PERMUTA DE BENS NO VAL DO MAO ( 1095 )

 10  de agosto de 1095

PERMUTA DE BENS FEITA POR DON PEDRO, ABADE  DE SAMOS, CON XEMENA NÚNES  E OS SEUS FILLOS

                                                  No nome de Deus

Eu XEMENA NUNES  xuntamente cos meus fillos  VERMUDO, RODRIGO e ROMAO ,FLÁMULA E MARIÑA, a vos o abade DON PEDRO  e aos frades samonenses , no Señor Deus eterna saúde, amén

Pareceunos  con ánimo san e  íntegro consello , o xeito de facervos  carta de conmutación , segundo e como a facemos, de herdades nosas propias , que eu XEMENA as teño dos meus avós ORDOÑO DÏAZ  e ROMAO DÍAZ e da miña nai MARIÑA ROMÁNIZ , no territorio  de OMAO.

E viñeron  a min en partillas  cos meus irmáns e herdeiros  e son as vilas chamdas  : VILAMOR  coas adxuncións, que xaz na veiga entre SAA  e TEIXeira, entre dous ríos OMAO  e TEIXEIRA, baixo do MONTE AGUDO , baixo das aulas de SAN SALVADOR e SANTA MARÍA.

A  vila chamada TEIXIZ.   A metade  doutra vila, íntegra, en CASTILLÓN. Varias herdades que ali temos.

Dámosvolas e concedémosvolas  polas súas estremas antigas , segundo divide polo medio con SAA   e con outras en xiro,que circunstancia e determina polo MONTE AGUDO   e por FOILEBAR  e por BRAÑA , e doutra parte con CORNEAS  e despois por SANTA CRISTIÑA   e pola LAGOA DE OINCIO, segundo o que dentro inclúe.

E recibimos de vós  por isto outra vila  chamada XULLÁN , que foi da Condesa DOÑA MARIÑA e deuna a SAMOS por testamento, xunto con BARXA , e está esta vila na ribeira de OMAO ; e non nos dades outra, porque non a podedes separar, porque é unha soa con BARXA , máis tanto teña eu  por nós e por vós  segundo enriba escribo.

Porque se calquera home,  o que sexa feito non cremos,  contra esta carta de permuta  irrompendo viñsese, páguevos a vós e á vosa voz  para a parte de SAMOS, estas herdades dupladas  e por vós perpetua,mente sexan tidas.

Feita foi carta de permuta  e confirmación  no día cuarto dos idus  de Agosto na Era Milésima  Centésima Trixésimo Terceira.

Eu XEMENA , cos meus fillos,  nesta carta que ser feita quixemos , coas nosas mans asinamos (  + ) .- Baixo o nome de Cristo , DÁMASO, bispo da Arquiodiocese, confirmo.- Baixo a graza divina GONZALO,  bispo dumiense, confirmo.- Baixo o nome de Deus AFONSO , rei, confirma.-  REIMUNDO, conde, confirma.- BERBARDO, meiriño, confirma.- PEDRO, abade, confirma.- MUNIO, preósito.- SUEIRO NEPOTINIZ,  confirma.- MARTIÑO, testemuña, confirma .-PEDRO, testemuña.-  XOÁN TESTEMUÑA.

                                                **************************************** 

VILLA MAURI  : Vilamor.- SALA: Sáa.- TAXARIA: Teixeira.-  HOMANO : Omao.-  TEIXERUA. Teixeira.- MONTE ACUTO: Monte Agudo ( en Omao ).- TEIXIZ: Teixiz :- CASTILLÓN: Castillón.-  FOGIO  LOPAL: Foilebar.-  BRANIA: :Braña.- CORNIAS:: Córneas.- SANCTA CHRISTINA:   Santa Cristiña do Viso .- LAGONA DE ONITIO: Lagoa de Oincio. -IULIAN: Xullán   ( en Santa María de Toimil ).-  BARCENA: Barxa ( en Santa María de Toimil ).- SAMANOS: Samos


PEDRO- VERMUDO.-  RODRIGO.- ROMAO.-DÁMASO.- GONZALO.- AFONSO.- REIMUNDO.- BERNARDO.- MUNIO.-  SUEIRO.- MARTIÑO.- XOÁN

XEMENA,. FLAMULA, MARIÑA,. 

Versión en galego do documento  número 233 do Tombo de Samos, realizada por Xaime Félix López Arias.

Comentarios

Publicacións populares