castedo, párroco.

249.-  XOÁN VÁZQUEZ LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizao o 14.01.1693. Fillo de Domingos Vázquez , de Santo Alberte e Xerónima López.  Padriños: Xoán Díaz e María López. Bautizado por  Diego de Castedo, párroco.

250.-  PEDRO DEVAM  ÁLVAREZ  ( San Salvador de Sárria )  Bautizado o 30.03.1693. ( Fillo de moza solteira ). O pai foi  Anonio Devam"mozo solteiro " e  a nai Micaela López ( solteira )  Padriños: Pedro Fernández Santalla e  María Rodríguez.. Bautizouno  Pedro de Navia, crego

251.  DOMINGA DE VILAFIZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria  ) Bautizada o 29.04.1693.  Fiulla de Bartolomeu de Vilafiz  e Dominga López.  Bautizouna Domingos López. crego.

252.-  MARÍA DÍAZ DA CAL ( San Salvador deVilar de Sárria ) Bautizada o 30.04.1693. Fillo de Antonio Díaz e  Marta da  Cal. Bautizouna  Diego de Castedo, párroco,

253.- ANXO RODRÍGUEZ GARCÍA ( Non indica parroquia)  Bautizado o 13.06.1693. Fillo Martiño Rodríguez  e Antonia García. Padriños: Pedro de la Iglesua  e Ana García.  Bautizouno Diego de Castedo párroco.

254.- MARÍA LIBRADA DÍAZ FERNÁNDEZ (  San Salvador de Sárria ) Bautizada o 20.,07.1693. Filla de Antonio Díaz, "tecelán" e de María Fernández. Padriños: Tomé FReire e Ana de Arrojo. Bautizouno Diegod e Castedo, pàrroco.

255.-  XIL DE FROIÁN LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 4.09.1693.  Fillo de Fraiz de Fafián e Sabela López. Padriños:  André López e Sabela López. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

256.-  ANDRÉ DE PUMARES DÍAZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 21.09.1693. Fillo de Diego de Pumares   e de Sabela Díaz . Padriños: Antonio López e Sabela López. Bautiziuno Diego de Castedo, pàrroco,

257.-  ANTONIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 11.11.1693.  Filla de Antonio González e  Dominga Rodríguez.  Pasriños: Licenciado Domingos  López  e Ana Rodíguez. Bautizouna Diego de Castedo, párroco,

258.- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,DO REGO LÓPEZ  (San Salvador de Vilar de  Sárria ) Bautizado /a  o 5.11.1693 .  Fillo/a de  Domingos do Rwego  de Trewilán e María López ( non indican  padriños ). Bautizado/a  por Deigo de Castedo, pàrroco.

259.-  DIEGO LÓPEZ RODRÍGUEZ (San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 6.11.1693. Fillo de Sebastián  López e Catarina Rodríguez.  Padriños: Antonio López e Sabela López. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

260.- DIEGO SÁNCHEZ LOSADA  ( non indica parroquia ) Fillo de Bartolomeu Sánchez e Elvira de Losada. Padriños: Diego de Ribera e  María de Córdova.  Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

261.- ICIA   LÓPEZ FERNÁNDEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )Bautizada o 26.11.1693.  Filla de Antonio López de Vilafiz e Catarina Fernández. Padriños:  Xoán Dáiz de la Iglesia  e Dominga Rodríguez. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

                                                       ANO 1694

262.-  SABELA DO PACIO FERNÁNDEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 27.01.1694.Filla de  Bartolomeu do Pacio  e Xacinta Fernández. Padriños:; Xoán de Outeiro  e  Sabela Díaz. Bautizouno Domingos López,  crego.

263.- ................DE OUTEIRO  GONZÁLEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado/a  o 28.01.1694 . Fillo/a de  Xoán de Outeiro e de Sabela González. Padriños:  Marco Antonio de la Peña  e María de Pradeda. Bautizouno/a  Diego de Castedo, pàrroco.

264.- SABELA DÍAZ LÓPEZ  ( San Salvador de  Vilar de Sárria )  Bautizada o 29.05.1694. Filla  de Amaro Díaz e Catarina López . Padriños: Domingos Díaz  e  María Díaz, da Veguiña. Bautizouna Diego de Castedo, párroco,

265.-  FERNANDO DÍAZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizeado o 8.06.1694. Fillo de Xoán Díaz de la Iglesia  e María López. Padriños:  Domingos Vázquez e María Xerónima López. Bautizada por Diego de Castedo, párroco.

266.- DOMINGOS MELLE FERNÁNDEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )Bautizado o 1.08.1694.  Fillo de Xoán Melle  e Sabela Fernández. Padriños:  Cibrao López do Rigueiro e María Manuela López. Bautizouno Diego Castedo, pàrroco.

267.- XACOB DA VEIGA DÍAZ ( San  Salavador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 4.08.1694 , Fillo de  Martiño da Veiga  e Sabela Díaz Padriños;   Bartolomeu González e Gracia López, de Betote. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

                                        ANO 1695

268.- MARÍA XOSEFA RODRÍGUEZ DÍAZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 20.02.1695  . Filla de  Pedro Rodríguez Teixeiro  e Sabela Vázquez. Padriños: Diego de Armesto  e María Tomasa de Armesto. Bautizouna  Diego de Castedo, parroco.

269.-  DOMINGOS DO PACIO FERNÁNDEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 22.02.1695. Fillo de  Bartolomeu do Pacio  de Vilarrairo  e de Xacinta Fernández. Padriños: Domingos González  e María Fernández.  Bautizado por Diego de Castedo, párroco.

270.-  MANUEL ANTONIO DÍAZ   ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o  1.04.1695,Fillo de María Díaz, moza solteira. Padriños:  Pedro de Armesto e María Tereixo de Armesto. Bautizouno Gregorio de Armesto , crego.

271.- DOMINGA VÁZQUEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 1.04.1695. Filla de Domingos Vázquez e Xwerónima López. Padriños:  Antonio de  Alñamartín e  María López. Bautizouna Domingos López, crego.

272.- MARÍA SABELA PARDO TORRES ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 1.04.1695.  Fillo de Manuel Pardo e Xoana Torres. Padriños: Lucas de Saavedra e María Lobera. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

273.-  ANTONIO FERNÁNDEZ DA ÁSPERA ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 24.04.1695.  Fillo de Xoán Fernández, da Áspera e da súa muller.  Padriños: Farncisco de Saavedra  e a súa muller María LObera. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

274.-  LUCÍA PÉREZ DÍAZ ( San Martiño de Requeixo )Bautizada o 16.06.1695. Filla de  Pedro Pèrez  e de maría Díaz.  Padriños: Martiño López  e Lucía López. Bautizouna Diego de Caatedo, párroco.

275.-  BERNARDO MÉNDEZ DE LOSADA    ( San Salvador de Sárria )  Bautizado o 19.06.1695.  Fillo de Miguel Méndez e Vicenta de Losada. Padriños:  Lucas de Saavedra, cura de Corvlle e María de Lobera. Bautizouno Diego de Castedo, párroco,

276.-  SABELA FERNÁNDEZ DÍAZ  ( San Salvador de Sárria ) Bautizada i 4.07.1695. Filla de Nicoklau Fernández e María Díaz.  Padriños:  Xoán López Saltalla e María Díaz. Bautizouna Diego de Castredo, párroco.

277.-  ANTONIO DE FROIÁN LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 3.09.1695.  Fillo de Fraix de Froián e de Sabela López. Padriños: Licenciado Antonio Rodríguez, cura de  San Xulián da Veiga  e Leonor Díaz. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

278.-  XOÁN DÍAZ LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 20.10.1695. Fillo de Amaro de la Iglesia  e de Catarina López. Padriños:  Xoá Díaz de la Iglesia e María López.  Bautizouno  Antonio González, crego.

279.-  ANTONIO DÍAZ DA CAL ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizao o 28.11.1695 Fillo de Antonio Díaz, de Mendrós e de Marta da Cal . Padriños: Martiño Vázquez  e María Manuela. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

280.-  BARTOLOMEU DE RÍO FERRNÁNDEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 1.12.1695. . Fillo  de  Domingos de Río  e Dominga Fernández. Padriños: Bartolomeu González e Ana Fernández. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

281.- XOSEFA EULALIA  SÁNCHEZ DE LOSADA ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nacida o 19.12.1695.  Filla de Bernardo Sánchez  e Elvira de Losada, Padriños Diego de Armesto e Dona Xosefa, Bautizada por Diego de Castedo, párroco.

                                         ANO 1896

282.- ANTONIA LÓPEZ RODRÍGUEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 21.01.1696. Fillla de Xosé López de Vilarrairo e de Cataqrina Rodríguez. Padriños: André López  e Sabela López. Bautizouna Diego de Castedo, pàrroco.

283.-  DIEGO GONZÁLEZ ( San Salvador  de Vilar de Sárria )  Bautizado  o 6.02.1696. Fillo de Antonio González  de Vilarrairo e Lucía. Padriños:  Pwdro López e Antonia López, de Betote. Bautizouno Antonio González, crego

284.-  PEDRO  LOIS ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 19.02.1696. Fillo de Brai Lois, do Bosque  e da súa mulller.  Padriños:  Pedro de Navia e María Antonia. Bautizouno Antonio  González, crego.

285.-  DIEGO DE PUMARES LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 20.02.1696. Fillo de Domingos de Pumares  e María López. Padriños:  Domingos Melle e Sabela Fernández. Bauyizouno Antonio González, crego.

286.-  LUCÍA CONDE LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada 0 24.03.1696.  Filla de Domingos Conde  e Antonia López. Padriños:  Martiño López e María López. Bautizouna  Antonio González, crego.

287.-  DOMINGO DO POZO RODRÍGUEZ  ( do Poço)  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 1.04.1696. Fiullo de Bernardo do Pozo ( Poço ) e de Catarina Rodríguez. . Padriños:  Domingos Rubio e Sabela Rodríguez, de San Mamede do Camiño.   Bautizouno Antonio González, crego.

288.-  XOÁN LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 16.04.1696. Fillo de Sebastián López, de Vilarrairo e de Catarina. Padriñós: : Antonio López e Sabela López. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

289.-  DOMINGOS DE PUMARES DÍAZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o  26.07.1696. Fillo de Diego de Pumares e de Sabela Díaqz. Padriños: Xoán Lóepz e Catarina Díaz.  Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

290.- FRANCISCO FERNÁNDEZ DÍAZ (  San Salvador de Sárria )  Bautizado o 29.07.1696 . Fillo de Xoán Fernández e María Díaz. Padriños: Pedro de Navia e María Lobers. Bautizouno Gregorio de Armesto, crego.

291.-  DOMINGOS  LÓPEZ FERNÁNDEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado oo 12.08.1696. Fillos de Domingos Lóepz, de Treilán e de María Fernández. Padriños: Pedro López do Barrio e Sabela López de Betote. Bautizouno Antonio González, crego.

292.-  XOSEFA LÓPEZ GARCÍA ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 8.08.1696.  Filla de Martiño López e  de Antonia García. Paxriños: Faustino Gómez e Dorotea Díaz de Guitián.  Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

293.-  XOÁN DÍAZ GONZÁLEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria) Bautizado o 18.09.1696 Fillo de Xoán Díaz, de Vilarrairo e de Sabela González. Padriños:  Xoán de Pradeda  e Elvira de Losada , de Vigo.  Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

294.- MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 19.11.1696.  Fiulla de Antoinio Fernández de Vilarrairo e de Catarina López.  Pasdriños:  Xoán García e Mariña López, do Fontao. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

295.- ANTONIO DE MELLE  FERNÁNDEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 3-12. 1696. Fillo de  Xoán de Melle  e  Sabela Fernández.  Pasdriños:  Antonio López e Sabela López. Bautizouno Antonio González, crego.

296.- LUCÍA  DO REGO LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 23.12.1696., Filla de Domingos do Rego, de Treilán e de María López Padriños: Antonio López de Castro e Lucía López. Padriños:  Antonio González , crego.

297.- INÉS  LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 26.12.1696.  Filla de Xoán López, de Vilarrairo, e de  Sabela do Montés.  Padriños:  Manuel Díaze inés Díaz do Mato. Bautizouna  Antonio González, crego.

                                         ANO 1697

298.-  ANTONIA DE ALAMARTÍN LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )    Bautizada o 28.02.1697. Filla de Antonio de Alamartín e de María López. Padriños:   Cibrao López  e María López, do Fontao. Bautizada por Diego de Castedo , párroco.    

299.-  MARÍA MADALENA PARDO TORRES  (San Salvador de Sárria ) Bautizada o 20.03.1697. Filla de Manuel Pardo e Xoana de Torres. Padriños: Lucas de Saavedra e María Madalena d e Navia. Bautizada por Diego de Castedo, párr.

300.-  XOÁN ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ ( San Salvador de Sárria )  Bautizado o 22.03.1697. Fillo de  Manuel González e de  María López.  Padriños: Pedro López  e Lucía López de Maside ( Veiga de Arriba ) Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

301.-  MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 3.07.1697, de Santo Alberte. e Xerónima López. Padriños: Antonio López  e Sabela López. Bautizouno Diego de Castedo pàrroco.

302.-  SABELA LÓPEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 26.08.1697- Filla de Fraiz López  da Ribeira e Sabela López.  Padriños: Bernardo Díaz e Dona María, de Sárria. Bautizouna  Diego de Castedo, pàrroco.

303.-  FRANCISCO GONZÁLEZ LÓPEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 1.09.1697. Fillo de Domingos González  e Lucía López. Padriños:   Francisco Barreiro e Helena da Veiga, de Sárria.  Bautizouno Antonio González, crego.

304.-  LUCRECIA FERNÁNDEZ LÓPEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizada 30.10.1697.  Filla de Xoán Fernández da   Áspera  e Catarina López.  Padriños: Lucas de Saavedra , cura de Corve,lle e María Lobera . Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

                                                             ANO 1698

305.-.  XOÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o  6.01.1698. Fillo de Sebastián López do Rigueiro  e Antonia Rodríguez. Pasdriños:  Xoán Díaz  e Sabela López. Bautizouno  Antonio González , crego.

306.-  TOMÉ MÉNDEZ LOSADA  ( San Salvador de Sárria )Bautizado o 26.03.1698. Fillo de Miguel Méndez  e Vicenta de Losada.  Padriños:  Tomé Freire e María Tomasa. Bautizouno  Gregorio de Armesto, crego.

 307.- ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 2.04. 1698. Fillo de Antonio López  e Ana Fernández. Padriños:  Tomé Freire  e Xerónima López. Bautizouno Antonio González, crego-

308.-  ALONSO GARCÍA LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 13.07.1798-  Fillo de Xoán Gaercía  e María López. Padriños:  Martiño López e María López. Bautizouno Antonio González, crego.

309.- MARÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ  ( San Salvador de Sárria )Bautizada o 24.09.1698.  Filla de  Xoán López de Ribela e Ana Fernández, Padriños: Alonso Díaz  e María Fernández. Bautizouna  Gregorio de Armesto, crego.

310.-  XOANA FERNÁNDEZ DÍAZ (  San Salvador de Sárria )  Bautizada o  7.12.1698. Filla de Pedro Fernández Santalla  e María Díaz.  Padriños:  Antonio Díaz e  María Fernández.  Bautizouna Gregorio de Armesto, crego.

311.- MARÍA SABELA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ( San Salvador de Sárria )

312.- DOMINGOS DE RÍO FERNÁNDEZ (  non indica parroquia )Bautizado o 28.12,1698. Fillo de Domingos de Río e Dominga   Fernández. Bautizouno Antonio González, crego

                                                        ANO 1699

213.- XOÁN AVIEIRO ARIAS ( non indica parroquiua )  Bautizado o 18.01.1699. Filo de Pedro Avieiro, de Vigo de Vilar de Sárria. e de María Ares. Padriños: Bartolomeu e Elvira de Losada. Bautizouno Diego de  Castedo, párroco.

314,. ..........DÍAZ DA CAL ( San Salvador de Vilar de Sárria ).-  Bautizado  o 26,03.1699. Fillo varón de Antonio Díaz de Mendrós e Marta da Cal, do que non indican o nome.  Padriños:  Loicenciado Francisco López do Fontao e Bibiana Rodríguez. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

315.-  SABELA DE PUMARES DÍAZ ( non indica parroquia ) Bautizaad o 16.08.1699.  Filla de Diego de Pumares e de Sabela Díaz. Padriños: Manuel Díaz e Sabela de Pumares. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

316,. ANDRÉ DO PACIO FERNÁNDEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 17.09.1699.  Fillo de Bartolomeu do Pacio  , de Vilarrairo  e Xacinta Fernández. pariños:  Licenciado Antonio González  e Dominga Rodríguez. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

317.- NICOLAU PARDO FERNÁNDEZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 17.08.1699.  Fillo de Manuel Pardo  e Xoana Fernández, Pasdriños: Diego de Armesto  e Tomasa de Armesto.  Bautizouno  Gregorio de Armesrto, crego.

318.- LÁZARO FERNÁNDEZ DÍAZ ( San Salvador de Sárria ) Bautizado o 29.10.1699. Fillo de Nicolau Fernández  e María Díaz. Padriños: Martiño Vázquez e María Manuela. Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco.

319.- DOMINGOS VÁZQUEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 4.11.1699. Fillo de Domingo Vázquez , de Santo Alberte e de Xerónima  López. Padriños: Antonio de Lamaetín e María López. Bautizado por Diego de Castedo, párroco.

320.- BARTOLOMEU DÍAZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )Bautizado o 5.11.1699.  Fillo de Bernardo Díaz , do Carballal e de Sabela López.  Padriños. Pedro López Loureiro e Elvira de Vigo. Bautizado por Diego de Castedo, pàrroco,

                                                    ANO 1700

321.- MARIA DE PUMARES LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 11.01.1700- Filla de  Domingos de Pumares e de María López . Padriños. Manuel Vázquez e Sabela de Pumares. Bautizouna Diego de Castedo , párroco.

322.- XOSEFA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 27.01.1700. Filal de Antonio Fernández e de Catarina Fernández.  Padriños:  Xosé López e María López, do Fontao. Bautizouna Antonio González, crego

323.- MARÍA XERÓNIMA LÓPEZ LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada 0 8.02.-1700  Filla de Xoán López , de Treilán e María Ana López. Padriños :  Domingos do Rego e María López. Bautizouna Antonio González, crego-

324,. DOMINGA DE MELLE FERNÁNDEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 14.02.1700- Filla de Xoán de Melle  e de Sabela Fernández. Padriños: Diego de Pumares e Dominga Rodríguez, Bautizouna Antonio González, crego.

325.- DOMINGOS DE LÓPEZ  LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 22.03.1700 Fillo de  Alonso López de Barreiros e Sabela López.  Padriños: Domingo de Quiriga  e María Rodríguez  de San Salvador da Pena. Bautizouno Antonio González,. crego.

326.- XOSÉ DÍAZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 29.03.1700.  Fillo de Amaro Díaz  e de Catarina López. Padriños:  Antonio Alamartín e Dominga  Ventura Méndez. Bautizouna  Antonio González, crego.

327.- GRACIA DÍAZ GONZÁLEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 5.07. 1700-. Filla de Pedro Díaz  de Vilarriro e Sabela González.  Padriños:  Pedro Sánchez e Gracia Díaz. Bautizouna Antonio González, crego-

328.- MARÍA LÓPEZ LÓPEZ ( San Salvador de Sárria ) Naceu o 8.10.1700 e 16.10,1700. Filla de Pedro López Franco  e de Catarina López. Padriñps:  Antonio Díaz  e  María Fernández. Bauizouna Diego de Castedo, párroco.

329.- DOMINGA DE LAMARTÍN LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nada  o 27.12.1700 e bautizada o 17.01.1701. Filla de Antonio de Lamartín e María López. Padriños: Diego López do Rigueuro e  Dominga Ventura Méndez-  Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

                                           ANO 1701

330.-  GREGORIO DIEGO DE  ARMESTO VALCARCE ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu o 17.01, 1701, Bautizado o19.01. 1701. Fillo de Diego   de Armesto Somoza e de Petronila Xosefa de Valcarce  e Ulloa. Padriños:  Tomé de Escobar  e Luna , Comedador de Muceros e Xeneral da Artillería de Galicia  e ...... Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

331.-  MARÍA ROSA LÓPEZ FERNÁNDEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nada o 13.02,1701 e foi bautizada o 19.02.1701. Fillo de Antonio López da Nogueira  e de Ana Fernández . Padriños: Pedro de Nájera  de Dona Lucía. Bautizado  por Diego de Castedo, párroco.

332.- MARÍA ROSA FERNÁNDEZ DÍAZ ( San Salvador de Sárria ) Nada o 29.04,1701 e foi bautizada o 7.05.1701.  Filla de Xoán Fernández Santalla e de María Díaz. Padriños:  Xoán M. de Armesto  e Xosefa Saavedra Lobera. Bautizada por Diego de Castedo, párroco.

333.- XOSÉ LÓPEZ  DÍAZ   ( San Salvador de Vilar de Sárria )Naceu o 29.08.1701 e foi  bautizado o 12,08.1701. Fillo de  Brais López, do Toleiro e  de María Díaz. Padriños:Diego de Armesto e Dona Xosefa. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

 334.- GREGORIO XOÁN PARDO FERNÁNDEZ ( San Salvador de Sárria )Naceu o 16.11.1701 e foi bautizado  o 23.11.1701. Fillo de  Manuel Pardo e Xoana Fernández. Padriños:  Xoán de Pradeda e Xosefa de Gayoso. Bautizouno don Xosé de Pradeda, crego.

335.- MARÍA GREGORIA DE GAYOSO DÍAZ  ( San Martiño de Requeixo )  rada o 22-11.1701 e foi butizada  o 29.11.1701. Filla de  Domingos de Gayoso de Treilán B e María Díaz.  Padriños:  Froilán de Gayoso e Catarina Díaz. Bautizada  por Diego de Csstedo, párroco.

                                      ANO 1702

336.- XOANA MARÍA FERNÁNDEZ  LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 13.01.1702 e foi bautizada  o 25.01.1702. Filla  de Antonio Fernández e de Vilarrairo e de  Xoana López de Pumares. Bautizouna Diego de Castedo, párroco,

337.- MARIA DE VALCÁRCEL RODRÍGUEZ ( San Salvador de Sárria )  Nada o 20.01.1702 e foi bautizada o 30.01.1702. Filla de Diego  de Valcárcel  e Tereixa Rodríguez. Padriós:  Xoán de Valcárcelñ e Beatriz Ribadeneiro. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

338.- XOSÉ DE RÍO FERNÁNDEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nado o 5.02.1702 e foi bautizado o 14.02.1702. Fillo de  Domingos de Río e de Dominga Fernández. Padriños:  Bartolomeu González e Sabela Díaz. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

339.- MARÍA DOMINGA SÁNCHEZ LOSADA  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu o 12-02.1702 e foi bautizada  o 22.02.1702. Filla de Bartolomeu Sánchez de Vigo de Vilar de Sárria e  de Elvira de Losada. Padriños: Francisco de Saavedra  e María Lobera. Bautizouna  Antonio González, crego.

340.-- DOMINGOS AVIEIRO ARES   ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 28.02.1702 e foi bautizado o 8.03.1707. Fillo de Pedro Avieiro e María Ares. Padriños: Domingos de Quiroga  e María Fernández. Bautizouno Antonio González, crego

341.- MANUEL MELLE FERNÁNDEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nado o 5.03.1672  e foi bautizado o 17.03.1702. Fillo de Xoán de Melle e de  Sabela Fernández. Padriños:  Antonio López e Gracia Rodrígues. Bautizouno Antonio González, crego.

342.-  XOANA MARÍA DÍAZ DÍAZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Nada o 18.03.1702 e goi bautizado  o 20.03.1702 , Fillo de Francisco Díaz, da Veiguiña e de María Díaz.  Padriños. Antonio Lóprz e Dominga Rodrígues. Bautizouna  Antonio González, crego.

343.- XOÁN ANTONIO DÍAZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sária )  Foi bautizado o  30.03.1702 . Fillo de Bernardo Díaz  e de Sabela López. Padriños:  Xoán López Loureiro e Catarina López de Santiago de Castelo dos Infantes. Bautizado por Antonio González, crego.

344.-  DOMINGOS LÓPEZ LÓPEZ  ( San Martiño de Requeixo ) Naceu o 2.04.1702 e foi bautizado o 6.04.1702. Fillo de  Xoán López, de Treilán e de María López. Padriños: Lourenzo Vázquez e Inés López de Zanfoga de Maside. Bautizouno Antonio González, crego.

345.- DIEGO DE PUMARES DÍAZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 23.05,1702  e foi bautizado o 31.05,1702. Fillo de Diego de Pumares  e Sabela Díaz. Padriños: Pedro Gómez e Sabela de Pumares, BAutizado por Diego de Castedo, párroco,

346,.- ANTONIO DO PACIO FERNÁNDEZ  (San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 30.11.1702. Fillo de Bartolomeu do Pacio , de Vilarrairo e de Xacinta Fernández. Padriños:  Antonio González e Dominga Rodríguez. , de Mendróa. Bautizouno Antonio González, crego.

 347.- MARÍA ANTONIA XOSEFA DE ARMESTO VALCÁRCEL ( San Salvador de Sárria ) Bautizada  o 17,12,1702 . Filla de Diego de Armesto   e Petronila Xosefa de Valcárcel e Ulloa. Padriños:Lucas de Saavedra  e María Lobera.  Bautizada por Diego de Castedo, párroco.

                                              ANO 1703

348.- ANTONIO REYMÓNDEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizado o 18.01.1703. Fillo de Antonio Reymóndez  e Sabela López . Padriños. Antonio de Alamartín e María López. Bautizado por Diego de Castedo, párroco.

349.- XERTRUDE DÍAZ  GONZÁLEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nada o 26.01.1703 e foi bautizada o 4.02.1703. Filla de Xoán Díaz e Sabela González. Padriños: Pedro Sánchez e Gracia Díaz, de Santiago da Veiga.  BAutizada por Antonio González, crego.

350.-  DOMINGA DE PUMARES LÓPEZ   ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 18.02.1703 e foi bautizado o 22.02.1703, Filla de Domingos Pumares e María López. Padriños: Diego de Pumares e Sabela Díaz- Bautizouno Diego de Castedo , párroco.

 351.-UNHA FILLA DE XOÁN FERNÁNDEZ ( San Salvador de Sárria ) Naceu o 7.04.1703 e foi bautizada o 12.04.1703,  Filla de Xoán Fernández, da Áspera  e Catarina Fernández.  Padriños: Diego de Castedo, pàrroco, e............... Bautizada por  Antonio González, crego.

352.-  MARÍA INÉS INCÓGNITA  ( San Salvador de Sárria ) Bautizada o 14-05.1703. Filla de pais descoñecidos. Padriños:  Manuel Pardo, xastre, e Marta López. Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

353.- FELICIANA DE MONTEAGUDO GONZÁLEZ  ( San Salvador de Sárria )  Bautizada o 18.05.1703, Filla de Freancisco de Monteagudo  de San Lourenzo de  Saiacedo, no Arcebispado de Santiago, e de Sabela González, Padriños: Diego de Armesto e .......... Bautizouna Diego de Castedo, párroco.

354.-  FRANCISCO  ANTONIO LÓPEZ SAN JURJO  ( San Salvador de Sárria ) Nado o 14.08.1702  e foi bautizado o 20.08.1703.  Fillo de Francisco  López, de Barreiros  de Francisca San Jurjo Parga, Padriños: Francisco Antonio de Saavedra  e María Sabela de Lobera. Bautizouno  Diego de Castedo, párroco.

355.- MARÍA DE ALAMARTÍN  LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nada o 17.09.1703 e foi bautizada o 24.09.1703. Filla de Antonio de Alamartín  e de María López. Padriños:  Domingos Vázquez e María González. Bautizada  por Antonio González, crego.

356.- LEONOR FRANCISCA DÍAZ DÍAZ (  San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizada o 21.11.1703.  Filla de Francisco Díaz, da Veiguiña e de María Díaz. Padriños:  Xoán de Valcárcel e Dona Leonor, filla súa,  Bautizada por Antonio González, crego.

357.- PEDRO VÁZQUEZ DACAL ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nado o 22.12.1703 e foi bautizado o 28.12.1703. Fillo de Domingos Vázquez de Treilán e Lucía da Cal. Padriños:  Gregorio López de Ortoá  e Inés de Torres de Maside. Bautizado por Antonio González, crego.

358.- FRANCISCA ANTONIA  LÓPEZ  Díaz ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 30.12. 1703. Filla de  Brais López  e María Díaz. Padriños: Manuel Díaz, presbítero, irmán de María e María de Valcarce. Bautizada por Antonio González, crego-

                                                ANO 1704

359.- ANDRÉ DÍAZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Bautizado o 4.02.1704. Fillo de Amaro Díaz e de Catarina López. Padriños:.......... e María López. Bautizado por  Diego de Castedo, párroco.

360.- MATÍAS DE GAYOSO  DÍAZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 25.02.1704 e foi bautizado o 28.02.1740.  Fillo de Domingos Gayoso, de Treilán e María Díaz. Padriños:  Francisco de Quiroga e Gregoria Valcárcel. Bautizouno Antonio González, crego.

361.- PEDRO DE CASTRO ( San Salvador de Vilar de Sárria )

362.- XOÁN ANTONIO DA RIBEIRA LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )

363.- PAULO FERNÁNDEZ DÍAZ  ( San Salvador de Sárria )

364.-  SABELA LÓPEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )

365.- DIEGO LÓPEZ PUMARES (  San Martiño de Requeixo )

366.- ANA DÍAZ LÓPEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria )

367.- LORENZA LÓPEZ LÓPEZ (  San Martiño de Requeixo )

368.- SABELA DA VEIGA RODRÍGUEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria )

369.- XOSÉ  PARDO FERNÁNDEZ  (  San Salvador de Sárria )

370.- DOMINGOS FERNÁNDEZ DE PUMARES  .-  ( non indica parroquia ) Naceu o 20.11.1704 e fpi bautizado o 27.11.1704. Fillo de Antonio Fernández  e Xoana de Pumares. Padriños:  Domingos Rubio e Sabela de Pumares. Bautizouno Antonio González. creo.

371.- AMBROSIA ANTONIA DE MELLE FERNÁNDEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu o 7.12.1704 e foi bautizada o 14.12.1704. Filla de  Xoán de Melle e  Sabela Fernández. Padriños: Antonio López  e Antonia López. Bautizada por Antonio González, crego.

372.- XOANA VÁZQUEZ LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 27.12.1704 e foi bautizada  o 5.01.1705.  Fillo de  Domingos Vázquez e de Xerónima López. Padriños:  Amaro Díaz  e Dominga  Méndez. Bautizada  por Antonio González , crego.

373.- MARÍA LÓPEZ RODRÍGUEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu o 7.02.1705. e foi bautizada o 17,02.1705. Filla  de Bartolomeu López de San Martiño e  de Librada Rodríguez.  Padriños:  Antonio de Castro, de Goián  e María Rodríguez, de Frades.  Bautizada por Antonia González, crego.

374.- MARIA BAAMONDE LÓPEZ  ( San  Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 12.03.1705 e foi bautizada o  19.03.1705. Filla de  Antonio Baamonde e de  Sabela López. Padriños:  Xoán Conde e Sabela López. Bautizada por Diego de Castedo , párroco.

375.- ANTONIO DE PUMARES DÍAZ ( San Salvador de Vilar de  Sárria )   Naceu o 27.04.1705 e foi bautizado o  9.04.1705.   Fillo  de  Diego de Pumares  e Sabela Díaz ,Padriños: Domingos de Pumares  e María López.  Bautizouno Diego de Castedo, pàrroco,

376.-MARÍA GARCÍA LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 25.05.1705. Filla de Xoán García , de Treilán e María López,Domingos de Torre e Dona Xosefa,Bautizada por Antonio González, crego.

377.- PEDRO DOMINGO GÓMEZ LÓPEZ  ( San Salvador de Sárria )  Nado o 16.05.1705 e foi bautizado  o 14 .06,1705.  Fillo de Martiño Gómez Corujo e de  Marta López. Padriños; Diego de Armesto  e Dona Xosefa. Bautizado por Gregorio de Armesto, crego.

378.- XOANA DO RÍO FERNÁNDEZ (  San Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 24.06.1705   e foi bautizada 30.06.1705. Filla  de Domingos do Río e Dominga Fernández.  Padriños:  Manuel Vázquez  e Sabela de Pumares. Bautizado por Gregorio de Armesto, crego.

379.- XOÁN DO RÍO FERNÁNDEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu  o 24.06,1705 e foi bautizado  o 30.06,1705, Fillo de Domingos do Río e de Dominga Fernández, Padriños: Xosé da Veiga e María Rodríguez . Bautizado o por Gregorio   de Armesto, crego.

380.- DOMINGOS DE BARREIROS LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nacu o 10.07.1705 . Fillo de Alonso de Barreiros e de Sabela López. Padriños: Domingos de Quiroga e Gregoria de Valcarce- Bautizouno Antonio González, crego.

381.- MARTA DÍAZ DA CAL ( San Salvador de Vilar de Sárria ).  Naceu o 7.07.1705 e foi bautizada o 19.07.1705. Filla de Antonio Díaz e Marta da Cal  Padriños: Xoán Díaz e María López. Bautizouna: Antonio González, crego.

382.- ESTEVO FRANCISCO MANUEKL DE ARMESTO  VALC ARCE (  San Salvador de Sárria ) Naceu o 3.08.1705  e foi bautizado o 17.08.1705.  Fillo de Diego de Armesto  e Petronila Xosefa de Valcarce. Padriños: Francisco Antonio de  Saavedra  e Sabela María de Torres. Bautizouno Amaro de Torres, crego.

383.- MARÍA DE AVIEIRO ARIAS (San Salvador de Vilar de Sárria )Naceu o 14.08.1705 e foi bautizada  o 26,08.1705. Filla de Pedro de Avieiro e de María Ares. Padriños: Diego de Robredo  e Clara Fernández, de Santiago de Castelo dos Infantes.

384.- SABELA LÓPEZ RODRÍGUEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Bautizada o 10.11. 1705. Filla de Antonio López e de Ana Rodríguez. Padriños: André de Loureiro e Gracia Rodríguez.  Bautizouna Antoinio Gonz´alez, crego.

385.- DIEGO LÓPEZ  DÍAZ ( A Veiguiña-San Martiño de Requeixo )  Naceu o 19.12.1705 e fopi bautizado  o 19.12.1705.  Fillo de Diego López da Veiguiña e de Sabela Díaz. Padriños: Amaro Díaz  e Antonia López de Vilar.

                                      ANO 1706

386.- ANTONIO DÍAZ DÍAZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Naceu o 7.01.1706 e foiu bautizado  o 14.01.1706.  Fillo de Franncisco Díaz, da Veiguiña  e de María Díaz. Padriños:  Xoán de Valcárcel e  a súa filla Leonor. Bautizouno Antonio González, pàrroco.

387.- ANTONIO DE PUMARES LÓPEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria )  Nado  o 13.01.1706  e bautizado o 20.01.1706. Fillo de Domingos de Pumares  e María López. Padriños: Antonio López  e Dominga Rodríguez, Bautizouno Diego de Castedo.

388.- ANTONIO GAYOSO DÍAZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu o 26.01. 1706 e bautizáronk o 31.01.1706. Fillo  de Domingos Gayoso   e María Dáiz< Paxdriños: Domingos do Rego e María López. Bautizouno  Antonio González , párroco.

389.- FRANCISCO DÍAZ GONZÁLEZ ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Naceu o1,02.1706 e foi bautizado  o 1.02.1706.  Fillo de Xoán Díaz, de Vilarrairo   e  de  Sabela González. Padriños:  Francisco Sánchez  e Elvira de Valcárcel. Bautizouno Diego de Castedo, párroco.

390.- BARTOLOMEU TIBURCIO  DA RIBEIRA LÓPEZ  ( San Salvador de Vilar de Sárria ) Nado  e bautizado en datas que non se indican Fillo de Xosé da Ribeira e Sabela López. Padriños: Bartolomeu Sánchez e Elvira de Losada e Valcárcer. Bautizoun  Diego de Castedo, àrroco

Comentarios

Publicacións populares